Проект Добродетели

30.06.2011
Проект Добродетели
На 30 юни фондация „Благотворител” приключи успешно проект „Добродетели”, чиято цел е да съдейства за нравственото и духовно образование на деца чрез осъзнато практикуване на добродетели в ежедневието. В 3 детски градини 20 учители бяха обучени да преподават общочовешки добродетели на децата. 300 малчугани на възраст от 4 до 6 години изучаваха 9 месеца добродетелите честност, щедрост, чистота, любов, послушание, прошка, старание, вежливост, смелост, търпение, благодарност... В „Божур” и „Веселушка” в София и в „Детелина” в с. Нови хан „децата започнаха да общуват помежду си с вежливите думи, станаха по-търпеливи по време на занимания, изслушват се, стараят се повече. Атмосферата в групата се промени.” Родителите бяха окуражавани да предават добродетелите на своите деца, да развиват способностите им, за да осъществят в своя живот най-доброто от себе си. Фондация „Благотворител” осъществи този проект, защото споделя разбирането, че:  Добродетелите са най-скъпоценния потенциал, заложен във всяко човешко същество;  Езикът на добродетелите говорят и разбират всички хора по света;  Осъзнатото практикуване на добродетелите изгражда творчески личности и единни общности;  Практикуването на добродетелите е най-добрата превенция срещу негативните явления в живота. Проектът е финансиран от фондация „ОАК” и е реализиран в сътрудничество с фондация „Обичай това дете”.