Рожден ден

02.07.2011
Рожден ден
7 години Благотворител инвестира в уменията на лишени от родителски грижи млади хора да развиват способностите си:  подкрепихме 148 младежи от домовете за деца в София, Исперих, Брацигово и Стара Загора, Долна баня и Пловдив да завършат професионална, езикова или кандидатстудентска подготовка, част от тях да намерят подходяща работа;  предоставихме възможност на 100 младежи от домовете в София, Исперих, Брацигово и Стара Загора да преминат обучение за активно поведение на пазара на труда и психологически тренинг;  организирахме и поддържаме 21 интернет клуба в домовете в София и в страната, в 8 от тях е инсталиран дарен от Microsoft софтуер. Над 1400 деца имат достъп до Интернет и могат да общуват чрез сайта www.vmreja.com;  стимулирахме с месечни стипендии усилията и стремежа към знания на 162 ученици и студенти от домовете в София;  подкрепихме 25 души в труден момент от техния живот със суми за лечение;  засадихме 80 дръвчета и храсти с децата от софийските домове;  направихме дарения в домове за деца и за възрастни в София и в страната;  подкрепихме 10 самотни майки в Нови хан в отглеждането на децата им;  окуражихме с награди, учебници и материали талантливи млади хора;  подкрепихме петима младежи да участват в международен младежки обмен;  преструктурирахме дом „Ана Гиздова” в Брацигово в комплекс за социални услуги;  изпълнихме успешно проекти с финансиране от: Виваком, Държавен бюджет за 2008 г., Програма ФАР, Европейски социален фонд, швейцарска фондация ОАК. Успяхме да постигнем това, защото получихме доверието и подкрепата на щедри съмишленици. Вярваме, че общите ни усилия да помагаме на млади хора да се справят успешно в своя самостоятелен живот ще дават добри плодове.