Работилница за добродетели

26.07.2011
Работилница за добродетели
"Благотворител" спечели финансиране от Държавния бюджет за 2011 г. на проект "Работилница за добродетели". Решението бе оповестено с Постановление на МС №207 от 15 юли 2011 г. Фондацията се състезава с общо 130 кандидати и е една от шестте организации, чийто проект получи висока оценка. За екипа на "Благотворител" това е сериозен знак, че нравственото и духовното образование на младежите вече присъства в дневния ред на обществото. Проектът предвижда едноседмично обучение на 36 младежи за преподаване на общочовешки добродетели, за да предадат придобития опит на своите съученици в часовете на класа през учебната година. Близо 480 млади хора на възраст 16-18 години от 4 средни училища в Костенец, Долна баня и Ихтиман ще имат възможност да фокусират своето внимание и осъзнато да практикуват щедрост, състрадание, отговорност, решителност, честност, толерантност, смелост, единство, себеотстояване... Фондацията вече реализира успешно свързан с добродетелите проект в 3 детски градини в София и в Нови хан. Обобщените резултати на базата на споделеното в анкетите на учителите и на родителите показват сериозен напредък за позитивна промяна на нагласите на децата между 4 и 6 години.