Обучение по добродетели

26.03.2012
Обучение по добродетели
На 24 и 25 март в Долна баня се проведе втора среща на младежите, които преминаха през октомври м. г. едноседмично обучение за преподаване на общочовешките добродетели на своите съученици. Този път младите хора споделиха как успяват да привлекат вниманието на връстниците си в часовете на класа и да ги превърнат в очаквано от всички време за дискусии по вълнуващи теми. Екипите на СОУ "Св. Климент Охридски" и ПГ "Г. С. Раковски" Костенец, СОУ "Неофит Рилски" Долна баня и СОУ "Христо Ботев" Ихтиман представиха изключително атрактивно добродетелите Любов, Толерантност, Радост и Решителност. Вечерта на изненадите бе възможност учениците да осъзнаят какво невероятно преживяване е, когато се практикува Творчество и Единство. Наградени бяха най-добрите есета, представени на конкурса: "Слабият не може да прости. Опрощението е качество на силния."; "Любовта е чудо, ако вярваш в чудеса"; "Доверието трудно се гради, но лесно се руши".