Конференция

19.06.2012
Конференция
На 19 юни в залата на СОУ "Св. Климент Охридски" в Костенец се проведе заключителната конференция на "Работилница за добродетели". В присъствието на педагози от областта, директори и кмета на гр. Костенец бяха споделени резултатите от реализирането на проекта. Обучените да преподават общочовешките добродетели на своите съученици представиха вълнуващи резултати. В рамките на 8 месеца 36 младeжи усърдно се подготвяха за часовете на класа, за да предложат задълбочено и атрактивно важните за всеки човек ценности - любов, щастие, радост, честност, уважение, състрадание, решителност, смелост, чистота, щедрост, себеотстояване...В резултат на това повече от 450 ученици придобиха повече знания за общочовешките добродетели и за възможностите да ги практикуват в общуването с другите. За младите хора това бяха часове, в които можеха да се вгледат в себе си, да размишляват над поведението си, да определят важните за бъдещето си цели и да намират ефективните стъпки за постигането им. Заниманията по добродетели постигнаха вълнуващи резултати и помогнаха на учениците: да изразяват свободно и естествено своята позиция, без да се притесняват дали е вярна или грешна; да прилагат творчески похвати и да се забавляват; осъзнато да търсят приложение на добродетелите в своето всекидневие; да откриват своите силни качества и да ги развиват; да се окуражават и да дават най-доброто от себе си; да търсят нов подход за решаване на конфликтни ситуации; да правят морално отговорни избори... Екипите от четирите училища споделиха трудности и чудесни постижения в часовете и при осъществяване на различни инициативи. На конференцията бяха представени красиви табла, послания, апликации, които създадоха неповторима атмосфера. Учениците от СОУ "Св. Климент Охридски" показаха дървото на добродетелите, сътворено от ръцете на много ученици по метода оригами от хиляди малки хартиени парченца. Екипът на фондация Благотворител получи безценен подарък - кошница с прекрасни хартиени цветя, направени с много любов от петокласниците на СОУ "Христо Ботев" в часовете по творчество.