Обучение

09.10.2012
Обучение
От 04 до 07 октомври в Банкя се проведе обучението за преподаване на добродетели на 20 учители от 20 средни училища от софийска област. Така ефективно стартира проект „Час по добродетели”. Заниманията бяха изключително динамични, с интересни и ползотворни дискусии. Учителите бързо влязоха в ролята на обучаеми и „преживяха” различни ситуации благодарение на интерактивни похвати. Накрая всички си признаха, че това, което се е случило на обучението, далеч е надминало техните очаквания, че са получили много важни и ценни знания и вече имат идеи как да стигнат до учениците си. Предстои всеки учител да създаде екип от 6-8 деца и да го обучи. След това обучените ще преподават добродетелите на съучениците си в часовете на класа. На обучението впечатления от изключителните резултати от предишния проект „Работилница за добродетели” споделиха учителката Мария Баренска и ученичката Гергана Герджикова от СОУ "Св. Климент Охридски" в Костенец. Интерес към обучението прояви Димитрина Георгиева, инспектор от регионалния инспекторат по образованието. Предстоят още 4 еднодневни семинара с общо 80 учители от училищата, в които се реализира „Работилница за добродетели”, за да има устойчиви резултати.