Стипендии II срок/семестър

20.01.2017
Стипендии II срок/семестър
XII издание на стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“
втори учебен срок/семестър 2016/2017
 
За 12-та година Фондация „Благотворител“ организира стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“, с която насърчава млади хора, постигнали висок успех в училище или университета.
 
Кой може да кандидатства?
  • ученици от 8-и до 12-и клас с нарушено зрение; лишени от родителски грижи или живеещи в приемни семейства с успех над 5 за I срок на учебната 2016/2017;
  • студенти първокурсници, лишени от родителски грижи или живеещи в приемни семейства;
Какви са стипендиите?
  • за ученици от 8-и до 12-и клас:
    • с успех над 5.50 – 5 бр. по 400 лв.
    • с успех над 5.00 – 5 бр. по 250 лв.
  • за студенти първокурсници – 3 бр. по 500 лв.
* стипендиите се изплащат на равни месечни вноски за периода февруари - юни 2017 г.

 
Как се кандидатства?

Конкурсът се провежда на два етапа, като в първия (до 15.02.2017 г.), кандидатите изпращат документите и есетата си на office@blagotvoritel.org или на адрес 1186 София, ул. „Черно море” 4, 
а вторият представлява интервю с представител на Фондация "Благотворител".
Информация за пълния процес на кандидатстване можете да намерите в раздел "Конкурси"