Фондация „Благотворител“
обявява

КОНКУРС


Млад Благотворител 2018
 
за проекти за благотворителна инициатива на ученици
 
Кой може да участва?
Ученици от 8-ми до 12-ти клас от цялата страна, които са запалени по дадена кауза и имат идея как да я осъществят.
 
Участвайте, защото:
 Имате желание да промените във вашата средата нещо, което смятате, че може да се подобри.
Защото вярвате, че можете със собствен принос да направите света по-добър. Имате желание да направите нещо добро и това е вашия шанс да го направите с помощта на фондация Благотворител!
В сърцето си сте Доброволец и знаете, че искате да участвате в каузи с добри намерения!
 
С какви проекти може да се кандидатства?
Проектите могат да бъдат образователни, социални или екологични. Важно е да са в полза на общността, важна е мотивацията!
 
Как ще се реализират проектите?
Фондацията ще дари 2000 лв./1000 лв. (I и II място) за реализиране на инициативата и екипът ни ще ви помага през цялото време с каквото е необходимо.
Победителите ще организират дарителска кампания, за да осигурят още 10% от бюджета за каузата, която ще се осъществи до края на учебната 2017/2018 г.

 
Как се кандидатства?
Изпращайте попълнените формуляри до 31-ви октомври 2018 г. на office@blagotvoritel.org
 
Формуляр за кандидатстване                   Плакат за вашето училище
 
Петте най-добри предложения ще представят проекта си във видеоклип.
 
Победителите ще бъдат обявени на 5 декември 2018 г. на специална церемония.
 
 
Инициативата стартира в рамките на 
Седмицата на фондациите и дарителите в България.


Във втори етап на конкурса продължават:

„Аз уча… с моя приятел Робота“
на клуб „Роботика” при ПМГ ”Баба Тонка” гр. Русе. Учениците искат да помогнат на деца със СОП при усвояване на учебния материал по по-увлекателен начин, като стимулират образното им мислене. Идеята е да създадат робот, който да помага на по-малките за заучаване на цветове и цифри, а на по-големите да бъде в помощ по учебните предмети. Веднъж седмично младежите ще посещават училище „В. Априлов”, за да общуват с децата, и да им помагат да учат и да развиват въображението си.

„Еко-хармония – мечтаем, учим и творим в зелено” на Клуб „Добротворци“ към СУ „Иван Вазов“ – гр. Вършец. Проектът цели да формира активно гражданско отношение към състоянието на околната среда и популяризирането на доброволчеството като ценност и традиция. Учениците планират изграждането на екокът „Кошница на билките“ в училищния двор и поставяне на къщички за четене в Слънчевата градина, Боровия парк и пред Специализирана болница за рехабилитация „Свети Мина“.

„ЗДРАВословен кът” на Ученически съвет при СУ ”Христо Ботев”, село Горна Малина. Целта на проекта е да се подобри културата на хранене сред учениците от училището. Планират да изградят кът за здравословно хранене и по този начин учениците да добият знания за храните и техния произход, да са по-информирани за качеството им. В дългосрочен план учениците се надяват да възпитат у съучениците си потребност да се хранят със здравословна храна, вместо с "модерните", високо технологични, но нездравословни храни и напитки.

„Заключи гнева в залата“ на Ученически съвет към ПТГ „Симеон Велики“,  гр. Велики Преслав. Поради нарастващите нива на агресия в училище, учениците искат да мотивират младите хора за справяне с гнева, който води към рисково и асоциално поведение. Планират да създадат защитено пространство на учениците, в което могат да се освободят от негативната енергия и гнева, който ги изпълва. Очакванията са оборудваната зала да допринесе за спокойствието и душевния уют на всички гимназията, което да подкрепи увереността на учениците и да създаде добър микроклимат.

„Клуб на поколенията” на Маряна Юриева, от Земеделска професионална гимназия ”Кл. Тимирязев’’, гр. Сандански. Целта на проекта е да помогне на възрастните хора да почувстват по-значими, като предават знанията си на ученици в общи занимания като: „Йога с баба“, „Баба ни учи на плетене“, „Да бием дядо на шах“, „Сготви с баба“ и др. Съученици, възрастни и доброволци от града ще се събират веднъж седмично, за да се забавляват и изработват интересни предмети, като се учат взаимно на търпение и уважение.
 
Победителите ще бъдат избрани от тричленно жури и обявени на 5 декември в София. Журито е в състав: Красимира Величкова – Български дарителски форум, Надя Обретенова – БНТ и Ксавие Марсенаг – Телъс Интърнешенъл Юръп.

В срок до 25 ноември, финалистите ще представят идеите си в клипове.

Благодарим на всички за участието!

 

Фондация „Благотворител“
обявява
 
КОНКУРС


 
за проект за благотворителна инициатива на ученици

Млад Благотворител 2017
 
Кой може да участва?
Ученици от 8-ми до 12-ти клас от цялата страна, които са запалени по дадена кауза и имат идея как да я осъществят.

Защо да участвате?
Участвайте, ако имате желание да промените във вашата средата нещо, което не одобрявате и смятате, че може да се подобри.

С какви проекти може да се кандидатства? 
Няма ограничение за сферата, могат да бъдат образователни, социални или екологични. Важна е мотивацията.

Как ще се реализират проектите?
Фондацията ще дари 2000 лв./1000 лв. (I и II място) за реализиране на инициативата и екипът ни ще ви помага през цялото време с каквото е необходимо. Победителите ще организират дарителска кампания, за да осигурят още 10% от бюджета за каузата, която ще се осъществи до края на учебната 2017/2018 г.

Как се кандидатстваства?
Изпращайте попълнените формуляри до 31-ви октомври 2017 г. на office@blagotvoritel.org
 
Петте най-добри предложения ще представят проекта си във видеоклип.
 
Победителите ще бъдат обявени на 5 декември 2017 г.  на специална церемония.

Инициативата стартира в рамките на Седмицата на фондациите и дарителите в България.
 


2016
ПОБЕДИТЕЛ
Проект  „С колело на училище“, Цветина Генева и Ученически съвет СУ „Димитър Благоев“, гр. Свищов – за популяризиране на активния начин на живот, чрез поставяне на стойки за колела във всички училища в града.
 
Финалистите в първото издание на конкурса Млад Благотворител:
  • Проект „Подай ръка! Подари усмивка!“, Езикова гимназия „Иван Вазов“, гр. Пловдив – за ремонт и подобряване на средата в детското онкологично отделение на УМБАЛ „Свети Георги“
  • Проект  „С колело на училище“, ученически съвет СУ „Димитър Благоев“, гр. Свищов – за популяризиране на активния начин на живот, чрез поставяне на стойки за колела във всички училища в града.
  • Проект “Щастието е …”, Национална търговска гимназия, гр. Пловдив – подпомагане на социализацията на деца с увреждания и монтиране на адаптирана за тях люлка в къщи за настаняване на деца от семеен тип.
  • Проект „Заедно в новото време”, Център за работа с доброволци към ОП „Младежки център”, гр. Хасково – за обучение на настанените в Дом за възрастни хора в града за ползване на интернет и нови технологии.
  • Проект „Игла дари – кръвна захар премери!”, СУ „Братя Каназиреви”, гр. Разлог – популяризиране на здравословния начин на живот, намаляване на дискриминацията спрямо деца, болни от диабет и закупуване на игли и тест ленти за децата от Пациентска организация „Диабет без страх”.
Финалистите трябва представят себе си и каузата си във видео клип до 20 ноември. Моля изпращайте клиповете си на office@blagotvoritel.org. За повече информация - 0885414038

Млад Благотворител
КОНКУРС
за проект за благотворителна инициатива

на ученици


Условия за кандидатстване:

Конкурсът е за ученици от 5 до 12 клас  от цялата страна.
Фондацията ще дари 2000 лв. за реализиране на инициативата.
Победителят ще организира дарителска кампания, за да осигури още 200 лв. за каузата, която ще се осъществи до края на учебната 2016/2017 г.

Проектите се изпращат от 1 до 31 октомври 2016 г. на office@blagotvoritel.org
5-те най-добри предложения ще представят проекта си във видеоклип.
Победителят ще бъде обявен на 5 декември 2016 г. 
Пълната информация  и условията на конкурса ще намерите на www.blagotvoritel.org

Инициативата стартира в рамките на Седмицата на фондациите и дарителите в България, организирана от Български дарителски форум

Изтеглете формуляра за кандидатстване тук: