Победители в К О Н К У Р С
 
по проект "Професионална и социална адаптация"
 
за безплатна професионална и кандидатстудентска подготовка

 
Алекси Алексиев, Ангел Михайлов, Добромир Здравков, Дончо Пачев, Мария Звездева, Милен Петков, Недялко Недялков, Николай Колев, Петър Симеонов, Юли Миланов


РЕЗУЛТАТИ ПЪРВИ ЕТАП

успешно преминали първи етап на конкурса са: 


Ангел Михайлов, Алекси Алексиев, Добромир Здравков, Дончо Пачев, Мария Звездева, Милен Петков, Недялко Недялков, Николай Бориславов, Николай Колев, Пенко Ванчов, Петър Симеонов, Теменужка Дамянова, Юли Миланов, Яни Златкова

 
С кандидатите ще бъде проведено интервю на живо или по телефон, за да бъдат избрани победителите в конкурса.
Окончателните резултати ще бъдат публикувани на
13 март 2018 г. 

 
 
Какви курсове може да изберете?
 
  • езикови, кандидатстудентски, готварски, сладкарски, сервитьорски, шивашки, хотелиерски, строителни, козметични, електромонтьорски, пътностроителни, за масаж, озеленяване и др.
Допустимата цена на курс, която бихме заплатили е 500 лв.
 
Кой може да кандидатства?
 
  • лишени от родителски грижи или настанени в приемни семейства младежи от 17 до 20 г., мотивирани да се развиват.
 
Как да кандидатствате?
 
Първи етап: до 28.02.2018 г.
изпратете на office@blagotvoritel.org или на адрес 1186 София, ул. „Черно море” 4 следните документи:
  • автобиография и декларация за защита на личните данни;
  • мотивационно писмо за избора на предпочитаното обучение.
 
Резултатите ще обявим на 02.03.2018 г.
 
Втори етап: до 09.03.2018 г.
  • ще бъде проведено интервю с членове на фондация „Благотворител” – на живо или по телефон.
 
Победителите в конкурса ще бъдат обявени на 13.03.2018 г. на
www.blagotvoritel.org
 
 
За въпроси и информация: 0885 414 038, office@blagotvoritel.org


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ