ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ДОБРИ ХОРА


ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ДОБРИ ХОРА
Проектът „Лаборатория за добри хора“ е част от Програма „Добродетели”, която фондацията развива повече от 7 години. Целта му е да съдейства за изграждане на здравословна учебно-възпитателна среда в училище чрез развитие на емоционалната интелигентност на децата и обогатяване на професионалната компетентност на учителите.

Липсата на добри модели за следване в обществото и на подкрепа за развиване на уникалните способности на младите хора са предпоставки за неувереност в техния избор и повишават риска от различни зависимости - агресия, насилие, трафик… Да учим децата как да да разпознават добродетелите у другите и в себе си, да ги прилагат в ежедневието, като градят самочувствието си на тази основа. Осъзнатото практикуване на добродетелите е начинът да се изгражда характера на младия човек, за да може той да прави отговорни избори.


Очакваме като резултат от проекта да бъдат обучени в преподаване на добродетели 16 ученици на възраст от 14 до 17 години от две училища в София. Обучение ще премине и училищният психолог/педагогически съветник от съответното училище. След това обучените младежи ще преподават на съучениците си поне 12 добродетели в часовете на класа през годината. Около 750 ученици на различна възраст ще участват в занимания по добродетели.

Училищата, които участват в проекта са Национална гимназия по приложни изкуства "Св. Лука" и Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Христо Ботев".

Срок за изпълнение: 01.10.2017 г.  - 31.05.2018 г.
 
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Обществения борд на Telus International Europe и частни дарители.Хронология
Изпрати мнение или коментар

Име:
E-mail:
Вашият коментар: