ИЗКУСТВОТО ДА ОБЩУВАМЕ


ИЗКУСТВОТО ДА ОБЩУВАМЕ
Проектът е част от програма "Добродетели" и целта му е да бъдат обогатени възможностите за практическо прилагане на програмата, както и да се осигури устойчивост на заниманията по добродетели в училища/детски градини.

"Изкуството да общуваме" ще включва две допълващи се дейности. От една страна да осигурим възможност за устойчивост и методическа подкрепа на 10 учебни заведения, в които е имало обучения по предишни проекти. Вярваме, че за да въведат „Добродетели“ в редовната програма, е необходимо още съдействие от наша страна. Училищата и детските градини ще кандидатстват с малки проекти за провеждане на поне 10 занимания по добродетели през учебната година. Очакваме около 500 деца да имат часове по добродетели.

Другата основна дейност е да създадем методически и практически материали на база опита ни досега. Ще бъдат създадени два наръчника с уроци по добродетели - за детски градини и за начално училище. Това е възрастта, в която се формира емоционална интелигентност у децата – оформя се характерът, изграждат се възприятията за света, разширяват се взаимоотношенията с хора извън семейната среда.

Срок за изпълнение: 01.09.2017 г. – 31.10.2018 г.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на фондация "ОУК" и частни дарители.


 Хронология
Изпрати мнение или коментар

Име:
E-mail:
Вашият коментар: