Бюлетин

Прочетете информационния бюлетин на Фондация "Благотворител"

Бюлетин 01-06. 2019г.

Отворете файла

Предходни

Брой 8

Отворете файла

Брой 7

Отворете файла

Брой 6

Отворете файла

Брой 5

Отворете файла

Брой 4

Отворете файла

Брой 3

Отворете файла

Брой 2

Отворете файла

Брой 1

Отворете файла

logo 150


Unicredit Bulbank

Sofia Branch
IBAN: BG12UNCR76301076593518
BIC: UNCRBGSF


БУЛСТАТ: 131272309
НДР: 1226137447
МОЛ: Станислава Рашева