Отчети

Запознайте се с докладите за дейността на Фондация "Благотворител"

Отчет 2019

Отчет 2018

Изтеглете файла

Отчет 2017

Изтеглете файла

Отчет 2016

Изтеглете файла

Отчет 2015

Изтеглете файла

Отчет 2014

Изтеглете файла

logo 150


Unicredit Bulbank

Sofia Branch
IBAN: BG12UNCR76301076593518
BIC: UNCRBGSF


БУЛСТАТ: 131272309
НДР: 1226137447
МОЛ: Пенка Лазарова


Офис: office@blagotvoritel.org
www.facebook.com/blagotvoritel.org
Служебен вход