Проекти

Добродетели

IMG 1308145905174Цел на проекта: да съдейства за нравственото и духовно образование на деца чрез осъзнато практикуване на добродетели в ежедневието.

Специфични цели:

  • да обогати методическия опит на учители в детски градини за възпитаване на децата в общочовешки добродетели;
  • да окуражи родителите да предават добродетелите на своите деца и да развиват способностите им, за да осъществят в живота си най-доброто от себе си;
  • децата да се запознаят с основни добродетели, които да използват в ежедневието си и да общуват с езика на добродетелите.

Продължителност: Проектът бе реализиран в рамките на 9 месеца /01.10.2010 – 30.06.2011/ в  детските градини "Божур" и "Веселушка" в София и в "Детелина" в Нови хан.

Целева група са 20 учители, които са отговорни за отглеждането и възпитанието на децата по време на техния престой в детските градини. Проектът оказа методическа подкрепа на учителите да намерят ефективен път към всяко дете, за да може то да прояви своите най-добри уникални качества.

Директни ползватели са 310 децата от 3 детски градини на възраст от 4 до 6 години и техните родители.

Постигнати резултати:

  • 20 учители обогатиха своя методически опит да преподават добродетели на децата и да ги окуражават да ги използват в ежедневието;
  • 300 деца се запознаха с общочовешки добродетели, които започнаха да практикуват в ежедневни ситуации и да общуват с езика на добродетелите;
  • родителите получиха подкрепа да осъзнаят своята изключителна роля за личностното развитие на своите деца.

Финансиране:

Проект „Добродетели” се финансира от швейцарската фондация „ОАК” и се изпълни в сътрудничество в фондация "Обичай това дете".

Споделено в анкетите:
"Проект "Добродетели" ми даде възможност да говоря с родителите и децата за добродетелите като ценност на характера."
"Научих се да изслушвам  разказите на децата за преживяванията им и да формулирам позитивно правилата."
"Даде ми насоки за по-задълбочено и фокусирано нравствено формиране на детската личност."
"Проект "Добродетели" ми помогна при разрешаване на конфликтни ситуации, засягащи нравственото възпитание на децата."
"Атмосферата в групата се промени, децата са по-спокойни  и по-внимателни в отношенията помежду си. Духовното общуване в групата се издигна на по-високо ниво."
"Езикът на общуване стана по-активен. Децата говорят езика на добродетелите. Започнаха да търсят начини осъзнато и самостоятелно да разрешават споровете с разговор."
"Децата започнаха често да ми задават въпроса кое е правилно и кое не е."
"Агресивните деца станаха добри и щедри."
"Започнаха да използват новите думи, станаха по-внимателни един към друг. По-често започнаха да се гледат в очите и да казват думите "благодаря", "моля", "извинявай".
"Проектът ми помогна да погледна на детето си като личност, заредена с добродетели, които чакат да излязат наяве."
"Помогна ни да разбираме по-добре чувствата и мислите на малките."
"Научи ме на повече търпение, да бъда по-малко порицаваща и да избягвам засрамващия език, когато съм недоволна."
"Даде ни отговори на много въпроси, с които ни беше трудно да се справим сами."

logo 150


Unicredit Bulbank

Sofia Branch
IBAN: BG12UNCR76301076593518
BIC: UNCRBGSF


БУЛСТАТ: 131272309
НДР: 1226137447
МОЛ: Станислава Рашева