Дари

Вие може да дарите средства за програмите на Фондация Благотворител.

Всички средства, които дарявате, се използват за социалните и образователни проекти на Фондацията. Административните разходи на фондация „Благотворител” се поемат от нейния учредител.

От създаването ѝ през 2004 г. екипът на Фондация „Благотворител” има успешен опит в реализиране на проекти в областта на образованието. Една от дългосрочните програми подкрепя развитието на лишени от родителски грижи младежи чрез стипендии и професионални курсове. Друг фокус на дейността е национален годишен конкурс „Млад Благотворител”, чрез който се финансират проекти на ученици от 7. до 12. клас с доброволчески каузи. Програма Добродетели е възможност учители да надграждат своите умения и компетентности по отношение на психологическия подход към обучението и възпитанието на децата.

За да дарите в избрана от вас кауза е достатъчно да напишете воля на дарението. Изберете от следните каузи:

  1. Сърце и стредства за ученици без родители: 
    • Социална и професионална адаптация (професионална/езикова/кандидатстудентска подготовка)
    • Постигам по-висок успех (стипендии за отличен и много добър успех)
  2. Доброволчески проекти на ученици "Млад Благотворител"
  3. Програма Добродетели (неформални занимания по добродетели в детски градини и училища)

Как да направите дарение?

Дарение онлайн

Най-бързият и удобен начин да направите дарение по всяко време е чрез разплащателната система Pay Pal, като използвате бутона по-долу.

Дарение по банков път

Банковата сметка на Фондация „Благотворител“ е:

ФОНДАЦИЯ "БЛАГОТВОРИТЕЛ"
Банкова сметка в BGN: BG12 UNCR 7630 1076 5935 18
BIC: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк

Дарение по ведомост

Всеки месец избрана от Вас сума от работната Ви заплата се отчислява в подкрепа на наша дейност. Ако предпочитате този метод, би следвало да запознаете своя работодател с намерението си, за да получите съдействие за счетоводното оформяне на ведомостта – размер на сумата и период на отчисляването.

Данъчни облекчения

В България дарителството се насърчава от държавата чрез данъчни облекчения както за физическите, така и за юридическите лица, дарители.

Законът за корпоративното подоходно облагане предвижда 10% данъчно облекчение за дарения в полза на Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, социално слаби, болници, училища и др.

Физическите лица получават 5% данъчно облекчение, ако са направили дарение в полза на Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, социално слаби, болници, училища и др.

За всяко направено дарение фондация ”Благотворител” издава удостоверение.

Корпоративни дарители

enko
baristo
euroins
ekia
Lians
djingov
lukoil
oak
btv.bg/
s.andb.gr
uniconsulting
casepro

Физически лица

Антония Паскалева
Стойко Петков
Надежда Петкова
Ива Петкова
Мартин Русев
Антоан Милков
Катя Милкова
Юлиан Пекунов
Адриана Банчева
Димитър Трифонов
Орлин Шулев
Антония Атанасова
Кремена Бойнова
Мариета Цанова
Йоан Балачев
Мария Петкова

Аделина Адова
Ренета Владова
Петя Петкова
Десислава Тошева
Краса Панайотова
Дамяна Лазарова
Спартак Йовчев
Христина Кунчева
Мартин Ганев
Йордан Гавазов
Маргарита Томова
Стоянка Джекова
Никола Кедев
Антония Стоянова
Любомир Евлогиев
Антон Панайотов

Огнян Славов
Жулиета Султанова
Юлиан Пиперов
Валентин Благоев
Рони Ванков
Георги Табаков
Камелия Тонева
Филип Угринов
Александър Величков
Александър Станишев
Иво Кръстев
Блестан Табаков
Зоя Величкова
Александър Георгиев
Лили Петкова
Антоние Манолова

Милена Тръпчева
Албена Валкиерс
Дончо Дончев
Петър Въжаров
Кирил Кирилов
Петър Иванов
Георги Киров
Адриан Пекунов
Ивайло Чакъров
Стнислава Димитрова
Иван-Асен Крачуно
Ясен Пекунов

logo 150


Unicredit Bulbank

Sofia Branch
IBAN: BG12UNCR76301076593518
BIC: UNCRBGSF


БУЛСТАТ: 131272309
НДР: 1226137447
МОЛ: Станислава Рашева