Социална отговорност

Съдействие в социална отговорност

Фондация Благотворител съдейства на свои корпоративни дарители - фирмите "Енко Вендинг", "Кафина", "Фамозо" за инициатива, възложена на екипа на фондацията от ръководството на фирмите, които финансират стипендиантска програма за деца и внуци на свои служители. Дарителите са избрали фондация Благотворител като независим орган за извършване на тази дейност.

Така от  няколко години фондацията организира конкурс за годишни стипендианти, извършва обявяване на конкурса, подбор по документи и есе по зададена тема и с жури, включващо и  представители на фирмите-дарители, провежда интервюта с избраните кандидат стипендианти като финален кръг за одобрение. 

Стипендиантската програма на посочените компании цели да стимулира служителите в тяхната грижа за развитието и израстването на децата им. Управлявлението на фирмите споделя ценностите, че инвестицията в образованието на децата е най-смислена.

  • Фондация Благотворител предлага тази възможност и за други свои корпоративни дарители, срещу ангажимент от страна на компаниите да поемат финансова отговорност и  за поне три годишни стипендии на отлични ученици, растящи без родителска грижа в институции.

Конкурс за стипендианти за учебната 2019/2020 година

successФондация Благотворител обявява конкурс за стипендианти на фирмите "Енко Вендинг", "Кафина" и "Фамозо"

Нужно е учениците да отговарят на всички условия, а те са:

  • Да имат родител или баба или дядо, които да работят в посочените в конкурса фирми
  • Да са ученици от 8-и до 12-ти клас
  • Да имат среден годишен успех от предходната година Отличен /5.50 - 6.00/ 
  • Да умение да се изразяват добре писмено и пред аудитория.
  • есе на тема: "Мечтите са много важни. Не можеш да постигнеш нищо, преди да си го представиш" Джордж Лукас

 

Стипендията е в размер:

100 лв. месечна сума, изпраща се на равни вноски през цялата учебна година. /Обща сума на година 900 лв./

Конкурсът се провежда в два етапа:

logo 150


Unicredit Bulbank

Sofia Branch
IBAN: BG12UNCR76301076593518
BIC: UNCRBGSF


БУЛСТАТ: 131272309
НДР: 1226137447
МОЛ: Станислава Рашева