Млад Благотворител

1МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ е конкурс за благотворителни инициативи на ученици от 8-и до 12-ти клас

По този начин възпитаваме децата от ученическа възраст да бъдат съпричастни, като търсят и намират доброволчески каузи, създават проекти за тях и ги реализират.

Това е възможност ученици от цялата страна от 8.-12. клас да представят идея за благотворителна кауза, с която могат лично да допринесат за доброто на обществото.

Петте най-добри предложения представят проекта си в кратък видеоклип

Победителите (I и II място) се обявяват на специална церемония.

Фондацията спонсорира с 2000 лв./1000 лв. проектите на победителите и консултира осъществяването им.

Представяме ви 5 проекта – номинирани за финал 2018/2019 година от общо 15 изпратени.

Трите проекта, които спечелиха са: Направи добро - съхрани българското - създай бъдеще! - МГ „Баба Тонка” Русе; Мостове към доброто - ГПЧЕ „Васил Карагьозов” Ямбол; Празниците с баба и дядо – топли и вкусни - ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ Хасково

ХРОНОЛОГИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТИТЕ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ ИНФОРМАЦИЯ И ВИДЕО МАТЕРИАЛИ:

 

ПОБЕДИТЕЛ Направи добро - съхрани българското - създай бъдеще! - МГ „Баба Тонка” Русе

/Проследи как се развива проекта с дейности през годината/

„Читалищата са средище на български традиции и европейски ценности. България е единствената държава в света, в която читалището е място, където по-възрастните членове на обществото предават културното наследство на младите. Ще се опитаме да създадем бъдеще на културната институция и да послужим за пример с благородната си мисия. “

  • Здрав дух в здраво тяло - ПГАВТ „А.С.Попов“ София

„Избрахме тази кауза, защото смятаме че е от изключителна важност да работим в посока подобряване на физическата култура на младите хора, както и сформиране на здравословни навици на живот чрез повече движение и спорт. В района, в който се намира нашето училище има и три основни училища, като нито в едно от тях няма съоръжения за спортуване.“

  • Не е трудно да бъдеш добър - СГСАГ „Христо Ботев” и НГПИ „Свети Лука” София.

„Смятаме, че благотворителността, която сме избрали, ще бъде полезна както за възрастните хора, така и за нас. Те ще бъдат подкрепени, изслушани и разбрани, а ние ще черпим мъдрост и поуки. Всички ще обменим ценен опит. Ние сме изключително мотивирани за тази благотворителност, защото можем да покажем, че се интересуваме от обществото и искаме то да се развива, но да не забравяме съветите на нашите родители, баби и дядовци.”

Регламента включва трите проекта, победители в конкурса да организират дарителска кампания, за да осигурят още 10% от бюджета за каузата, която ще се осъществи до края на учебната година.


ПОБЕДИТЕЛ Празниците с баба и дядо – топли и вкусни - ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ Хасково

„Отчитайки неизбежните промени в света около нас, динамичността и мобилността на днешния свят, изучаването на празниците, обредите и ритуалите е път към запазване и връщане на редица традиционни ценности. Възрастните хора останаха единствените пазители на народните ни традиции. В същото време голяма част от тях са самотни и по неволя са настанени в домовете за стари хора в страната. Това са хора с различна душевност, житейски и професионален опит, които носят със себе си пълна торба с истории и традиции.“


ПОБЕДИТЕЛ Мостове към доброто - ГПЧЕ „Васил Карагьозов” Ямбол

„Целта на проекта е да помогнем да хората от различните поколения и етноси да общуват, да се разбират, да откриват пътищата един към друг. Да направим така, че възрастните да излязат от самотата и социалната изолация, а децата да се докоснат до красотата на българската народна традиция... Защото мостовете между хората са най-важни!“

 

СТАНИ СПОНСОР НА ЕДИН ОТ ПРОЕКТИТЕ ПОБЕДИТЕЛИ ИЛИ НА ВСИЧКИТЕ ТРИ ПРОЕКТА ЗА ГОДИНАТА

 

logo 150


Unicredit Bulbank

Sofia Branch
IBAN: BG12UNCR76301076593518
BIC: UNCRBGSF


БУЛСТАТ: 131272309
НДР: 1226137447
МОЛ: Пенка Лазарова


Офис: office@blagotvoritel.org
www.facebook.com/blagotvoritel.org
Служебен вход