Новини

Представяме Ви видео, изпратено ни от екипа на проект "Дантелени гласове". Проектът е сред полуфиналистите в национален конкурс "Млад Благотворител" 2021
Благодарим на учениците от 8. клас в ПГССИ „Христо Ботев“ гр. Свиленград, за прекрасната идея и вложения труд! Успех!
Тематично направление: Съхраняване на музикалното наследство на България
Цел на проекта:
Съхраняване на музикалното наследство на България
Българските народни песни водят началото си от далечни времена, като първите сведения за тях са от IX – X век. Те възникват заради потребността хората да изразят своите преживявания и мисли. Затова можем да определим българската народна песен като една своеобразна изповед, чрез която създателят и споделя своите чувства и вълнения. Това е и причината до ден днешен, ние да преоткриваме себе си в текстовете на много народни песни, докоснати от емоционалните лични послания на твореца.
За съжаление, голяма част от старите народни песни не са записани и са забравени. А какво би било по-лошо за един народ от това, да изгуби себе си, да забрави своите корени и произход? За да помним кои сме и какво „стои зад гърба ни“ трябва да намерим и разпространим колкото можем повече от народно-песенното ни творчество. Тук ще споделим и думите на големия български композитор Филип Кутев: „ Фолклорът е толкова просто нещо, но се изисква голяма култура, за да го разбереш“ Следвайки тази мъдрост, ние ще обогатим и съхраним музикалната културна идентичност на българите.
Това е и целта на нашия проект – да се издирят и съберат неизвестни автентични български народни песни, характерни за Тракийската фолклорна област от общ. Свиленград и да бъдат разпространени и съхранени навеки за поколенията.

Представяме Ви видео, изпратено ни от екипа на проект "Габрене - Импулс за пътешествие в непознатото". Проектът е сред полуфиналистите в национален конкурс "Млад Благотворител" 2021
Благодарим на учениците от Професионална Гимназия по Икономика и Туризъм "Проф. Д-Р Асен Златаров" - Петрич за прекрасната идея и вложения труд! Успех!


Тематично направление:
-Съхраняване на музикалното наследство на България
-Подкрепа за възрастни хора в нужда

Цел на проекта:
"Да създадем устойчиво социално предприятие, чрез представянето на божествено вкусните ястия, спиращите дъха Оризарски песни, традиции и уникалната природа в Беласица. С което ще успеем да повдигнем жизнения стандарт в селото, както и старите хора ще бъдат по щастливи и одолетворени от това, което правят. Ще изпълнят, както те казват, "Дълга си" към своите родители. Да съхранят културната идентичност на региона."
Защо избрахте тази кауза?
"След като посетихме с. Габрене да снимаме, за проект, се срещнахме с бабите на селото, които бяха изключително гостоприемни. Чухме песните им, опитахме от храната приготвена с много майсторлък и любов, чухме завладяващите истории, докоснахме се до традициите им. Но и с проблема, че това културно богатство е на път да изчезне не заснето и не предадено към следващите поколения. И затова се заехме да търсим начин да променим това, като вече една година се опитваме да подобрим живота в селото и да съхраним традициите, защото не ни е безразлично това, че се губим като народ."

Представяме Ви видео, изпратено ни от екипа на проект "Аспарухово в училище". Проектът е сред полуфиналистите в национален конкурс "Млад Благотворител" 2021
Благодарим на учениците от СУ ХНИ „К. Преславски“ – Варна за прекрасната идея и вложения труд! Успех!

Тематично направление: Съхраняване на музикалното наследство на България

Цел на проекта: Да съставим и издадем учебна книжка с 21 ченгенски песни и техния фолклорен контекст от обичаи, вярвания и ритуални действия, които са непубликувани досега музикални открития със записан текст и нотирана мелодия на 13-годишната фолклорна експедиция, провеждана по уникалния училищен проект на СУ ХНИ „К. Преславски“ – Варна в село Аспарухово (Ченге), община Дългопол. За да направим известно и полезно съдържанието на книжката, ще го представим в специално разработени от екипа ни фолклорни учебни часове в нашето училище пред съучениците ни от 5. до 11. клас, както и в село Аспарухово пред местната общност, гостите на селото и родителите ни.

Защо избрахте тази кауза?
"Като ученици в СУ ХНИ „Константин Преславски“ – Варна ние сме дългогодишни участници в изследователския екип на фолклорната експедиция „Аспарухово - бъдеще за фолклорния свят“, която от 13 години проучва уникалната жива фолклорна култура на село Аспарухово (Ченге), най-важната част от която е песенният фолклор.
Целта ни като културни наследници е да съхраним, популяризираме и така да гарантираме бъдещето ѝ. Ние ежегодно я осъществяваме по различни начини: чрез последователни участия в сесиите на Ученическия институт към БАН, където имаме спечелени 5 първи награди; чрез съвместни изследователски проекти със студенти антрополози от Пловдивския и Виенския университет, с които създаваме етнографски филми, теренни наблюдения и изследователски проекти; чрез редица експедиционни дейности, свързани с проучването, възпроизвеждането и популяризирането на местния фолклор; чрез наставническа и обучителна работа с участниците в експедицията; чрез ежегодно участие в редица конкурси и граждански инициативи.
Основната ни настояща грижа е да оползотворяваме натрупания дългогодишен експедиционен архив, като го правим популярен и достъпен от една страна, за местните хора, от друга, за учениците от нашето училище, които се обучават в различни специализирани паралелки по български език и литература, фолклор и митология, етнография и етнология, география, музика, танци и изобразително изкуство, където се изучава български фолклор.
Настоящата ни благотворителна кауза нарекохме „Аспарухово в училище“. Тя е дело на нас като културни наследници. С нея продължаваме изследователските си усилия да помогнем на местната общност да съхранява и възпроизвежда песенния си фолклор, защото с превратната си съдба (изселване на голяма част от ченгени заради преместването на селото при построяването на язовир „Цонево“ през 1967 г., заради затваряне на местното училище през 2009 г. и заради пресъхването на язовира през миналото лято) това уникално българско място ни накара да осъзнаем, че в дни на трудни изпитания е нужно да се опазят традициите и чрез тях да се укрепи връзката с родното..."

Представяме Ви видео, изпратено ни от екипа на проект "Фолклорно съкровище". Проектът е сред полуфиналистите в национален конкурс "Млад Благотворител" 2021.
Благодарим на учениците от СУ “Любен Каравелов” гр. Пловдив за прекрасната идея и вложения труд! Успех!

Тематично направление: Съхраняване на музикалното наследство на България

Цел на проекта: "Създаване на фолклорна/ музикална библиотека - пространство за широк спектър от цели – четене, общуване, учене, игра, срещи и др. Място, в което се събират, организират, съхраняват и разпространяват ценни източници на информация за фолклорното богатство на българите. Достъпно пространство с разнообразни ресурси и инструменти, които представят и обогатяват музикалната култура, подпомагат обучението по музика, утвърждават и популяризират националните ценности, възпитават любов към изкуството. Място за общуване, срещи и съвместни дейности, творчество и експеримент - различно, вдъхновяващо и насърчаващо.
Искаме да дадем шанс на многобройните страници ценна информация, забравена и неизползвана, да излезе от частните домове, за да бъде споделена и съхранена. Библиотеката ще изпълнява функцията на музейна експозиция, в която ще бъде предоставен свободен достъп до богата информация от достоверна литература и би могла да бъде разделена на фонотека /различни видове звукови носители на ценна музикална информация /, литературна експозиция / текстова , нотна литература и партитури/ и етнографска сбирка."

Представяме Ви видео, изпратено ни от екипа на проект "Част от нас". Проектът е сред полуфиналистите в национален конкурс "Млад Благотворител" 2021
Проектът е подготвен от ученици от гр. Исперих и съседните села.

Благодарим на учениците за прекрасната идея и вложения труд! Успех!

Тематично направление: „Подкрепа за деца или възрастни в нужда”

Цел на проекта: "На децата със специални образователни потребности да се осигури равен достъп за екипна работа с останалите здрави деца в училище. Да се почувстват част от нас. Да се включат в съвместна екипна дейност, в която да усетят своя принос в заложените дейности, да са желани и потребни."

Защо избрахте тази кауза?
"В ПГ по СС „Хан Аспарух”- гр. Исперих се обучават над 380 ученици, в различни професионални специалности и от различни етнически общности. В една от тях – специалност: „Млекопроизводители”се обучават деца със СОП . Нашата цел , ние- учениците от специалност: „Администратор в хотелиерството” от XI “в” клас да подпомогнем тия деца с увреждания да се интегрират и адаптират с останалите, като бъдат включени в извънкласни форми посилни за тяхното здравословно състояние. А именно да рисуваме заедно, да творим, да подреждаме пъзел. Да изготвяме заедно картички и табла за всеки празник и повод, които в края на дейността ще бъдат изложени във фоайето на гимназията. Бихме желали тия наши съученици да усетят близостта на своите връстници, да усетят чувството, че са потребни, да изградим заедно едно приятелско взаимоотношение, чувство на толерантност един към друг. Една от подцелите ни е да развием в тях фотографски умения- да се запознаят с техниката на снимане, подбор на светлина, подбор на снимки и пр. Да прекарваме свободното си време сред природата, като през окото на обектива запечатваме интересни, любопитни факти от природни явления, сезони, растения, животни. Учениците със специални образователни потребности да фотографират с наша помощ темата, която сме заложели предварително в План- Програма."

Представяме Ви видео, изпратено ни от екипа на проект "Заедно". Проектът е сред полуфиналистите в национален конкурс "Млад Благотворител" 2021

През 2021 за първи път седмокласник успява да достигне полуфинал. Благодарим на учениците за прекрасната идея и вложения труд! Успех!
Тематично направление: Подкрепа за деца или възрастни хора в нужда
Цел на проекта:
"Осигуряване на време и място в нашето училище, в което деца със специални образоваателни потребности (СОП) да участват в извънкласна дейност заедно с други деца от училището. Във формираното ателие учениците ще творят заедно, ще общуват и ще развиват личностовите си качества. Целта е всяко дете със специални потребности да е щастливо и светът за него да стане по-цветен, а за останалите ученици – да развият гражданските и социалните си умения."
 

fb projects anons 1Въпреки всички трудности и удължения срок за задачата - всички екипи на ученици, допуснати до полуфинал в национален конкурс "Млад Благотворител" вече ни изпратиха своите видеоклипове!
Имаме 12 страхотни проекта, които ще се съревновават за първите 5 места и финансиране за реализация на дейностите.

Събитието по награждаване, което бяхме планирали с днешна дата само ще преместим във времето, поради противоепидемичните мерки. В календара си отбелязахме 27-ми април за дата на срещата, в която журиращите ще обявят финалистите!

Всеки ден ще публикуваме по един видеоклип от полуфиналистите, които са в надпревара за първите 5 места.

В изборът ще бъдат взети под внимание общото представяне на всеки проект, потенциалът на разписаните дейности, бюджетното планиране, качеството на защита на каузата във видео представянето и ползата за обществото от осъществяването на проекта.

scollarship 600x400pxlБлагодарим на всички ученици, които кандидатстваха в конкурса за стипендии "Постигам по-висок успех", обявен за II учебен срок!

В началото на годината фондация Благотворител избра да подкрепи със стипендии 10 отлични ученици и студенти, лишени от родителска грижа с годишни стипендии.

Поради дарителска подкрепа към програма "Постигам по-висок успех", обявихме допълнителни 7 стипендии за втори учебен срок. Значителна подкрепа в каузата - сърце и средства за успешни ученици, лишени от родителски грижи, получихме от: Euroins Bulgaria.

Забавихме обявяването на спечелените стипендии за втори срок, тъй като получихме 8 изрядни документи, учениците се представиха на ниво и по време на интервюто - събеседване, което представлява втори етап на конкурса. 

Щастливи сме да обявим, че допускаме за втори учебен срок стипендия да получат не 7, а 8 ученика. Това стана възможно благодарение на частен дарител, който пожела да осинови успеха на един от учениците, като превежда месечната му стипендия, всеки месец в сметката на фондацията. Благодарим за решението, взето най-вече със сърце! 

Имената на учениците, спечелили стипендия за II учебен срок са:

Стипендия за отличен успех получават:

Асен Ангелов (Елхово)
Надежда Стефанова (София)
Гюлфера Яшарова (Силистра)
Веселин Ангелов (Елхово)
Веселина Иванова (Монтана)

Стипендия за много добър успех получават:

Илияна Илиева (Шумен)
Галина Димитрова (Велико Търново)

Индивидуална стипендия за отличен успех, получена от частен дарител, заслужи Виктория Нисторова (Габрово).

 

fb map polufinalistiС много емоция и най-вече с удоволствие обявяваме полуфиналистите в конкурс "Млад Благотворител" 2021. Изключително трудна беше задачата на членовете на оценяващата комисия. Всеки от тях е прочел в детайли всеки от 47-те проекта и го е оценил със сърце и ум. Почти пълна солидарност беше постигната при оценяването на първите 3 проекта, но и в останалата част, оценяващите бяха със сходно оценяване. 

И отново, както миналата година не успяваме да се затворим в първите 10 и обявяваме първите 12 проекта, които са допуснати до етап представяне на проекта си с видео презентация!

Внимание! Очакваме 12 видеоклипа, които да бъдат с продължителност до 3 минути и да са така убедителни, в това да представят идеята на проекта, че да получат финансиране!

Краен срок за изпращане на видео клиповете  20-ти март.

Представяме ви имената на проектите, екип ученици от кой град ни е изпратен проекта и точките, които е успял да събере:

/с различни цветове са тематичните каузи: Екология /опазване и грижа за околната среда/Съхраняване на музикалното наследство на БългарияПодкрепа за деца или възрастни хора в нужда/

1. BeeTheChange – да помогнем на пчелите гр. Рила, 116
2. Събуждащият книги събужда светове - гр. Благоевград, 114
3. Да върнем магията на старата чешма - гр. Велико Търново, 112
4. Живата вода на Утуля - гр. Варна, 105
5. Подай ръка за по-добро бъдеще - гр. Лом, 100
6. Magical glass - гр. Бургас, 98
7. Дантелени гласове - гр. Свиленград, 98
8. Габрене - Импулс за пътешествие в непознатото - Петрич, 97
9. Аспарухово в училище - Варна, 97
10. Част от нас - Исперих, 97
11. Фолклорно съкровище - Пловдив, 95
12. Заедно - Велико Търново, 92

Наистина малко не достигна на следващите 8 проекта:

13. Доброто в нас - Варна - гр. Варна ТБГ,  91
14. Заедно за един светъл Великден - гр. Сопот,  89
15. Приказките: пътят към детското сърце / "Contes de fées: le chemin de le cœur des enfants" - гр. София, 88
16. Любов за всеки - гр. Козлодуй, 88
17. Съхрани традициите на Югозапада - гр. Петрич, 88
18. Ние правим добро, защото вярваме в него, повярвайте и вие - с. Скалица, 86
19. Пътуване по ноти - гр. Велико Търново, 84
20. Залесяване - гр. Варна, 83

Екипът на фондация Благотворител благодари на всички ученици, които ни изпратиха проекти! Благодарим и на страхотните членове на журито в конкурса тази година!

Припомняме членовете на журито:

Красимира Величкова – Директор на „Български Дарителски Форум“
Десислава Еленкова - Мениджър „Маркетинг и комуникации” на „ЗД Евроинс” АД – партньори и дарители в конкурса
Татяна Христова – Обучител по личностно развитие, коуч с опит в управление на бизнес проекти 17 години
Бистра Георгиева – Създател и Директор на „Детска Лидерска Академия“
Михаил Стефанов - Експерт в областта на комуникациите и влогър, създател на "Мини машини"
Екип - Вяра и Ваклина – Студенти 1-ви курс, екип на един от успешните проекти от конкурса миналата година „Дари храна, дари любов“.

 

fb mapПриключи първи етап подаване на проекти в национален конкурс за доброволчески каузи на ученици "Млад Благотворител".
Щастливи сме да обявим, че въпреки трудната 2020 година, учениците не са изгубили желание да посвещават време и усилия в благотворителност.
Получихме 47 проекта от екипи ученици 7. - 12. клас от много и различни населени места в България.
Благодарим на участниците! Има чудесни идеи, разписани в детайлни проектни предложения.
От днес оставяме проектите в ръцете на оценяваща комисия. Тази година журито е 6 членно:
✅ Красимира Величкова – Директор на „Български Дарителски Форум“
✅ Десислава Еленкова - Мениджър „Маркетинг и комуникации” на „ЗД Евроинс” АД – партньори и дарители в конкурса
✅ Татяна Христова – Обучител по личностно развитие, коуч с опит в управление на бизнес проекти 17 години
✅ Бистра Георгиева – Създател и Директор на „Детска Лидерска Академия“
✅ Михаил Стефанов - Експерт в областта на комуникациите и влогър, създател на "Мини машини"
✅ Екип - Вяра и Ваклина – Студенти 1-ви курс, екип на един от успешните проекти от конкурса миналата година „Дари храна, дари любов“.
Напълно се доверяваме на компетентността на всеки един от оценяващите, но вярваме, че различната им опитност, ще донесе финалният резултат обективно оценяване лишено от личностна субективност.

Оценяване:
Проектите ще се оценяват от всеки член на журито по 4 критерия в скала от 0 до 5 точки.
Минималният брой точки, който може да получи един проект е "0", което означава, че никой от журиращите не вижда потенциал в проекта и начина му на представяне.
Максималният брой точки за проект може да бъде "120".

Критериите са следните:

  • Оригиналност на идеята
  • Мотивация и аргументация
  • План за изпълнение
  • Изчерпателност на разчета на бюджетираната дейност

Страница 14 от 30

logo 150


Unicredit Bulbank

Sofia Branch
IBAN: BG12UNCR76301076593518
BIC: UNCRBGSF


БУЛСТАТ: 131272309
НДР: 1226137447
МОЛ: Станислава Рашева