Новини

StipendiiФондация Благотворител обявява конкурс

XVI издание на стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“

за и II учебен срок/семестър 2019/2020 година

В конкурса могат да участват

Ученици от 8-и до 12-ти клас, лишени от родителски грижи

Студенти първи курс, лишени от родителски грижи

 

 

 

 

 

Какви са стипендиите?
за ученици от 8-и до 12-ти клас:

  • с успех над 5.50 – 5 бр. общо 800 лв. /по 80 лв. месечно/
  • с успех над 5.00 – 5 бр. общо 500 лв. /по 50 лв. месечно/

за студенти първокурсници – 3 бр. общо 1000 лв. /по 100 лв. месечно/

  • стипендиите се изплащат на равни вноски за периода септември 2019 – юни 2020 г.

 Как се кандидатства?

Страница 17 от 27

logo 150


Unicredit Bulbank

Sofia Branch
IBAN: BG12UNCR76301076593518
BIC: UNCRBGSF


БУЛСТАТ: 131272309
НДР: 1226137447
МОЛ: Станислава Рашева