Новини

BIG novina 1436990118222На 11 юли приключи проект "Училището - място за толерантно общуване" на СОУ "Христо Ботев" с. Горна Малина" и фондация "Благотворител". Финансираща организация е Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Проектът спомогна за развитието на идентичността на децата от етническите малцинства.Чрез разнообразните дейности в клубовете по интереси "Добродетели" и "Млад еколог" и СИП „Нрави, обичай, традиции и творчество“ се разшири кръгозора на участниците, техните представи за нравственост, екология и общото в традициите на мнозинството и етническите малцинства в България, повишиха се уменията им за толерантно общуване, както в училище, така и извън него. Разшириха се начините за сътрудничество и подкрепа между основните групи от населението в района. Провеждането на празненствата съвместно с родителите показа силните страни на децата и техните семейства. Получиха признание и увереност за своите умения в приготвянето на храната, в начина да отдадат почит на миналото си, в близостта на традициите и празниците. Това доведе до по-трайно осъзнаване нуждата от образование за ромските деца, мястото на училището в техния живот и възможностите да се реализират чрез труд. Проектът приключи, но децата имат огромно желание клубовете да продължат заниманията и през следващата учебна година.

BIG novina 1435134296221На 09.06.2015г. в СОУ ”Христо Ботев” с. Горна Малина се проведе заключителна конференция за популяризиране на дейностите и резултатите от проект „Училището - място за толерантно общуване” в партньорство с фондация „Благотворител”. Проектът се финансира от ЦОИДУЕМ. Конференцията откри г-жа Пенка Лазарова – ръководител на проекта и председател на УС на фондация „Благотворител”.

BIG novina 1431676893220

Фондация „Благотворител” обявява КОНКУРС за финансиране на проекти, подкрепящи нравственото и духовното развитие на деца и младежи Допустими кандидати: клубове по добродетели от училища в София град и София област, които са участвали в проекти на фондация „Благотворител”, свързани с нравственото и духовното образование на деца и младежи. Срок за подаване на предложения: от 13.05.2015 г. до 13.07.2015 г. Ще бъдат финансирани 10 проекта, чието реализиране може да стартира от 1 септември 2015 г.

BIG novina 1431676410219Заключителната среща по проект „АБ на добродетелите” на фондация „Благотворител” се проведе на 08.05.2015 г. в Сохо център в София. Мотото бе: „Да пробудим добродетелите – безценните съкровища в характера на нашите деца!” Споделен бе опитът на 12 студенти, които запалиха в сърцата на децата стремеж и любов към честността, справедливостта, смелостта, учтивостта, единството… В продължение на шест месеца насочваха вниманието към общочовешките добродетели и към проявата на най-благородната страна на човека, от която се нуждаем всяка минута. Учители от 129 ОУ „Антим I” разказаха за интереса, с който учениците се включват в часовете по добродетели, за промяната в общуването, за нетърпението, с което очакват часовете, в които могат да споделят какво мислят по интересните за тях теми.

BIG novina 1428324885218Среща под надслов „Толерантността – хармония в различията” събра членове на детските и младежки парламенти и съвети от страната във Варна. XV-та Национална пролетна сесия на младежките организации се откри на 02.04.15г. и продължи до 5 април, в нея се включиха млади хора от 37 общини. Представители на СОУ"Христо Ботев", Горна Малина също взеха участие в националния младежки форум. Ивелина Темелкова от 10 кл. е председател на ученическия съвет, а Евелина Василева от 8 кл. е член на УС. Момичетата членуват и в клуб "Добродетел" към училището, който е част от проекта"Училището-място за толерантно общуване" в партньорство с фондация "Благотворител".

BIG novina 1427561462216На 26.03.2015г. клуб "Добродетели" към СОУ "Христо Ботев" с. Горна Малина проведе урок на отворените врати. Урокът е по проект "Училището-място за толерантно общуване" в партньорство с фондация Благотворител" и се финансиран от ЦОИДУЕМ. Клуб "Добродетели" функционира вече трета година в училището. Участниците с интерес и желание през годината научаваха добродетелите и по време на урока демонстрираха практикуване и преподаване на различни добродетели: прошка, смелост, творчество, целеустременост...Водещи на урока бяха Василена Василева от 12 кл. и Ивелина Темелкова - 10кл. едни от първите членове на клуба. Урокът премина под формата на състезание. В отборите участваха освен членове от клуба и ученици, които не членуват в него, но и те се увериха,че практикуването на добродетели не е нещо трудно, когато общуваме със себе си и с другите.

BIG novina 1427748714217В работната събота 21 март служителите на двата офиса на „СкейлФокус“ в Пловдив и в София показаха, че са отлични специалисти и едновременно с това прекрасни готвачи. За да направят и още по- специално сладкото събитие, всеки от колегите имаше възможност да оцени с парична сума труда на готвачите. Цялата сума /550 лева/ беше дарена на фондация „Благотворител“ за проекта „Социална и професионална адаптация“. „СкейлФокус“ е българска компания с тригодишна динамична история, високо оценена с множество български и европейски награди. Екипът на компанията вече наброява над 200 човека, в три локации в Европа. През януари 2015 г. СкейлФокус дари на Фондацията 1400 лв. в подкрепа на проекта "Постигам по-висок успех".

BIG novina 1424339549215На 12.02.2015г. Любовта и другите добродетели бяха пресечена точка на два проекта „Училището – място за толерантно общуване” в партньорство с фондация „Благотворител” за СОУ”Хр.Ботев” Горна Малина и национална програма на МОН ”С грижа за всеки ученик” за СОУ ”Паисий Хилендарски” гр. Златица. Домакини бяха учениците, членуващи в клуб „Добродетели” от СОУ ”Хр.Ботев” Горна Малина. Водещи на открития урок на тема „Любовта през моите очи” бяха ученици от 10 и 12 клас на двете училища. Като състезатели се включиха ученици от 6-7-8 клас. Децата драматизираха, рисуваха, споделяха на езика на добродетелите, като основен акцент беше Любовта. Любовта, такава каквато е през детските очи – нежна, красива, наивна, витална... Любовта в различните й аспекти – към родители, близки, приятели, домашни любимци...

BIG novina 1423561437214Приключи конкурса за професионална подготовка 2015 г. за лишени от родителски грижи младежи по проект "Социална и професионална адаптация" на фондация "Благотворител". Антоанета Динева, Божидар Иванов, Исус Чавдаров, Пенка Чавдарова, и Пепа Николова избраха курс по професията Сервитьор-барман. Красимир Богданов, Кристина Райкова и Стоян Милушев решиха, че готварството може да бъде тяхното призвание. Николина Левенова избра курс по масаж, Сара Бакхуиа – по кинезитерапия, а Минка Петрова пожела да развива уменията си по масаж на лице. От средата на февруари младите хора ще стартират обучението в избраните от тях занимания. Екипът на „Благотворител” пожелава успех!

BIG novina 1421340222213ФОНДАЦИЯ „БЛАГОТВОРИТЕЛ” обявява конкурс за МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ за втори учебен срок на 2014/2015 г. за ученици от 8-и до 12-и клас за успех над 5.50 - 10 бр. по 250 лв. за успех над 5.00 - 20 бр. по 150 лв. за студенти първокурсници 5 бр. по 500 лв. Проект „Постигам по-висок успех” насърчава с месечни стипендии ученици от 8-и до 12-и клас от домове за лишени от родителски грижи деца в страната и студенти първокурсници в София. Конкурсът се провежда на 2 етапа Първи етап: до 09.02.2015 г. е необходимо да представите: • служебна бележка за успех от предходния срок; • служебна бележка за извинени/неизвинени отсъствия; • автобиография. За студентите – уверение за записан втори семестър.

Страница 21 от 22

logo 150


Unicredit Bulbank

Sofia Branch
IBAN: BG12UNCR76301076593518
BIC: UNCRBGSF


БУЛСТАТ: 131272309
НДР: 1226137447
МОЛ: Станислава Рашева