Новини

BIG novina 1453375376226ФОНДАЦИЯ „БЛАГОТВОРИТЕЛ” обявява КОНКУРС за професионална/кандидатстудентска/езикова подготовка за лишени от родителски грижи младежи и за живеещи в приемни семейства Проект „Социална и професионална адаптация” предоставя възможност на 20 младежи от 17 до 20 години да придобият нови знания и умения в различни курсове според своите желания и интереси: езикови, кандидатстудентски, готварски, сладкарски, сервитьорски, строителни, козметични, за масаж, заварчици и др. Стойността на един курс е до 450 лв. Конкурсът се провежда на 2 етапа Първи етап: до 10.02.2016 г. е необходимо да представите: · автобиография; · мотивационно писмо за избора на предпочитаното обучение. Документите можете да изпратите в електронен вид на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на адрес 1186 София, ул. „Черно море” 4. Ако сте преминали успешно конкурса, до 15 февруари Вашето име ще бъде обявено на сайта www.blagotvoritel.org.

BIG novina 1547032988312

ФОНДАЦИЯ „БЛАГОТВОРИТЕЛ” обявява КОНКУРС за СТИПЕНДИИ за втори учебен срок на 2015/2016 г. за ученици от 8-и до 12-и клас за успех над 5.50 - 10 бр. по 250 лв. за успех над 5.00 - 20 бр. по 150 лв. за студенти първокурсници 5 бр. по 500 лв. Проект „Постигам по-висок успех” насърчава с месечни стипендии: • ученици с нарушено зрение; лишени от родителски грижи; живеещи в приемни семейства в страната; • студенти първокурсници - лишени от родителски грижи и в приемни семейства в София. Стипендиите се изплащат за периода февруари - юни 2016 г. Конкурсът се провежда на 2 етапа Първи етап: до 15.02.2016 г. е необходимо да представите: · служебна бележка за успех от първия учебен срок; · служебна бележка за извинени/неизвинени отсъствия; · автобиография. За студентите – автобиография и уверение за записан втори семестър.

BIG novina 1443016328224Ако имате желание да преминете професионална/кандидатстудентска подготовка, можете да участвате в конкурса на ФОНДАЦИЯ „БЛАГОТВОРИТЕЛ” за 10 професионални/ кандидатстудентски/езикови курсове за лишени от родителски грижи младежи Проект „Социална и професионална адаптация” предоставя възможност на младежи от 17 до 20 години да придобият нови знания и умения в различни курсове според своите желания и интереси: готварски, сладкарски, сервитьорски, строителни, козметични, за масаж, заварчици…Стойността на един курс е до 450 лв. Конкурсът се провежда на 2 етапа Първи етап: до 20.10.2015 г. е необходимо да представите: • автобиография; • мотивационно писмо. Документите можете да изпратите в електронен вид на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на адрес 1186 София, ул. „Черно море” 4. Ако сте преминали успешно конкурса, до 22 октомври Вашето име ще бъде обявено на сайта www.blagotvoritel.org.

BIG novina 1441371334223ФОНДАЦИЯ „БЛАГОТВОРИТЕЛ” обявява конкурс за МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ за първи учебен срок на 2015/2016 г. за ученици от 8-и до 12-и клас за успех над 5.50 - 10 бр. по 200 лв. за успех над 5.00 - 20 бр. по 120 лв. за студенти първокурсници 5 бр. по 400 лв. Стипендиите се изплащат за периода октомври 2015 - януари 2016 г. Проект „Постигам по-висок успех” насърчава с месечни стипендии ученици от 8-и до 12-и клас от домове за лишени от родителски грижи деца в страната и студенти първокурсници в София. Конкурсът се провежда на 2 етапа Първи етап: до 25.09.2015 г. е необходимо да представите: • служебна бележка за успех от предходната учебна година; • служебна бележка за извинени/неизвинени отсъствия; • автобиография. За студентите – уверение за записана учебна година. Документите можете да изпратите в електронен вид на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на адрес 1186 София, ул. „Черно море” 4. Ако сте одобрени на първи етап, до 29 септември Вашето име ще бъде обявено в сайта www.blagotvoritel.org.

BIG novina 1436990118222На 11 юли приключи проект "Училището - място за толерантно общуване" на СОУ "Христо Ботев" с. Горна Малина" и фондация "Благотворител". Финансираща организация е Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Проектът спомогна за развитието на идентичността на децата от етническите малцинства.Чрез разнообразните дейности в клубовете по интереси "Добродетели" и "Млад еколог" и СИП „Нрави, обичай, традиции и творчество“ се разшири кръгозора на участниците, техните представи за нравственост, екология и общото в традициите на мнозинството и етническите малцинства в България, повишиха се уменията им за толерантно общуване, както в училище, така и извън него. Разшириха се начините за сътрудничество и подкрепа между основните групи от населението в района. Провеждането на празненствата съвместно с родителите показа силните страни на децата и техните семейства. Получиха признание и увереност за своите умения в приготвянето на храната, в начина да отдадат почит на миналото си, в близостта на традициите и празниците. Това доведе до по-трайно осъзнаване нуждата от образование за ромските деца, мястото на училището в техния живот и възможностите да се реализират чрез труд. Проектът приключи, но децата имат огромно желание клубовете да продължат заниманията и през следващата учебна година.

BIG novina 1435134296221На 09.06.2015г. в СОУ ”Христо Ботев” с. Горна Малина се проведе заключителна конференция за популяризиране на дейностите и резултатите от проект „Училището - място за толерантно общуване” в партньорство с фондация „Благотворител”. Проектът се финансира от ЦОИДУЕМ. Конференцията откри г-жа Пенка Лазарова – ръководител на проекта и председател на УС на фондация „Благотворител”.

BIG novina 1431676893220

Фондация „Благотворител” обявява КОНКУРС за финансиране на проекти, подкрепящи нравственото и духовното развитие на деца и младежи Допустими кандидати: клубове по добродетели от училища в София град и София област, които са участвали в проекти на фондация „Благотворител”, свързани с нравственото и духовното образование на деца и младежи. Срок за подаване на предложения: от 13.05.2015 г. до 13.07.2015 г. Ще бъдат финансирани 10 проекта, чието реализиране може да стартира от 1 септември 2015 г.

BIG novina 1431676410219Заключителната среща по проект „АБ на добродетелите” на фондация „Благотворител” се проведе на 08.05.2015 г. в Сохо център в София. Мотото бе: „Да пробудим добродетелите – безценните съкровища в характера на нашите деца!” Споделен бе опитът на 12 студенти, които запалиха в сърцата на децата стремеж и любов към честността, справедливостта, смелостта, учтивостта, единството… В продължение на шест месеца насочваха вниманието към общочовешките добродетели и към проявата на най-благородната страна на човека, от която се нуждаем всяка минута. Учители от 129 ОУ „Антим I” разказаха за интереса, с който учениците се включват в часовете по добродетели, за промяната в общуването, за нетърпението, с което очакват часовете, в които могат да споделят какво мислят по интересните за тях теми.

BIG novina 1428324885218Среща под надслов „Толерантността – хармония в различията” събра членове на детските и младежки парламенти и съвети от страната във Варна. XV-та Национална пролетна сесия на младежките организации се откри на 02.04.15г. и продължи до 5 април, в нея се включиха млади хора от 37 общини. Представители на СОУ"Христо Ботев", Горна Малина също взеха участие в националния младежки форум. Ивелина Темелкова от 10 кл. е председател на ученическия съвет, а Евелина Василева от 8 кл. е член на УС. Момичетата членуват и в клуб "Добродетел" към училището, който е част от проекта"Училището-място за толерантно общуване" в партньорство с фондация "Благотворител".

BIG novina 1427561462216На 26.03.2015г. клуб "Добродетели" към СОУ "Христо Ботев" с. Горна Малина проведе урок на отворените врати. Урокът е по проект "Училището-място за толерантно общуване" в партньорство с фондация Благотворител" и се финансиран от ЦОИДУЕМ. Клуб "Добродетели" функционира вече трета година в училището. Участниците с интерес и желание през годината научаваха добродетелите и по време на урока демонстрираха практикуване и преподаване на различни добродетели: прошка, смелост, творчество, целеустременост...Водещи на урока бяха Василена Василева от 12 кл. и Ивелина Темелкова - 10кл. едни от първите членове на клуба. Урокът премина под формата на състезание. В отборите участваха освен членове от клуба и ученици, които не членуват в него, но и те се увериха,че практикуването на добродетели не е нещо трудно, когато общуваме със себе си и с другите.

Страница 25 от 27

logo 150


Unicredit Bulbank

Sofia Branch
IBAN: BG12UNCR76301076593518
BIC: UNCRBGSF


БУЛСТАТ: 131272309
НДР: 1226137447
МОЛ: Станислава Рашева