Новини

BIG novina 1453807488229Направените дарения за Мария в първите дни на кампанията са 4424.65 лв. Между 22 и 25 януари общо 4424.65 лв. са дарени за Мария Звездева, която спаси живота на шофьор на тролейбус в Стара Загора. Сумите са от 3 лв. до 2100 лв. От името на Мария, семейството и възпитателите й, благодарим на всички, които така бързо откликнаха и отделиха средства за образованието й. Желаещите да дарят средства, могат да го направят чрез страницата на Фондация „Благотворител“ www.blagotvoritel.org, като изберат кауза „За Мария“ или по банков път в: УниКредит Булбанк София – клон „Калоян“ № 3 Получател: Фондация „Благотворител” Основание: За Мария IBAN: BG12 UNCR 7630 1076 5935 18 BIC: UNCRBGSF Като организация в обществена полза, фондация „Благотворител”, получава данъчно ефективни дарения от български граждани и фирми: Фирмите могат да намалят до 10 на сто от положителния си счетоводен финансов резултат; До 5 на сто от сумата от годишните данъчни основи могат да намалят физическите лица. Ако желаете удостоверение за направеното дарение за Мария, Фондация „Благотворител” ще го издаде. Необходимите данни можете да изпратите на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

BIG novina 1453807488229

Фондация „Благотворител” набира средства за обучение и образование до навършване на пълнолетие за 15-годишната Мария Звездева от Стара Загора. На 18 януари тя спаси живота на шофьор на тролейбус на път от училище до социалния дом, в който живее и така предпази от по-тежък инцидент и останалите пътници. Мария учи плуване в спортно училище и мечтае да стане помощник треньор. Средствата от кампанията ще бъдат отпускани целево според образователните нужди на момичето от тристранна комисия с представители на Фондация „Благотворител“, Спортно училище „Тодор Каблешков“ и дом „Мария Терезия“ в Стара Загора, където учи и живее храброто момиче. Желаещите да подпомогнат образованието на Мария могат да даряват средства от страницата на фондацията www.blagotvoritel.org, като изберат кауза „За Мария“ или по банков път в: УниКредит Булбанк София – клон „Калоян“ № 3 Получател: Фондация „Благотворител” Основание: За Мария IBAN: BG12 UNCR 7630 1076 5935 18 BIC: UNCRBGSF Фондация „Благотворител“ от 11 години подпомага образованието на деца в неравностойно положение със стипендии и професионални курсове. Фондацията се ангажира с пълната прозрачност при разходването на средствата, за които ще има редовен публичен отчет.

BIG novina 1453375376226ФОНДАЦИЯ „БЛАГОТВОРИТЕЛ” обявява КОНКУРС за професионална/кандидатстудентска/езикова подготовка за лишени от родителски грижи младежи и за живеещи в приемни семейства Проект „Социална и професионална адаптация” предоставя възможност на 20 младежи от 17 до 20 години да придобият нови знания и умения в различни курсове според своите желания и интереси: езикови, кандидатстудентски, готварски, сладкарски, сервитьорски, строителни, козметични, за масаж, заварчици и др. Стойността на един курс е до 450 лв. Конкурсът се провежда на 2 етапа Първи етап: до 10.02.2016 г. е необходимо да представите: · автобиография; · мотивационно писмо за избора на предпочитаното обучение. Документите можете да изпратите в електронен вид на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на адрес 1186 София, ул. „Черно море” 4. Ако сте преминали успешно конкурса, до 15 февруари Вашето име ще бъде обявено на сайта www.blagotvoritel.org.

BIG novina 1547032988312

ФОНДАЦИЯ „БЛАГОТВОРИТЕЛ” обявява КОНКУРС за СТИПЕНДИИ за втори учебен срок на 2015/2016 г. за ученици от 8-и до 12-и клас за успех над 5.50 - 10 бр. по 250 лв. за успех над 5.00 - 20 бр. по 150 лв. за студенти първокурсници 5 бр. по 500 лв. Проект „Постигам по-висок успех” насърчава с месечни стипендии: • ученици с нарушено зрение; лишени от родителски грижи; живеещи в приемни семейства в страната; • студенти първокурсници - лишени от родителски грижи и в приемни семейства в София. Стипендиите се изплащат за периода февруари - юни 2016 г. Конкурсът се провежда на 2 етапа Първи етап: до 15.02.2016 г. е необходимо да представите: · служебна бележка за успех от първия учебен срок; · служебна бележка за извинени/неизвинени отсъствия; · автобиография. За студентите – автобиография и уверение за записан втори семестър.

BIG novina 1443016328224Ако имате желание да преминете професионална/кандидатстудентска подготовка, можете да участвате в конкурса на ФОНДАЦИЯ „БЛАГОТВОРИТЕЛ” за 10 професионални/ кандидатстудентски/езикови курсове за лишени от родителски грижи младежи Проект „Социална и професионална адаптация” предоставя възможност на младежи от 17 до 20 години да придобият нови знания и умения в различни курсове според своите желания и интереси: готварски, сладкарски, сервитьорски, строителни, козметични, за масаж, заварчици…Стойността на един курс е до 450 лв. Конкурсът се провежда на 2 етапа Първи етап: до 20.10.2015 г. е необходимо да представите: • автобиография; • мотивационно писмо. Документите можете да изпратите в електронен вид на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на адрес 1186 София, ул. „Черно море” 4. Ако сте преминали успешно конкурса, до 22 октомври Вашето име ще бъде обявено на сайта www.blagotvoritel.org.

BIG novina 1441371334223ФОНДАЦИЯ „БЛАГОТВОРИТЕЛ” обявява конкурс за МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ за първи учебен срок на 2015/2016 г. за ученици от 8-и до 12-и клас за успех над 5.50 - 10 бр. по 200 лв. за успех над 5.00 - 20 бр. по 120 лв. за студенти първокурсници 5 бр. по 400 лв. Стипендиите се изплащат за периода октомври 2015 - януари 2016 г. Проект „Постигам по-висок успех” насърчава с месечни стипендии ученици от 8-и до 12-и клас от домове за лишени от родителски грижи деца в страната и студенти първокурсници в София. Конкурсът се провежда на 2 етапа Първи етап: до 25.09.2015 г. е необходимо да представите: • служебна бележка за успех от предходната учебна година; • служебна бележка за извинени/неизвинени отсъствия; • автобиография. За студентите – уверение за записана учебна година. Документите можете да изпратите в електронен вид на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на адрес 1186 София, ул. „Черно море” 4. Ако сте одобрени на първи етап, до 29 септември Вашето име ще бъде обявено в сайта www.blagotvoritel.org.

BIG novina 1436990118222На 11 юли приключи проект "Училището - място за толерантно общуване" на СОУ "Христо Ботев" с. Горна Малина" и фондация "Благотворител". Финансираща организация е Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Проектът спомогна за развитието на идентичността на децата от етническите малцинства.Чрез разнообразните дейности в клубовете по интереси "Добродетели" и "Млад еколог" и СИП „Нрави, обичай, традиции и творчество“ се разшири кръгозора на участниците, техните представи за нравственост, екология и общото в традициите на мнозинството и етническите малцинства в България, повишиха се уменията им за толерантно общуване, както в училище, така и извън него. Разшириха се начините за сътрудничество и подкрепа между основните групи от населението в района. Провеждането на празненствата съвместно с родителите показа силните страни на децата и техните семейства. Получиха признание и увереност за своите умения в приготвянето на храната, в начина да отдадат почит на миналото си, в близостта на традициите и празниците. Това доведе до по-трайно осъзнаване нуждата от образование за ромските деца, мястото на училището в техния живот и възможностите да се реализират чрез труд. Проектът приключи, но децата имат огромно желание клубовете да продължат заниманията и през следващата учебна година.

BIG novina 1435134296221На 09.06.2015г. в СОУ ”Христо Ботев” с. Горна Малина се проведе заключителна конференция за популяризиране на дейностите и резултатите от проект „Училището - място за толерантно общуване” в партньорство с фондация „Благотворител”. Проектът се финансира от ЦОИДУЕМ. Конференцията откри г-жа Пенка Лазарова – ръководител на проекта и председател на УС на фондация „Благотворител”.

BIG novina 1431676893220

Фондация „Благотворител” обявява КОНКУРС за финансиране на проекти, подкрепящи нравственото и духовното развитие на деца и младежи Допустими кандидати: клубове по добродетели от училища в София град и София област, които са участвали в проекти на фондация „Благотворител”, свързани с нравственото и духовното образование на деца и младежи. Срок за подаване на предложения: от 13.05.2015 г. до 13.07.2015 г. Ще бъдат финансирани 10 проекта, чието реализиране може да стартира от 1 септември 2015 г.

BIG novina 1431676410219Заключителната среща по проект „АБ на добродетелите” на фондация „Благотворител” се проведе на 08.05.2015 г. в Сохо център в София. Мотото бе: „Да пробудим добродетелите – безценните съкровища в характера на нашите деца!” Споделен бе опитът на 12 студенти, които запалиха в сърцата на децата стремеж и любов към честността, справедливостта, смелостта, учтивостта, единството… В продължение на шест месеца насочваха вниманието към общочовешките добродетели и към проявата на най-благородната страна на човека, от която се нуждаем всяка минута. Учители от 129 ОУ „Антим I” разказаха за интереса, с който учениците се включват в часовете по добродетели, за промяната в общуването, за нетърпението, с което очакват часовете, в които могат да споделят какво мислят по интересните за тях теми.

Страница 28 от 30

logo 150


Unicredit Bulbank

Sofia Branch
IBAN: BG12UNCR76301076593518
BIC: UNCRBGSF


БУЛСТАТ: 131272309
НДР: 1226137447
МОЛ: Станислава Рашева