Новини

ГероитеЩастливи сме да споделим номинация за фондация Благотворител!
Номинирани сме сред "ГЕРОИТЕ" по повод - "Млад Благотворител", конкурс, чрез който подкрепяме доброволчеството сред учениците в национален мащаб.
В благотворителни, доброволчески проекти участват ученици, учители, родители по инициатива и замисъл на учениците!

TimeHeroes Благодарим!

По повод номинацията, организаторите споделиха в имейла до екипа ни:
"Дойде моментът, в който номинациите потеглят към вещите ръце на журито. Ще ви пишем пак, когато те кажат своята финална дума.
Държим обаче да знаете, че за нас вече сте победители – най-ценната награда е да си задeйствал двигателя на промяната с усилията и търпението си.
Виждаме ГЕРОИТЕ. За нас е чест, че сте сред тях."

lektori 22Вълнуващите събития по избор на 16-те проекта - полуфиналисти в "Млад Благотворител", продължават с програма за обучение на доброволците, участващи във всички екипи.

В екипите на полуфиналистите има общо 68 ученика и 24 - ръководители /учители, родители, ментори/. Към всички тях изпратихме първата покана за обучение.

Финалното класиране на 6-те победителя, ще бъде сбор от:

  • Педставянето на проектите на първи етап
  • Допълнителните разработки по конкретните задания след всяко едно от трите обучение /три поредни съботи/
  • Вдъхновяващо видео до 3 минути, в което участниците ще имат възможност да убедят журито, че каузата им заслужава да е сред финалистите

 

ПРОГРАМА на първото обучение:

Среща точно в 10.30 часа
Запознаване на участниците - представител на всеки един от 16-те проекта ще представи стегнато проекта на екипа си - Името на проекта, целта на проекта и къде ще го реализират.

10. 45 - 11.45 Модул: "Комуникация на каузи", с лектор Станислава Рашева /д-р по философия, културолог, Председател на УС на фондация Благотворител.

10.45 - 12.00 Кратка почивка

12.00 - 12.30 Модул: "Визуално представяне", с лектор Вени Гълъбова /Художник, графичен дизайнер. Съмишленик на фондация Благотворител от много години/

12.30 - 13.00 Модул "Вдъхновяване на съмишленици", с лектор Никола Рахнев, създател на Гората.бгполуфиналисти 640х480Обявяваме класацията на 16-те в МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ 2022!

Публикуваме временната класация по категории. Напомняме, че само 6 проекта ще достигнат до финал.
Класацията може да се промени много, защото за учениците и учителите предстои време за обучение, доработка на проектите и видео представяне на каузата!
Числото пред името на всеки проект е сбор от точките от четирите критерия, по които оцениха 7-те членове на журито. Максималният възможен брой точки е 140, но нямаме проект, който да го е постигнал. Това показва единствено, че предстои работа по идеите и бюджетите на проектите!

Тема 1.Подкрепа за деца/ученици, лишени от родителски грижи или възрастни хора в нужда 
133 Създай-ЕКО-Дари- гр. Русе, МГ
128 Българските шевици – мост между поколенията, гр. Бургас
102 Стопли детското сърце, гр. Мадан
102 Заедно в успеха - с. Микрево
110 Ръка за помощ да протегнем... – календар на доброто, гр. Кърджали

Тема 2. Съхраняване на музикалното наследство на България 

131 Мисия Ромбана, гр. Ямбол
116 Тайните пасища на Чичовите конье, гр. Бухово
95 Бъдеще през миналото, с. Сокол

Тема 3.Екология /опазване и грижа за околната среда/ 

126 Farina Flo, гр. Русе, АЕГ
119 EcoSmoke, гр. Варна
117 Съхрани природата - промени града, гр. Дулово
111 КъСМЕТ за бъдещето!, гр. Смолян
101 Грижа за природата - надежда за бъдещето на децата, с. Микрево
96 Мислим глобално, действаме локално!, гр. Кюстендил
92 Together for Nature, гр. Петрич
91 The green classroom, гр. Бургас

ТАТЯНА ХРИСТОВА 640x480pxlПредставяме членовете на журито в "Млад Благотворител" 2022 година.
С огромно удоволствие представяме Татяна Христова, която експертно съдейства в конкурса вече трета година.

Тя е професионален и сертифициран коуч, акредитиран към Международната коучинг федерация и обучител. Съосновател е на WeCoach.Team - компания, предлагаща иновативни решения за коучинг и обучения за лидери. Преди да поеме по кариерния си път в областта на професионалното и личностното развитие, Татяна има 17 години корпоративен опит в областта на продуктовото развитие, управлението на проекти, маркетинг, продажби, управление на хора.
Вярва безусловно, че едни от сигурните начини за развитие, израстване и постигане на целите, са нагласата за растеж (growth mindset) и постоянното учене по всякакви начини и канали, не само теоретично и академично, но и от житейския собствен и чужд опит.

ИНТЕРВЮ


- Татяна, какви са Вашите мотиви да благотворите с Благотворител?

- Американският писател Хенри Джеймс казва така: „Три важни неща има в човешкия живот: първото е да си добър, второто е да си добър и третото е да си добър“. Абсолютно съм съгласна с това. И се опитвам да го правя. Благотворството е една от най-чистите форми да прилагаш на практика този принцип. Няма по-голямо удовлетворение от това да си направил така, че някой друг да е добре или да си подобрил средата, която ще накара някой друг да се почувства или живее по-добре.

- С какво ви спечели каузата „Млад Благотворител“?

- Ентусиазмът, иновативните идеи, грижата за нещо по-голямо от индивидуалния човек, зрелостта и благородството на младите благотворители будят в мен огромно уважение, възхищение и желание за подкрепа. Освен това, знаейки от опита ми дотук в конкурса колко интересни проекти има, всеки път очаквам с нетърпение и любопитство новите им идеи. Трите направления, които се подкрепят от фондацията, са също така много важни за мен самата като човек и да бъда част от инициативата е начин и аз да дам своя скромен принос към тези значими каузи.

Krasi VПредставяме членовете на журито в "Млад Благотворител" 2022 година.
С огромно удоволствие представяме Красимира Величкова! Тя е член на журито в Национален конкурс Млад Благотворител от самото създаване на конкурса „Млад Благотворител“ и вече седем години е активен съмишленик в тази кауза.

Красимира Величкова е Директор на „Български Дарителски Форум“от 2008 г.. По нейни думи: “човекът, за когото отговорния гражданин действа там, където поради една или друга причина институциите са в дефицит. “Това е идеята на доброволчеството – да се помага ефективно.”
Занимавала се е със стратегии за организационно развитие и набиране на средства за социални и културни проекти. Също и с инициирането и осъществяването на проекти в сферата на културата и културните политики. Отдадена е на обединяването на благотворителни фондации и социално отговорни компании, които подкрепят каузи в сферата на социалните дейности, екологията, културно-историческото наследство, образованието, зачитане на човешките права и здравеопазването. Тя разбира дарителството като усещане за успех и ключ към личния смисъл, като инструмент за грижа на гражданския сектор и инвестиция в общността. Задвижващото колело, без което няма как да открием този смисъл.

Преди това е работила като мениджър "Развитие и партньорства" в сдружение  „Алтера" и като мениджър "Финансирания и развитие" във фондация „Работилница за граждански инициативи". Занимавала се е със стратегии за организационно развитие и набиране на средства за социални и културни проекти, както и с инициирането и осъществяването на проекти в сферата на културата и културните политики. БДФ обединява благотворителни фондации и социално отговорни компании, които подкрепят каузи в сферата на социалните дейности, екологията, културно-историческото наследство, образованието, зачитане на човешките права и здравеопазването. Завършила е Културология в Софийски университет „Св. Климент Охридски".

Даниела Тодорова 640x480pxlПредставяме членовете на журито в "Млад Благотворител" 2022 година.
За нас е чест да представим Проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова - Ректор на Висше транспортно училище "Тодор Каблешков".


Даниела Тодорова е доктор по икономика, професор по научна специалност „Икономика и управление на транспорта”. Завършва висше образование с отличие в Московския държавен минен университет по специалност „Икономика и управление на отраслите – профил транспорт” и придобива образователната и квалификационна степен „Магистър – инженер - икономист”.През 2004г. провежда специализация в Московския държавен университет по транспорт по специалности „Икономика на транспорта” и „Финанси и кредит”. През 2009г. получава степен „Доктор” по научна специалност Икономика и управление на отраслите (транспорт) за защитен дисертационен труд „Усъвършенстване на инвестиционната политика на железопътния транспорт в пазарни условия”. Научните й интереси са в областта на транспортната политика, икономиката на транспорта, инвестиционната политика, бизнес планиране и управление на инвестиционни проекти, управление на персонала и др.. Има над 120 публикации у нас и в чужбина. Ръководител и член на екипи при разработването и изпълнението на 22 научноизследователски проекта, от които 7 международни по европейски програми. Автор и съавтор на седем учебници, учебни помагала и ръководства. Автор и съавтор на пет монографии, три от които са издадени в чужбина.

От 2017г. е „Почетен Професор на Ningbo University of Technology, Китай. Член е на съюза на учените в България.

ИНТЕРВЮ
- Професор Тодорова, какви са Вашите мотиви да Благотворите?
- Благотворителността и добротворчеството са дълг и отговорност на всеки човек с активна гражданска и обществена позиция, особено на онези, които по-често са във фокуса на публичното внимание. Това са хората, които задават модел за подражание. Ако искаме повече добро, трябва да правим повече добро.
- С какво ви спечели каузата „Млад Благотворител“?
- Работата с младежи е едно от най-благодатните и най-благодарни полета. Много ме впечатли форматът на конкурса, който дава възможност на участниците, освен награда, да получат и много учене чрез правене и преживяване, осъществявайки собствените си проекти. А това несъмнено е най-добрият източник на увереност във възможностите ни.

Десислава Еленкова 640x480pxlПредставяме членовете на журито в "Млад Благотворител" 2022 година.

С огромна благодарност за постоянството в подкрепата, лична и на корпоративно ниво от Euroins Bulgaria, днес ви представяме Десислава Еленкова.

Тя е мениджър „Маркетинг и комуникации” в „Застрахователно дружество Евроинс” АД”, част от „Евроинс Иншурънс Груп”АД. Отговаря за всички маркетингови и комуникационни дейности насочени към обществото, организация на събития и спонсорства, изпълнение на програми за корпоративна социална отговорност на „ЗД Евроинс” АД, както и координира същите дейности в дъщерните компании на „Евроинс Иншурънс Груп”АД в останалите държави.
Десислава има над 18 години опит в областта на маркетинга, рекламата, връзките с обществеността и комуникациите. Член е на УС на „Българско дружество за връзки с обществеността“ (БДВО), членува в „Европейска асоциация на комуникационните директори“ (EACD) и „Комитет по комуникации“ към „Асоциация на българските застрахователи“. Има магистърски степени по икономика от СУ „Св. Климент Охридски“, международни икономически отношения и финансов мениджмънт от УНСС. Владее четири езика – английски, гръцки сръбски и руски.

 ИНТЕРВЮ

- Какви са Вашите мотиви да благотворите с Благотворител?
- Основният мотив са българските деца, а фондация „Благотворител” има за кауза да подкрепя и подпомага развитието, и обучението на децата. Так и ние като компания припознахме каузите на фондация „Благотворител” и вече трета година си партнираме успешно и помагаме на децата да реализират идеите и мечтите си.
Социалната отговорност е доброволен ангажимент към обществото. „ЗД Евроинс” АД е компания с близо 25-годишна история. През всичките тези години ние отделяме както средства, така и доброволен труд в лицето на нашите колеги, за да помагаме за различни каузи. С фондация „Благотворител” работим заедно за националния конкурс „Млад благотворител“ и за стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“, чиято цел е да стимулира усилията и стремежа към знания на ученици и студенти, лишени от родителски грижи.
- С какво ви спечели каузата „Млад Благотворител“?
- За трета поредна година съм част от журито на конкурса „Млад благотворител”. Всяка година има по няколко проекта, които силно се отличават от останалите по идея, план и представен бюджет за реализация. Някои от проектите дори са стартирали, разработени са и имат нужда само от допълнителни финансови средства, за да направят проекта по-мащабен. Има надежда! В България растат много будни и креативни деца, които са отлични ученици и същевременно намират начин как да помагат на свои връстници и възрастни хора в нужда. Измислят и реализират, с наша помощ, оригинални еко проекти, с които да намалят битовите отпадъци, които замърсяват дивата природа.

Александър Балабанов 640x480pxlПредставяме членовете на журито в "Млад Благотворител" 2022 година.
Срещаме ви с Александър Балабанов. Той е корпоративен треньор и експерт по лидерство. Създател и управител на DynamixLab Ltd. Специализирал е в международни програми за обучители и бизнес треньори в Кипър, Румъния. Великобритания и Португалия, както и ежегодни международни проекти и форуми; разработва докторска дисертация в областта на Социалното управление и представянето на индивида в организационен контекст.
„Фокусиран съм върху създаването на положителни трансформации на личностно, екипно и организационно ниво, които водят до отключване на собствения потенциал и постигне на най-добрата версия – както на самите нас, така и на организациите, в които работим. Моята страст е да подпомагам растежа и развитието на възможностите за върхово представяне. Целта е не просто задоволяване на нуждите на клиентите, с които работя, а това те да останат впечатлени!“

ИНТЕРВЮ
Помолихме Александър Балабанов да отговори на два въпроса.


- Александър, какви са Вашите мотиви да благотворите с Благотворител?
- Предоставянето на възможности за изява на деца и младежи, които имат желание да развиват уменията си и да трупат опит е една чудесна кауза, която с удоволствие подкрепям.
- С какво Ви спечели каузата „Млад Благотворител“?
- Намирам каузата на „Млад Благотворител“ и създаването на качествена платформа за развитие на инициативността в младежите и потенциална реализация на техните идеи ключова за пълноценното им развитие.

Бистра Георгиева 640x480pxlС огромна благодарност за доброволческия труд на всеки от комисията по оценяване на проектите, представяме членовете на журито в "Млад Благотворител" 2022 година.

Днес ви срещаме с Бистра Георгиева - основател и директор на Детска лидерска академия.
По образование - издател, по хоби – преводач, по душа – човек, който се стреми да утвърждава съзидателното начало в Живота и се опитва да предаде и изгради манталитет на изобилие у възпитаниците на Детска лидерска академия.
„В училищната среда се разгръщат всички групови динамики, които наблюдаваме в групи от възрастни хора. Това означава, че са налице всички предпоставки да наблюдаваме лидерство и сред учениците. Лидерите в училище обикновено са онези деца, които организират класа за различни училищни мероприятия, събират парите за подарък за класната, дават идеи. С лекота привличат положителното внимание както на съучениците си, така и на учителите.“

 

ИНТЕРВЮ
Помолихме Бистра Георгиева да отговори на два въпроса:

- Как разбирате благотворителността?
- Смисълът на човешкия живот е съзиданието – изграждането, създаването, творенето. От това какво създаваме в света, какво даваме, какво проявяваме, се определя качеството на живота, който живеем. Всеки ден избирам това, което давам и оставям след себе си, да има ценност както за мен, така и за хората от непосредствения ми кръг на влияние. Това е моето разбиране за благо. С правилното намерение и мотивация всяка наша постъпка би могла да се окаже благо-творителност за някого, не само в рамките на общоприетото значение на тази дума, а далеч отвъд него.
- С какво Ви спечели каузата „Млад Благотворител“?
- Преди всичко – със сърцатия екип, който организира и провежда конкурса :)
„Млад благотворител“ е чудесна възможност да подкрепим желанието на младежите да творят добро за други хора. Ако изобщо има път към добруването на по-голяма част от човечеството, то той минава през това – да помагаме на други хора да живеят добре, да се развиват, да допринасят. Освен това участието в конкурса, независимо от крайния е резултат, е учене за всички замесени – за децата, за организаторите, за журито. И то от най-хубавото учене – чрез общуване.

valeriq chankova 640x480pxlПредставяме членовете на журито в "Млад Благотворител" 2022 година.

Днес ви срещаме с Валерия Чанкова, която е телевизионен журналист.
Професионалният ѝ път започва през 2003 г. като стажант в сутрешния блок "Тази сутрин" по bTV. Следват няколко години като репортер в предаването, през които разказва на зрителите множество истории - по-голямата част от тях засягат социални, здравни и екологични проблеми, на които се търси решение.
През 2009 г. Валерия става продуцент на "Тази сутрин". През 2013 г. започва работа в NOVA като изпълнителен продуцент на "Здравей, България" с водещи Анна Цолова и Виктор Николаев и на "Събуди се" с водеща Мирослава Иванова.
През годините е работила с много от познатите лица в телевизионен ефир, а при важни събития, като избори за Народно събрание, за местна власт и за президент, както и при други големи извънредни събития, е част от екипа, който подготвя специалните предавания.
За кратко през 2018 г. става консултант на "На кафе", като част от екипа, с който предаването напълно променя своя облик и се превръща в развлекателно със силно репортерско участие и с ко-водещи, които всеки ден застават в ефир до Гала.
През 2019 г. Валерия се завръща в bTV, вече като продуцент в bTV Новините. Докато е репортер и продуцент, Валерия се занимава и със социални теми и с каузи, които "излизат извън екран" и заживяват свой живот.

 

ИНТЕРВЮ
Помолихме Валерия Чанкова да отговори на два въпроса:

- Какви са Вашите мотиви да благотворите с Благотворител?

- В "Благотворител" виждам прекрасни каузи, които имат двоен ефект. От една страна реализирането им е полезно за обществото, особено на локално ниво, където такива инициативи са изключително важни, защото не само помагат за или разрешават конкретен проблем, но дават и нов пример и посока на мислене на хората в това конкретно общество.
От друга страна, по-важният ефект е възпитателният върху децата и младежите, които участват в проектите. Те са част от реални двйствия, които променят средата към по-добро, дават им цел и смисъл и са начин младите хора да се почувстват значими и оценени. Така те насочват енергията си към градивното и полезното и заради одобрението, което получават, занапред биха предпочели да продължат в подобна посока своите действия и начин на живот.

С какво ви спечели каузата „Млад Благотворител“?

- "Млад благотворител" ме спечели с оригиналните каузи, на които децата се посвещават. Вижда се, че самите млади благотворители добре напипват проблеми, които се нуждаят от разрешаване и подпомагане - грижата към възрастните хора, борбата с расовите предразсъдъци, с бедността, спасяването и опазването на културното ни наследство, екологични проблеми. Поощряването на желанието на децата да помогнат е важно, за да бъде даден добър пример и на самите тях, и на техните връстници, и на цялото ни общество. И се радвам се, че мога да бъда част от този процес!

Страница 5 от 26

logo 150


Unicredit Bulbank

Sofia Branch
IBAN: BG12UNCR76301076593518
BIC: UNCRBGSF


БУЛСТАТ: 131272309
НДР: 1226137447
МОЛ: Станислава Рашева