Новини

Krasi VПредставяме членовете на журито в "Млад Благотворител" 2022 година.
С огромно удоволствие представяме Красимира Величкова! Тя е член на журито в Национален конкурс Млад Благотворител от самото създаване на конкурса „Млад Благотворител“ и вече седем години е активен съмишленик в тази кауза.

Красимира Величкова е Директор на „Български Дарителски Форум“от 2008 г.. По нейни думи: “човекът, за когото отговорния гражданин действа там, където поради една или друга причина институциите са в дефицит. “Това е идеята на доброволчеството – да се помага ефективно.”
Занимавала се е със стратегии за организационно развитие и набиране на средства за социални и културни проекти. Също и с инициирането и осъществяването на проекти в сферата на културата и културните политики. Отдадена е на обединяването на благотворителни фондации и социално отговорни компании, които подкрепят каузи в сферата на социалните дейности, екологията, културно-историческото наследство, образованието, зачитане на човешките права и здравеопазването. Тя разбира дарителството като усещане за успех и ключ към личния смисъл, като инструмент за грижа на гражданския сектор и инвестиция в общността. Задвижващото колело, без което няма как да открием този смисъл.

Преди това е работила като мениджър "Развитие и партньорства" в сдружение  „Алтера" и като мениджър "Финансирания и развитие" във фондация „Работилница за граждански инициативи". Занимавала се е със стратегии за организационно развитие и набиране на средства за социални и културни проекти, както и с инициирането и осъществяването на проекти в сферата на културата и културните политики. БДФ обединява благотворителни фондации и социално отговорни компании, които подкрепят каузи в сферата на социалните дейности, екологията, културно-историческото наследство, образованието, зачитане на човешките права и здравеопазването. Завършила е Културология в Софийски университет „Св. Климент Охридски".

Даниела Тодорова 640x480pxlПредставяме членовете на журито в "Млад Благотворител" 2022 година.
За нас е чест да представим Проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова - Ректор на Висше транспортно училище "Тодор Каблешков".


Даниела Тодорова е доктор по икономика, професор по научна специалност „Икономика и управление на транспорта”. Завършва висше образование с отличие в Московския държавен минен университет по специалност „Икономика и управление на отраслите – профил транспорт” и придобива образователната и квалификационна степен „Магистър – инженер - икономист”.През 2004г. провежда специализация в Московския държавен университет по транспорт по специалности „Икономика на транспорта” и „Финанси и кредит”. През 2009г. получава степен „Доктор” по научна специалност Икономика и управление на отраслите (транспорт) за защитен дисертационен труд „Усъвършенстване на инвестиционната политика на железопътния транспорт в пазарни условия”. Научните й интереси са в областта на транспортната политика, икономиката на транспорта, инвестиционната политика, бизнес планиране и управление на инвестиционни проекти, управление на персонала и др.. Има над 120 публикации у нас и в чужбина. Ръководител и член на екипи при разработването и изпълнението на 22 научноизследователски проекта, от които 7 международни по европейски програми. Автор и съавтор на седем учебници, учебни помагала и ръководства. Автор и съавтор на пет монографии, три от които са издадени в чужбина.

От 2017г. е „Почетен Професор на Ningbo University of Technology, Китай. Член е на съюза на учените в България.

ИНТЕРВЮ
- Професор Тодорова, какви са Вашите мотиви да Благотворите?
- Благотворителността и добротворчеството са дълг и отговорност на всеки човек с активна гражданска и обществена позиция, особено на онези, които по-често са във фокуса на публичното внимание. Това са хората, които задават модел за подражание. Ако искаме повече добро, трябва да правим повече добро.
- С какво ви спечели каузата „Млад Благотворител“?
- Работата с младежи е едно от най-благодатните и най-благодарни полета. Много ме впечатли форматът на конкурса, който дава възможност на участниците, освен награда, да получат и много учене чрез правене и преживяване, осъществявайки собствените си проекти. А това несъмнено е най-добрият източник на увереност във възможностите ни.

Десислава Еленкова 640x480pxlПредставяме членовете на журито в "Млад Благотворител" 2022 година.

С огромна благодарност за постоянството в подкрепата, лична и на корпоративно ниво от Euroins Bulgaria, днес ви представяме Десислава Еленкова.

Тя е мениджър „Маркетинг и комуникации” в „Застрахователно дружество Евроинс” АД”, част от „Евроинс Иншурънс Груп”АД. Отговаря за всички маркетингови и комуникационни дейности насочени към обществото, организация на събития и спонсорства, изпълнение на програми за корпоративна социална отговорност на „ЗД Евроинс” АД, както и координира същите дейности в дъщерните компании на „Евроинс Иншурънс Груп”АД в останалите държави.
Десислава има над 18 години опит в областта на маркетинга, рекламата, връзките с обществеността и комуникациите. Член е на УС на „Българско дружество за връзки с обществеността“ (БДВО), членува в „Европейска асоциация на комуникационните директори“ (EACD) и „Комитет по комуникации“ към „Асоциация на българските застрахователи“. Има магистърски степени по икономика от СУ „Св. Климент Охридски“, международни икономически отношения и финансов мениджмънт от УНСС. Владее четири езика – английски, гръцки сръбски и руски.

 ИНТЕРВЮ

- Какви са Вашите мотиви да благотворите с Благотворител?
- Основният мотив са българските деца, а фондация „Благотворител” има за кауза да подкрепя и подпомага развитието, и обучението на децата. Так и ние като компания припознахме каузите на фондация „Благотворител” и вече трета година си партнираме успешно и помагаме на децата да реализират идеите и мечтите си.
Социалната отговорност е доброволен ангажимент към обществото. „ЗД Евроинс” АД е компания с близо 25-годишна история. През всичките тези години ние отделяме както средства, така и доброволен труд в лицето на нашите колеги, за да помагаме за различни каузи. С фондация „Благотворител” работим заедно за националния конкурс „Млад благотворител“ и за стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“, чиято цел е да стимулира усилията и стремежа към знания на ученици и студенти, лишени от родителски грижи.
- С какво ви спечели каузата „Млад Благотворител“?
- За трета поредна година съм част от журито на конкурса „Млад благотворител”. Всяка година има по няколко проекта, които силно се отличават от останалите по идея, план и представен бюджет за реализация. Някои от проектите дори са стартирали, разработени са и имат нужда само от допълнителни финансови средства, за да направят проекта по-мащабен. Има надежда! В България растат много будни и креативни деца, които са отлични ученици и същевременно намират начин как да помагат на свои връстници и възрастни хора в нужда. Измислят и реализират, с наша помощ, оригинални еко проекти, с които да намалят битовите отпадъци, които замърсяват дивата природа.

Александър Балабанов 640x480pxlПредставяме членовете на журито в "Млад Благотворител" 2022 година.
Срещаме ви с Александър Балабанов. Той е корпоративен треньор и експерт по лидерство. Създател и управител на DynamixLab Ltd. Специализирал е в международни програми за обучители и бизнес треньори в Кипър, Румъния. Великобритания и Португалия, както и ежегодни международни проекти и форуми; разработва докторска дисертация в областта на Социалното управление и представянето на индивида в организационен контекст.
„Фокусиран съм върху създаването на положителни трансформации на личностно, екипно и организационно ниво, които водят до отключване на собствения потенциал и постигне на най-добрата версия – както на самите нас, така и на организациите, в които работим. Моята страст е да подпомагам растежа и развитието на възможностите за върхово представяне. Целта е не просто задоволяване на нуждите на клиентите, с които работя, а това те да останат впечатлени!“

ИНТЕРВЮ
Помолихме Александър Балабанов да отговори на два въпроса.


- Александър, какви са Вашите мотиви да благотворите с Благотворител?
- Предоставянето на възможности за изява на деца и младежи, които имат желание да развиват уменията си и да трупат опит е една чудесна кауза, която с удоволствие подкрепям.
- С какво Ви спечели каузата „Млад Благотворител“?
- Намирам каузата на „Млад Благотворител“ и създаването на качествена платформа за развитие на инициативността в младежите и потенциална реализация на техните идеи ключова за пълноценното им развитие.

Бистра Георгиева 640x480pxlС огромна благодарност за доброволческия труд на всеки от комисията по оценяване на проектите, представяме членовете на журито в "Млад Благотворител" 2022 година.

Днес ви срещаме с Бистра Георгиева - основател и директор на Детска лидерска академия.
По образование - издател, по хоби – преводач, по душа – човек, който се стреми да утвърждава съзидателното начало в Живота и се опитва да предаде и изгради манталитет на изобилие у възпитаниците на Детска лидерска академия.
„В училищната среда се разгръщат всички групови динамики, които наблюдаваме в групи от възрастни хора. Това означава, че са налице всички предпоставки да наблюдаваме лидерство и сред учениците. Лидерите в училище обикновено са онези деца, които организират класа за различни училищни мероприятия, събират парите за подарък за класната, дават идеи. С лекота привличат положителното внимание както на съучениците си, така и на учителите.“

 

ИНТЕРВЮ
Помолихме Бистра Георгиева да отговори на два въпроса:

- Как разбирате благотворителността?
- Смисълът на човешкия живот е съзиданието – изграждането, създаването, творенето. От това какво създаваме в света, какво даваме, какво проявяваме, се определя качеството на живота, който живеем. Всеки ден избирам това, което давам и оставям след себе си, да има ценност както за мен, така и за хората от непосредствения ми кръг на влияние. Това е моето разбиране за благо. С правилното намерение и мотивация всяка наша постъпка би могла да се окаже благо-творителност за някого, не само в рамките на общоприетото значение на тази дума, а далеч отвъд него.
- С какво Ви спечели каузата „Млад Благотворител“?
- Преди всичко – със сърцатия екип, който организира и провежда конкурса :)
„Млад благотворител“ е чудесна възможност да подкрепим желанието на младежите да творят добро за други хора. Ако изобщо има път към добруването на по-голяма част от човечеството, то той минава през това – да помагаме на други хора да живеят добре, да се развиват, да допринасят. Освен това участието в конкурса, независимо от крайния е резултат, е учене за всички замесени – за децата, за организаторите, за журито. И то от най-хубавото учене – чрез общуване.

valeriq chankova 640x480pxlПредставяме членовете на журито в "Млад Благотворител" 2022 година.

Днес ви срещаме с Валерия Чанкова, която е телевизионен журналист.
Професионалният ѝ път започва през 2003 г. като стажант в сутрешния блок "Тази сутрин" по bTV. Следват няколко години като репортер в предаването, през които разказва на зрителите множество истории - по-голямата част от тях засягат социални, здравни и екологични проблеми, на които се търси решение.
През 2009 г. Валерия става продуцент на "Тази сутрин". През 2013 г. започва работа в NOVA като изпълнителен продуцент на "Здравей, България" с водещи Анна Цолова и Виктор Николаев и на "Събуди се" с водеща Мирослава Иванова.
През годините е работила с много от познатите лица в телевизионен ефир, а при важни събития, като избори за Народно събрание, за местна власт и за президент, както и при други големи извънредни събития, е част от екипа, който подготвя специалните предавания.
За кратко през 2018 г. става консултант на "На кафе", като част от екипа, с който предаването напълно променя своя облик и се превръща в развлекателно със силно репортерско участие и с ко-водещи, които всеки ден застават в ефир до Гала.
През 2019 г. Валерия се завръща в bTV, вече като продуцент в bTV Новините. Докато е репортер и продуцент, Валерия се занимава и със социални теми и с каузи, които "излизат извън екран" и заживяват свой живот.

 

ИНТЕРВЮ
Помолихме Валерия Чанкова да отговори на два въпроса:

- Какви са Вашите мотиви да благотворите с Благотворител?

- В "Благотворител" виждам прекрасни каузи, които имат двоен ефект. От една страна реализирането им е полезно за обществото, особено на локално ниво, където такива инициативи са изключително важни, защото не само помагат за или разрешават конкретен проблем, но дават и нов пример и посока на мислене на хората в това конкретно общество.
От друга страна, по-важният ефект е възпитателният върху децата и младежите, които участват в проектите. Те са част от реални двйствия, които променят средата към по-добро, дават им цел и смисъл и са начин младите хора да се почувстват значими и оценени. Така те насочват енергията си към градивното и полезното и заради одобрението, което получават, занапред биха предпочели да продължат в подобна посока своите действия и начин на живот.

С какво ви спечели каузата „Млад Благотворител“?

- "Млад благотворител" ме спечели с оригиналните каузи, на които децата се посвещават. Вижда се, че самите млади благотворители добре напипват проблеми, които се нуждаят от разрешаване и подпомагане - грижата към възрастните хора, борбата с расовите предразсъдъци, с бедността, спасяването и опазването на културното ни наследство, екологични проблеми. Поощряването на желанието на децата да помогнат е важно, за да бъде даден добър пример и на самите тях, и на техните връстници, и на цялото ни общество. И се радвам се, че мога да бъда част от този процес!

site new map 22 copyБлагодарим за участието на всички ученици, които отделиха от времето си, за да ни изпратят свой проект в конкурса "Млад Благотворител"!
Оценяваме желанието на тези будни млади хора да постигнат промяна, да помогнат на обществото ни да израсне! Възхищаваме се на поетата отговорност и вложения ентусиазъм. 

Участници, вие вече сте победители, защото надмогнахте присъщите на човека навици, да отлага, да забравя срокове, да пази личния си комфорт и да пропилява личното си време в ежедневието... Вие сте промяната, която води до развитие!

В конкурса Млад Благотворител 2022 г. получихме 21 качествени проекта.

Радваме се, че в трудните условия на дистанционно обучение и усложнена комуникация по време на пандемия, се намериха ученици, които имат свои каузи и са готови да ги реализират с цената на лично време и усилия!

Всички получени проекти ще бъдат прочетени от 7 членове на журираща комисия.

Критериите по които ще се оценяват проектите, по скала от 0 до 5 точки, са:

 1. Оригиналност на идеята
 2. Мотивация и аргументация
 3. План за изпълнение
 4. Изчерпателен разчет на бюджета

На първи етап ще бъдат избрани и обявени 16 проекта, които продължават към втори кръг.

Две мисии ще имат екипите от ученици на избраните проекти:

 • три кратки обучения и доразвиване на проектите
 • изработка и представяне на 3 минутно видео за аргументация на значимостта на каузите си

👉 За срокове и детайли, посещавайте сайта на фондация Благотворител.
Следвайте Facebook https://www.facebook.com/blagotvoritel.org и в Instagram - https://www.instagram.com/mlad_blagotvoritel/

mapsiteУченици, във ваши ръце е възможността да направите нещо хубаво за хората и природата, за вашето родно място!

Кандидатствайте и сложете вашия град или село на картата на добрите дела!

Темите: Каузите на проектите нека отговарят на една от трите зададени теми

 1. Подкрепа за деца/ученици, лишени от родителски грижи или възрастни хора в нужда
 2. Съхраняване на музикалното наследство на България
 3. Екология /опазване и грижа за околната среда/


Условия за кандидатстване:https://www.blagotvoritel.org/bg/konkursi/mlad-blagotvoritel.html

1В началото на всяка учебна година фондация Благотворител с конкурс избира стипендианти в програма "Постигам по-висок успех".

За нас всеки един от избраните ученици и студенти свети със собствена светлина и ни става важен не само дали продължава да се развива, но и какво го вълнува, изправя ли се пред трудности, дали е здрав и в какво състояние на духа е. Опитваме се да бъдем до всеки, когато ни потърси.


Днес ви представяме Николай Нешев от Русе!
Ники ни впечатли още докато разглеждахме документите му. Успехът му от изминалата година е Отл. 6.00. Беше ни изпратил и грамоти, които ни запознаха с неговите силни амбиции и способностите му да се представя успешно на олимпиади и конкурси. Той изучава немски език и показва завидни резултати усвояването му.

Есе:

Всички кандидати тази година ни изпратиха есе на поставена от нас тема „Нашата главна нужда е от някой, който да ни вдъхновява да бъдем това, което знаем, че можем да бъдем.“ / Ралф Уолдо Емерсън /. Изискването ни беше, учениците и студентите да включат лично преживяване на темата. Есето на Николай Нешев, буквално ни пренесе в неговия свят! Тук можете да прочетете цялото есе.


Ето и кратък цитат: „Първите лъчи на едва събудилото се слънце намират отражение върху книгата, чиито страници са сякаш вече твърде уморени да бъдат разлиствани. Придошлата светлина дава тласък точно на думите на великия писател и философ Ралф Уолдо Емерсън да си проправят път, като спасител, измежду всички мои витаещи, разпокъсани или едва сега загатнати въпроси и мисли.
Защо съм загубил способността, поредна нощ да заспя спокойно? Защо ръцете ми, треперещи от непознато вълнение тършуват из различни писания, книги? Подсъзнателно търся онова нещо, имащо в себе си магичната съставка, която ще ме излекува от стреса, умората, безсънието. Коя част от пъзела – „моят компас в живота” липсва, за да намеря правилния път и да го извървя достойно, знаейки, че човекът, който ще бъда, е личността, която искам да съм?“

Прочетете отговорите на десетокласника на няколко наши въпроса, които поставяме на всички кандидати за стипендия:

Каква беше изминалата учебна година за теб? /Разкажи, за успехите си, в спорт, хоби или нещо друго. В кои области са твоите интереси? Какво те вълнува?

- Изминалата учебна година бе изпълнена с различни предизвикателства, преодолявани с много усилия, постоянство, напрежение, но и голямо удовлетворение от постигнатото. Това ми дава кураж да вярвам, че съм способен да се развивам в различни научни дисциплини. Завърших девети клас с успех „Отличен 6.00“ и след нелек изпит-получих своята немска езикова диплома B1. Класирах се и се явих на областен кръг на две олимпиади-по география и немски език. За радост, завоювах първо място в областта на олимпиадата по география и икономика и се класирах за Националния кръг, на който завърших на осмо място в страната. Това е поредната, трета година, на която представям област Русе на национално ниво- в осми клас се класирах за Националния кръг на олимпиадата по гражданско образование(2020г.), а в седми клас –завърших на шесто място в страната на националното препитване по география в град Видин(2019г.). В следствие на тези успехи от кмета на община Русе лично ми бе връчена грамота за постигнати високи постижения.
Винаги съм обичал да чета книги- художествена и публицистична литература, да пиша-разкази, есета, стихове. Вълнува ме всичко, свързано със света около мен в областта на културата,политическата обстановка, за ценностите, които ни оформят като личности. С готовност се включвам екологични и благотворителни акции, организирани в училище или в нашия град. През ноември 2019 г. участвах със свои съученици в международен проект „Climate action project“ (по идея на белгийския учител Коен Тимерс), в който си сътрудничат с ученици от над 500 училища от шест континента. Проучвахме един от глобалните проблеми- изменението на климата (на местно и глобално ниво), като търсихме начини за действия, целящи справяне с климатичната криза.

Кои са силните черти на характера ти? В какво си силен? 

- Всеки човек има своите положителни и отрицателни черти на характера. Смятам, че е важно да се приемаме такива, каквито сме, за да сме в хармония със себе си. Често си припомням трите съществителни имена, с които обикновено ме описват учителите, близките ми-отговорност, креативност, лояност. Харесва ми да съм оригинален, подчертавайки своята индивидуалност във всичко, което правя. За мен мнението на околните е особено важно, техните реакции са огледало на моите действия и държание. Поради тази причина се определям като отзивчив и добър човек в контакта си с другите-откликвам на всяка молба, услуга, която знам, че бих могъл да осъществя, за да помогна на нуждаещия се. Това мое дело ме изпълва с позитивна енергия и желание, да продължавам да се развивам и същевременно да дарявам опита си на остналите.

Ако имаш супер компютър, който знае отговора на всеки въпрос, свързан с ......(любима област, известна личност, хоби), какъв въпрос щеше да му зададеш?

- Без да се замисля, ще попитам супер компютъра коя е подходящата професия за мен, с която ще се реализирам успешно на пазара на труда днес? След години. завършвайки немското училище, дали ще съм успял да осигуря прехраната за себе си и бъдещото си семейство, което се надявам да създам? Май въпросите станаха повече от един, но са все в една тема…

Важно: 5-ти януари е датата, до която всеки ученик от 7. до 12. клас може да ни изпрати свой проект и така да кандидатства за финансиране в конкурса "Млад Благотворител"!
Целта на конкурса е да даде вдъхновение, живот и реализация на благотворителни мисии на ученици.
Насърчаваме доброволчеството и развиваме уменията в младежите да създават и изпълняват авторски проекти.

Вярваме, че ако човек познае удовлетворението от направеното добро в ранна възраст, той цял живот ще умее да постъпва така, че то да бъде неизменна част от живота му.

ФИНАНСИРАНЕ: Шест проекта ще бъдат финансирани за изпълнение през 2022 година:
1-во място 1500 лв.;
2-ро място 1200 лв.;
3-то място 1000 лв.;
4-то място 800 лв.
5-то място 800 лв.
6-то място 800 лв.

КАУЗИТЕ: проектите нека отговарят на една от трите зададени сфери

 • Подкрепа за деца/ученици, лишени от родителски грижи или възрастни хора в нужда
 • Съхраняване на музикалното наследство на България
 •  Екология /опазване и грижа за околната среда/

УСЛОВИЯ за кандидатстване ще откриете ТУК

Видеоклипът популяризира дейността на ученици, сред победителите в конкурса Млад Благотворител 2021 година.
Иван Гопин, ученик в 8. клас и неговия ментор Райна Пашова - проект "BeeTheChange – да помогнем на пчелите"
и
Оля Иванова, Християна Иванова, Емил Трайков, Мартин Станоев - проект „Събуждащият книги събужда светове“/Ръководител: Даниела Стоилкова, учител/
Видеото изготвиха: NEW GENERATION ARTS

Страница 9 от 30

logo 150


Unicredit Bulbank

Sofia Branch
IBAN: BG12UNCR76301076593518
BIC: UNCRBGSF


БУЛСТАТ: 131272309
НДР: 1226137447
МОЛ: Станислава Рашева