Новини

Stoiko1-ви ноември е ден, в който честваме народните будители. Празникът е повод да си спомним личностите от миналото, които са пробуждали стремежа към знание и напредък на българския народ. Хубаво е да продължим да спазваме тази традиция, както и да търсим и разпознаваме и днес будителите сред нас.

Представяме ви Стойко Петков, учредител на фондация Благотворител.

 1. Има ли личност сред българските будители, която Ви вдъхновява?

Има една фигура сред българските будители, която вълнува и към чиито дела се отнасям с изключително възхищение. Като човек, израснал и възпитан от учител, а в последствие в разширеното ми семейство има 3-ма от 4-ма просветни дейци, съм много повлиян от темата образование. Считам, че изключително ключов фактор за пълноценен и щастлив живот е хората да бъдат грамотни, образовани, познаващи историята на собствената си родина и света.

Ако трябва да цитирам име, бих се върнал назад във времето на Османското владичество и бих споменал примера на Неофит Рилски. Силна личност, която вместо комфорта на заможното семейство е избрала трудния път на будителството в едни истински сложни времена.

 1. Г-н Петков, какъв беше пътят, който извървяхте от желанието да дарявате до създаването на успешно работеща вече 15 години в полза на обществото фондация?

Това е път на развитие, свързан с доста метаморфози (промени) от първия ми импулс, довел до появата на Фондация Благотворител, свързан с това, проектите ми от жест на благотворителност да преминат към благотворително дело с добавена ефективност и дългосрочни ползи.

След това преминахме през етап, в който беше важно да се докажем и да се научим да работим спрямо най-високите стандарти за прозрачност и коректност, да спечелим безусловното доверие на съмишленици и дарители. Достигнали сме до последния, много по-зрял период на организацията, в който към ентусиазма, добрите практики и стремежа към ефективност, добавихме: самочувствие от многото успешно изпълнени проекти, гордост, свързана с успешната реализация в живота на наши възпитаници и подкрепени от организацията деца, лишени от родителски грижи, за да достигнем до всеобхватния проект, свързан с възпитаване на Добродетели и обучение на ученици посредством езика на ценностите.

 1. Вие сте успешен бизнесмен, според вас какъв е смисълът на инвестицията в образованието? Каква е Вашата мотивираща потребност да правите тази инвестиция?

Образованието дава светлина. Тази светлина осветява не само пътя към съзнателен живот и лично щастие, но и дава инструменти за по-пълноценна реализация в професионален план. Моята лична потребност да инвестирам в образование е свързана с осъзнаването ми каква важна роля са изиграли за мен самия училището, университетите, квалификацията, образователните курсове и тренинги за личния ми и професионален успех.

Бидейки съзнателен за това, с голяма радост инвестирам чрез Фондация Благотворител в това максимален брой осъзнати, търсещи развитие млади хора да имат достъп до подкрепа по техния път.

 1. Бихте ли споделили конкретни примери на удовлетворение, които ви вдъхновяват да продължавате да дарявате?

Първият пример, който бързо изниква в съзнанието ми, е участието на две изключително успешни личности в тиймбилдинг на ръководена от мен компания. Младите хора разказаха за пътя си от Дом за деца, лишени от родителски грижи, до високото ниво мениджърски позиции, които заемат днес. И този път е свързан с подкрепата на няколко проекта на Фондация Благотворител и с личното менторство на Председателя на УС на фондацията г-жа Пенка Лазарова.

За фондация Благотворител: 15 години, а това са 5475 дни, в които организацията осъществява проекти, свързани с образованието на деца, ученици и студенти.

 • По проект „Постигам по-висок успех“ се отпускат стипендии за много добър и отличен успех на над 400 ученици и студенти от цяла България, лишени от родителски грижи.
 • По проект „Социална и професионална адаптация” са дарени средства за професионални и кандидатстудентски курсове на над 200 ученици, лишени от родителски грижи.
 • По програма „Добродетели“ са издадени две книги - наръчници за учители „Уроци за сърцето“, създадени са видео уроци. Повече от 16000 ученици в над 100 училища са участвали в часове по добродетели, които променят училищната среда и съдействат за развитието на характера на децата.
 • Чрез проекта „Млад благотворител“ вече четири години фондацията спонсорира доброволчески проекти на ученици. Младите хора имат потребност да творят добро, да усвояват културата на доброволчеството и да бъдат насочвани и подкрепяни по този път.

Фондация Благотворител създава дейността си с енергията, силата и вярата, че днес е важно да се инвестира в образованието на тези, които са бъдещето.

Стипендии фирмиИзлъчени са трима стипендианти по програма "Постигам по-висок успех", направление социална отговорност на дарители.

Фондация Благотворител съдейства на свои корпоративни дарители - фирмите "Енко Вендинг", "Кафина", "Фамозо" за инициатива, възложена на екипа на фондацията от ръководството на фирмите, които финансират стипендиантска програма за деца и внуци на свои служители. Дарителите са избрали фондация Благотворител като независим орган за извършване на тази дейност.

Благодарим за активно представилите се ученици. За учебната година 2019/2020 имаме 7 отличника, които подадоха изрядни документи.

THНа 4-ти октомври проведохме телефонни интервюта с бъдещите стипендианти на фондацията – ученици/студенти, 8-12-ти клас, лишени от родителски грижи.

С преминалите на първи етап - документи и есета, се чухме, за да обсъдим какво ги вълнува в момента, кои са техните приоритети, какво се случва с тях в личен и  учебен план. Попитахме ги за постиженията на всеки от тях, както и за трудностите пред,  които се изправят.

Така открихме, че сред нашите стипендианти има момиче с колекция от златни и сребърен медал в спортните си постижения; имаме пълна отличничка; момче, което учи "Автомобилна мехатроника" и по негови думи има "бензин в кръвта", но мечтае един ден да стане психоаналитик; имаме момиче, което чете българска поезия и слуша предимно българска музика; студент, който е записал специалност "Музикална педагогика", за да помага на децата "да усетят музиката". 

Не можем да ви покажем цветността на палитрата, с която учениците оцветиха емоционално срещите ни, затова ще ви представим всеки един от тях в самостоятелна статия.

За независима експертиза на оценяването, тази година към екипа на фондация Благотворител се присъедини Татяна Христова. Тя предложи своята помощ на доброволец, като изрази въодушевлението си от шанса да се срещне, макар и в телефонен разговор с отличници от различни точки на България.

Стефани2

За 15-та поредна година имаме удоволствието да обявим имената на стипендиантите на фондация Благотворител.

В интервютата, проведени с всеки един кандидат имахме възможността да се убедим в оптимизма, отговорността и силно изразените лични качества на кандидатите! Поздравяваме всички за успешното приключване на изминалата година и напомняме, че програмата ви призовава към "по-висок" успех в настоящата учебна година!

/На снимката е Стефани, наш стипендиант за 2018/2019г. и успешно представила се в настоящия конкурс/

Стипендии за учебната 2019/2020 година получават:

 

 

Ученици с успех над 5.00

Десислава Генчева, Стефани Тодорова, Георги Колев

Ученици с успех над 5.50

 Гергана Златева, Йоана Великова, Недялка Левенова, Сияна Йорданова, Мирослав Димов

Студенти I курс

Тодорка Велева - приета в СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Културология"

Веско Маринов - приет в СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Музикална педагогика"

Иво Иванов - приет в СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Екология и опазване на околната среда"

BDF MKЧестит празник! Днес е първият учебен ден на студентите, пожелаваме успех на всички, които прекрачват прага на университета, който са избрали!
Днес 1-ви октомври, честваме българският ден на поезията! 1 октомври е обявен и за празник и на българските певци и музиканти!
Не на последно място днес е Международният Ден на музиката, който се отбелязва за първи път през далечната 1974 г. по решение на Международния съвет по музика към ЮНЕСКО.

В унисон на празника споделяме, че вчера фондация Благотворител беше част от събитие - среща организирана от Българския Дарителски Форум и Министерство на Културата с дарители и представители на НПО сектора.

darФондация Благотворител ви кани да се включите в кампания за набиране на средства в подкрепа на образованието на ученици, лишени от родителски грижи!
За да дариш сега, последвай линка: https://www.blagotvoritel.org/bg/donations.html
 
Когато се замислим за тези ученици и стипендиите, които те получават, разбираме, че това са 80 лв. месечно или 50 лв. месечно, в зависимост от постигнатия успех.  Сума, която е възможно да се отдели от бюджета на едно семейство, при решение да подкрепи каузата. Често дарителството се свързва с големи суми, които идват от корпоративния сектор, но даренията могат да бъдат и в малки размери, постъпващи месечно към кауза, която човек сам избере да подкрепи със сърцето си и според възможностите си.

StipendiiФондация Благотворител обявява конкурс

XVI издание на стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“

за и II учебен срок/семестър 2019/2020 година

В конкурса могат да участват

Ученици от 8-и до 12-ти клас, лишени от родителски грижи

Студенти първи курс, лишени от родителски грижи

 

 

 

 

 

Какви са стипендиите?
за ученици от 8-и до 12-ти клас:

 • с успех над 5.50 – 5 бр. общо 800 лв. /по 80 лв. месечно/
 • с успех над 5.00 – 5 бр. общо 500 лв. /по 50 лв. месечно/

за студенти първокурсници – 3 бр. общо 1000 лв. /по 100 лв. месечно/

 • стипендиите се изплащат на равни вноски за периода септември 2019 – юни 2020 г.

 Как се кандидатства?

Страница 10 от 20

logo 150


Unicredit Bulbank

Sofia Branch
IBAN: BG12UNCR76301076593518
BIC: UNCRBGSF


БУЛСТАТ: 131272309
НДР: 1226137447
МОЛ: Станислава Рашева