Новини

Представяме ви видео, изпратено ни от екипа на проект "Да върнем магията на старата чешма". Проектът е сред полуфиналистите в национален конкурс "Млад Благотворител" 2021.
Благодарим на учениците от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново за прекрасната идея и вложения труд! Успех!
Тематично направление: Екология /опазване и грижа за околната среда

Цел на проекта - "Почистване на четири чешми и облагородяване на районите около тях, за да съхраним и опазим изворната вода в тях.

Подцели:
- Създаване на място за отдих около всяка чешма;
- Проучване и разпространение на историята на всяка чешма;
- Изследване качествата на водата в чешмите и споделяне на информацията с обществеността;
- Формиране и надграждане на отговорно отношение към опазването на околната среда на децата, семействата и обществеността;
- Повишаване на финансовата грамотност чрез издаването на акциите."

Защо избрахте тази кауза?
"Живеем в нова реалност. Имаше време, в което парковете бяха затворени, заради К-19. И тогава, повечето от нас, потърсиха „спасение“ в крайградските гори от мониторите, от „падането“ на стените на домовете ни върху самите нас, от „самозадушаването“ в стаите. Такова място в нашия град е местността Ксилифор. Асфалтов път води до нея. Романтика – вдясно е поток, вляво скала, гориста местност. И няколко чешми – течащи, сълзящи, пресъхнали, с надписи, без надписи. Общото между тях - разхвърляни отпадъци от храни, плодове, всякакви опаковки и следи от човешка „дейност“, т.е. занемарени. На практика, всеки „избягал“ от града за ден или за няколко часа, разчита на тях. Очевадно за всички е, че е необходима грижа за опазването на чистата изворна вода на крайградските и горски питейни източници. Санитарната им зона никой не я пази, сметта край тях, почти никой не я почиства. Де юре си имат собственик, де факто са на всички. Сложен казус. Имаме решение. Ще „осиновим“ чешми. Ще се грижим редовно за тях. Ще върнем магията на старите чешми.

Представяме ви видео, изпратено ни от екипа на проект "Живата вода на Утуля". Проектът е сред полуфиналистите в национален конкурс "Млад Благотворител" 2021.
Благодарим на учениците от СУ за ХНИ "Константин Преславски" гр. Варна за прекрасната идея и вложения труд! Успех!
Тематично направление: Екология /опазване и грижа за околната среда/

Цел на проекта: Да се почисти и облагороди местността около извора-чешма Утуля, както и да се почисти и възстанови чешмата. Да се обозначи мястото като начало на екопътека, свързваща паметните места в село Аспарухово.

Защо избрахте тази кауза?
"Като ученици в Средното училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ в град Варна, ние получихме шанса да бъдем дългогодишни участници в проекта за научна експедиция „Аспарухово – бъдеще за фолклорния свят”, който има вече 13-годишна история. Основната цел на нашата експедиция е да изследва уникалната фолклорна култура на селото, да я архивираме и да я популяризираме, като търсим начини да гарантираме бъдещето ѝ. Село Аспарухово (Ченге) се намира в община Дългопол. Старото село днес се намира под водите на язовир “Цонево”, който е залял миналото му, но е създал неповторим мистичен ореол на това райско кътче от българската природа.
Символ на селото е природният феномен на Чудните скали, олицетворяващи вечната хармония на неговата красота. Селото се намира в сърцето на Стара планина, в началото на Айтоския проход, свързващ северна с южна България. Историческата роля на неговите жители в Османската империя е била да бъдат дервентджии – пазачи на прохода. Ченгени и до днес изпълняват тази своя мисия – те пазят и предават живо, знанието за българската ни същност.

Представяме ви видео, изпратено ни от екипа на проект "Подай ръка за по-добро бъдеще". Проектът е сред полуфиналистите в национален конкурс "Млад Благотворител" 2021.

Благодарим на учениците от СУ "Димитър Маринов", гр. Лом за прекрасната идея и вложения труд! Успех!

Тематично направление: Подкрепа за деца или възрастни хора в нужда.

Цел на проекта: "Осигуряване на помощ и подкрепа на възрастни хора и деца в нужда. ... Създаване на електронна платформа за подаване и споделяне на информация за хората от община Лом, които се нуждаят от подкрепа."

Защо избрахте тази кауза?
"Имаме опит от проведени благотворителни инициативи през учебната година. По повод деня на благотворителността в кампания под надслов "Панаир на добрината" учениците и техните семейства събраха 443 пакета хранителни продукти, които предоставихме на самотно живеещи възрастни хора и в неравностойно положение. Видяхме радостта и благодарността на хората, лъчът светлина в сивото ежедневие и топлината, която донесохме в техните домове. Върнахме вярата и надеждата в 53 семейства и това ни прави щастливи."

Представяме Ви видео, изпратено ни от екипа на проект ”Magical glass”. Проектът е сред полуфиналистите в национален конкурс "Млад Благотворител" 2021.

Благодарим на учениците от СУ „ Юрий Гагарин“, гр. Бургас за прекрасната идея и вложения труд! Успех!

Тематично направление: Екология /опазване и грижа за околната среда/

Цел на проекта: Да се покаже възможността да се създават полезни и красиви вещи от отпадъчни материали.
"Екипът ни произвежда стъклени артикули по иновативна технология, чрез която рециклираме стъкло.
На този етап сме се спрели на производство на стъклени колиета, пръстени, сувенири и спортни медали.
Основните ни суровини за работа са ОТПАДЪЦИ:
- СТЪКЛЕНИ;
- ПЛАСТМАСОВИ И ЦЕЛУЛОЗЕН АЦЕТАТ!"
Защо избрахте тази кауза:
- Не решаваме проблем на един човек, а на цялото ни общество.
- По този начин съдействаме за равновесието в природата и по-чиста околна среда, даваме пример за ефективно управление на отпадъците.
- През последният век всички говорят за постоянно увеличаване на замърсяването в околната среда.
- Около 6 трилиона цигари се произвеждат годишно и над 90% от тях имат филтри на пластмасова основа. това се равнява на повече от един милион тона пластмаса.
- Изхвърлянето на фас на земята е най-разпространеният навик сред пушачите според световната здравна организация. около 2/3 от фасовете се изхвърлят безхаберно, по тротоарите или в някой канал, като по този начин много често достигат до водните басейни.
- И не на последно място пестим средства на клиента, като осигуряваме по - евтини и екологично чисти изделия- МЕДАЛИ, БИЖУТА И СУВЕНИРИ!

Представяме Ви видео, изпратено ни от екипа на проект "Дантелени гласове". Проектът е сред полуфиналистите в национален конкурс "Млад Благотворител" 2021
Благодарим на учениците от 8. клас в ПГССИ „Христо Ботев“ гр. Свиленград, за прекрасната идея и вложения труд! Успех!
Тематично направление: Съхраняване на музикалното наследство на България
Цел на проекта:
Съхраняване на музикалното наследство на България
Българските народни песни водят началото си от далечни времена, като първите сведения за тях са от IX – X век. Те възникват заради потребността хората да изразят своите преживявания и мисли. Затова можем да определим българската народна песен като една своеобразна изповед, чрез която създателят и споделя своите чувства и вълнения. Това е и причината до ден днешен, ние да преоткриваме себе си в текстовете на много народни песни, докоснати от емоционалните лични послания на твореца.
За съжаление, голяма част от старите народни песни не са записани и са забравени. А какво би било по-лошо за един народ от това, да изгуби себе си, да забрави своите корени и произход? За да помним кои сме и какво „стои зад гърба ни“ трябва да намерим и разпространим колкото можем повече от народно-песенното ни творчество. Тук ще споделим и думите на големия български композитор Филип Кутев: „ Фолклорът е толкова просто нещо, но се изисква голяма култура, за да го разбереш“ Следвайки тази мъдрост, ние ще обогатим и съхраним музикалната културна идентичност на българите.
Това е и целта на нашия проект – да се издирят и съберат неизвестни автентични български народни песни, характерни за Тракийската фолклорна област от общ. Свиленград и да бъдат разпространени и съхранени навеки за поколенията.

Представяме Ви видео, изпратено ни от екипа на проект "Габрене - Импулс за пътешествие в непознатото". Проектът е сред полуфиналистите в национален конкурс "Млад Благотворител" 2021
Благодарим на учениците от Професионална Гимназия по Икономика и Туризъм "Проф. Д-Р Асен Златаров" - Петрич за прекрасната идея и вложения труд! Успех!


Тематично направление:
-Съхраняване на музикалното наследство на България
-Подкрепа за възрастни хора в нужда

Цел на проекта:
"Да създадем устойчиво социално предприятие, чрез представянето на божествено вкусните ястия, спиращите дъха Оризарски песни, традиции и уникалната природа в Беласица. С което ще успеем да повдигнем жизнения стандарт в селото, както и старите хора ще бъдат по щастливи и одолетворени от това, което правят. Ще изпълнят, както те казват, "Дълга си" към своите родители. Да съхранят културната идентичност на региона."
Защо избрахте тази кауза?
"След като посетихме с. Габрене да снимаме, за проект, се срещнахме с бабите на селото, които бяха изключително гостоприемни. Чухме песните им, опитахме от храната приготвена с много майсторлък и любов, чухме завладяващите истории, докоснахме се до традициите им. Но и с проблема, че това културно богатство е на път да изчезне не заснето и не предадено към следващите поколения. И затова се заехме да търсим начин да променим това, като вече една година се опитваме да подобрим живота в селото и да съхраним традициите, защото не ни е безразлично това, че се губим като народ."

Представяме Ви видео, изпратено ни от екипа на проект "Аспарухово в училище". Проектът е сред полуфиналистите в национален конкурс "Млад Благотворител" 2021
Благодарим на учениците от СУ ХНИ „К. Преславски“ – Варна за прекрасната идея и вложения труд! Успех!

Тематично направление: Съхраняване на музикалното наследство на България

Цел на проекта: Да съставим и издадем учебна книжка с 21 ченгенски песни и техния фолклорен контекст от обичаи, вярвания и ритуални действия, които са непубликувани досега музикални открития със записан текст и нотирана мелодия на 13-годишната фолклорна експедиция, провеждана по уникалния училищен проект на СУ ХНИ „К. Преславски“ – Варна в село Аспарухово (Ченге), община Дългопол. За да направим известно и полезно съдържанието на книжката, ще го представим в специално разработени от екипа ни фолклорни учебни часове в нашето училище пред съучениците ни от 5. до 11. клас, както и в село Аспарухово пред местната общност, гостите на селото и родителите ни.

Защо избрахте тази кауза?
"Като ученици в СУ ХНИ „Константин Преславски“ – Варна ние сме дългогодишни участници в изследователския екип на фолклорната експедиция „Аспарухово - бъдеще за фолклорния свят“, която от 13 години проучва уникалната жива фолклорна култура на село Аспарухово (Ченге), най-важната част от която е песенният фолклор.
Целта ни като културни наследници е да съхраним, популяризираме и така да гарантираме бъдещето ѝ. Ние ежегодно я осъществяваме по различни начини: чрез последователни участия в сесиите на Ученическия институт към БАН, където имаме спечелени 5 първи награди; чрез съвместни изследователски проекти със студенти антрополози от Пловдивския и Виенския университет, с които създаваме етнографски филми, теренни наблюдения и изследователски проекти; чрез редица експедиционни дейности, свързани с проучването, възпроизвеждането и популяризирането на местния фолклор; чрез наставническа и обучителна работа с участниците в експедицията; чрез ежегодно участие в редица конкурси и граждански инициативи.
Основната ни настояща грижа е да оползотворяваме натрупания дългогодишен експедиционен архив, като го правим популярен и достъпен от една страна, за местните хора, от друга, за учениците от нашето училище, които се обучават в различни специализирани паралелки по български език и литература, фолклор и митология, етнография и етнология, география, музика, танци и изобразително изкуство, където се изучава български фолклор.
Настоящата ни благотворителна кауза нарекохме „Аспарухово в училище“. Тя е дело на нас като културни наследници. С нея продължаваме изследователските си усилия да помогнем на местната общност да съхранява и възпроизвежда песенния си фолклор, защото с превратната си съдба (изселване на голяма част от ченгени заради преместването на селото при построяването на язовир „Цонево“ през 1967 г., заради затваряне на местното училище през 2009 г. и заради пресъхването на язовира през миналото лято) това уникално българско място ни накара да осъзнаем, че в дни на трудни изпитания е нужно да се опазят традициите и чрез тях да се укрепи връзката с родното..."

Представяме Ви видео, изпратено ни от екипа на проект "Фолклорно съкровище". Проектът е сред полуфиналистите в национален конкурс "Млад Благотворител" 2021.
Благодарим на учениците от СУ “Любен Каравелов” гр. Пловдив за прекрасната идея и вложения труд! Успех!

Тематично направление: Съхраняване на музикалното наследство на България

Цел на проекта: "Създаване на фолклорна/ музикална библиотека - пространство за широк спектър от цели – четене, общуване, учене, игра, срещи и др. Място, в което се събират, организират, съхраняват и разпространяват ценни източници на информация за фолклорното богатство на българите. Достъпно пространство с разнообразни ресурси и инструменти, които представят и обогатяват музикалната култура, подпомагат обучението по музика, утвърждават и популяризират националните ценности, възпитават любов към изкуството. Място за общуване, срещи и съвместни дейности, творчество и експеримент - различно, вдъхновяващо и насърчаващо.
Искаме да дадем шанс на многобройните страници ценна информация, забравена и неизползвана, да излезе от частните домове, за да бъде споделена и съхранена. Библиотеката ще изпълнява функцията на музейна експозиция, в която ще бъде предоставен свободен достъп до богата информация от достоверна литература и би могла да бъде разделена на фонотека /различни видове звукови носители на ценна музикална информация /, литературна експозиция / текстова , нотна литература и партитури/ и етнографска сбирка."

Представяме Ви видео, изпратено ни от екипа на проект "Част от нас". Проектът е сред полуфиналистите в национален конкурс "Млад Благотворител" 2021
Проектът е подготвен от ученици от гр. Исперих и съседните села.

Благодарим на учениците за прекрасната идея и вложения труд! Успех!

Тематично направление: „Подкрепа за деца или възрастни в нужда”

Цел на проекта: "На децата със специални образователни потребности да се осигури равен достъп за екипна работа с останалите здрави деца в училище. Да се почувстват част от нас. Да се включат в съвместна екипна дейност, в която да усетят своя принос в заложените дейности, да са желани и потребни."

Защо избрахте тази кауза?
"В ПГ по СС „Хан Аспарух”- гр. Исперих се обучават над 380 ученици, в различни професионални специалности и от различни етнически общности. В една от тях – специалност: „Млекопроизводители”се обучават деца със СОП . Нашата цел , ние- учениците от специалност: „Администратор в хотелиерството” от XI “в” клас да подпомогнем тия деца с увреждания да се интегрират и адаптират с останалите, като бъдат включени в извънкласни форми посилни за тяхното здравословно състояние. А именно да рисуваме заедно, да творим, да подреждаме пъзел. Да изготвяме заедно картички и табла за всеки празник и повод, които в края на дейността ще бъдат изложени във фоайето на гимназията. Бихме желали тия наши съученици да усетят близостта на своите връстници, да усетят чувството, че са потребни, да изградим заедно едно приятелско взаимоотношение, чувство на толерантност един към друг. Една от подцелите ни е да развием в тях фотографски умения- да се запознаят с техниката на снимане, подбор на светлина, подбор на снимки и пр. Да прекарваме свободното си време сред природата, като през окото на обектива запечатваме интересни, любопитни факти от природни явления, сезони, растения, животни. Учениците със специални образователни потребности да фотографират с наша помощ темата, която сме заложели предварително в План- Програма."

Представяме Ви видео, изпратено ни от екипа на проект "Заедно". Проектът е сред полуфиналистите в национален конкурс "Млад Благотворител" 2021

През 2021 за първи път седмокласник успява да достигне полуфинал. Благодарим на учениците за прекрасната идея и вложения труд! Успех!
Тематично направление: Подкрепа за деца или възрастни хора в нужда
Цел на проекта:
"Осигуряване на време и място в нашето училище, в което деца със специални образоваателни потребности (СОП) да участват в извънкласна дейност заедно с други деца от училището. Във формираното ателие учениците ще творят заедно, ще общуват и ще развиват личностовите си качества. Целта е всяко дете със специални потребности да е щастливо и светът за него да стане по-цветен, а за останалите ученици – да развият гражданските и социалните си умения."
 

Страница 10 от 26

logo 150


Unicredit Bulbank

Sofia Branch
IBAN: BG12UNCR76301076593518
BIC: UNCRBGSF


БУЛСТАТ: 131272309
НДР: 1226137447
МОЛ: Станислава Рашева