Новини

Списък на стипендиантите 2 срок/семестър

BIG novina 1519814911295Стипендианти на фондация "Благотворител" за II срок/семестър
по проект "Постигам по-висок успех"
Александрина Божкова, Валя Ангелова, Галя Димитрова, Денис Попов, Джулия Кирилова, Златина Рулева, Златко Христозов, Константин Самарджиев, Кристиян Григоров, Марта Смилевска, Маряна Стоянова, Тодорка Велева, Христина Христозова, Цветан Тодоров
Честито на всички, продължавайте да полагате усилия в живота си!

logo 150


Unicredit Bulbank

Sofia Branch
IBAN: BG12UNCR76301076593518
BIC: UNCRBGSF


БУЛСТАТ: 131272309
НДР: 1226137447
МОЛ: Станислава Рашева