Новини

Полуфинал - Млад Благотворител

1Полуфинал fb postУченици, вие сте невероятни, затруднихте журито ни с вашите иновативни и страхотни идеи!
Решението е 12 проекта, а не 10 да продължат към финала на конкурса.
Очакваме 12 видеоклипа, които да бъдат с продължителност до 3 минути и да са така убедителни, в това да представят идеята на проекта, че да получат финансиране!
Очаквайте да публикуваме скоро имената на проекти, които бяха най-близо до победата и съвсем мъничко ги делеше от финала. Благодарим на всички ученици, които се включиха и които ще реализират идеите си, въпреки, че не са сред избраните тук. Това, че името на проекта ви не е сред тези 12, не означава, че той няма потенциала да създаде добро! Реализирайте ги частично или ги развийте, така че те да бъдат сред победителите в следващата година.
Избаните проекти са:

1. Дунавия. За един по-чист Дунав - Русе
2. Биогаз за българското село - Шумен
3. Здраве от Природата - Горна Малина
4. Направи добро-предай на поколенията - с. Зверино
5. Посланик на Земята - Велико Търново
6. Музикално-археографска експедиция ПЕЛЕА - София
7. Collect4Life - София
8. Да дарим светлина - Разград
9. Минало и бъдеще в сегашно време - Кюстендил
10. Еко билкарница - Силистра
11. МОСТАР „Изграждане на мостове между поколенията чрез физическа активност“- Кърджали
12. Дари храна, дари любов – София

logo 150


Unicredit Bulbank

Sofia Branch
IBAN: BG12UNCR76301076593518
BIC: UNCRBGSF


БУЛСТАТ: 131272309
НДР: 1226137447
МОЛ: Пенка Лазарова


Офис: office@blagotvoritel.org
www.facebook.com/blagotvoritel.org
Служебен вход