Новини

Обучение за "Млади Благотворители"

 И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ 3Фондация Благотворител стартира обучение за 27 ученици - "Млади Благотворители".

Обучението е част от програмата на национален конкурс "Млад Благотворител" 2020, който се проведе в партньорство и съдействие на Euroins Bulgaria.

Проектите с доброволчески каузи, класирали се на първите 7 места в конкурса спечелиха и възможността, учениците от техните екипи да получат обучение.

Те са поканени да се включат в интерактивна форма на обучение, което цели да им помогне да разгърнат своя личностен потенциал, да ги мотивира да постигат целите си и да им покаже пътят, който се извървява от планирането, до успехът.

Лекторите са с опит, личности с харизма, които могат палят умовете и сърцата, те са пример в това, на което са посветени.

Лекторите се включват с доброволческа мисия да помогнат и подкрепят учениците за устойчивост на добрите им дела.

Обучението включва 7 тематични модула:

 

📣"Умът и сърцето на лидера под лупа" - Марина Кларксън

📣"Комуникационна култура“ - Станислава Рашева

📣"Лидерството на практика. Навици за устойчиво развитие" - Бистра Георгиева

📣"Непознатият аз - потенциалът като ресурс за развитие и постижения" (по метода Points of You) - Татяна Христова

📣"Вдъхновяващата комуникация на каузи в социалните медии" - Лазар Радков

📣"Мотивация и ангажиране на съмишленици" - Марина Кисьова де Хеус

📣„Управление на проекти“ - Антония Кръстева

#младблаготворител

logo 150


Unicredit Bulbank

Sofia Branch
IBAN: BG12UNCR76301076593518
BIC: UNCRBGSF


БУЛСТАТ: 131272309
НДР: 1226137447
МОЛ: Станислава Рашева