Новини

Първите проекти в Млад Благотворител 2022

mapsiteУченици, във ваши ръце е възможността да направите нещо хубаво за хората и природата, за вашето родно място!

Кандидатствайте и сложете вашия град или село на картата на добрите дела!

Темите: Каузите на проектите нека отговарят на една от трите зададени теми

  1. Подкрепа за деца/ученици, лишени от родителски грижи или възрастни хора в нужда
  2. Съхраняване на музикалното наследство на България
  3. Екология /опазване и грижа за околната среда/


Условия за кандидатстване:https://www.blagotvoritel.org/bg/konkursi/mlad-blagotvoritel.html

logo 150


Unicredit Bulbank

Sofia Branch
IBAN: BG12UNCR76301076593518
BIC: UNCRBGSF


БУЛСТАТ: 131272309
НДР: 1226137447
МОЛ: Станислава Рашева