Бисерите в нас

There is no translation available.

Имаме удоволствието да обявим

ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА ЗА АВТОРСКИ ПРИКАЗКИ

БИСЕРИТЕ В НАС

Ива Цинцарска, 16 години от София
Христела Христова, 48 години от гр. Кула
Петра Тащан, 71години от гр. Кубрат

Тримата автори печелят ваучер на стойност 50 лв. от ORANGE CENTER

Този конкурс е част дейностите и проектите, осъществявани по програма "Добродетели" на фондация "Благотворител". Създадохме сайта www.dobrodeteli.bg, в който поместихме текстовете на победителите. Ще се радваме всички автори, които се включиха с приказки в конкурса, да продължат да ни изпращат свои творби, които разкриват добродетелите в човешкия характер.
Вашите текстове могат да бъдат в полза на учителите, които искат да илюстрират с приказки часовете по добродетели за деца в предучилищна и начална училищна възраст.

БЛАГОДАРИМ на всички за активността и за оригиналните текстове!

logo 150


Unicredit Bulbank

Sofia Branch
IBAN: BG12UNCR76301076593518
BIC: UNCRBGSF


BULSTAT: 131272309
VAT No: 1226137447
CP: Penka Lazarova


Office: office@blagotvoritel.org
02/ 868 87 95
www.facebook.com/blagotvoritel.org