Актуално Програми публикации

XII Конкурс за стипендии

BIG novina 1472717359247XII издание на стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“
първи учебен срок/семестър 2016/2017
За 12-та поредна година Фондация „Благотворител“ организира стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“, с която насърчава млади хора, постигнали висок успех в училище или университета.
Кой може да кандидатства?
ученици от 8-и до 12-и клас от цялата страна с нарушено зрение; лишени от родителски грижи или живеещи в приемни семейства в страната с успех над 5 за предходната година;
студенти първокурсници, лишени от родителски грижи или живеещи в приемни семейства в страната;
студенти втори-четвърти курс с успех над 4.50 от предходния семестър, лишени от родителски грижи и в приемни семейства в страната.

Какви са стипендиите?
за ученици от 8-и до 12-и клас
с успех над 5.50 – 5 бр. по 320 лв.
с успех над 5.00 – 5 бр. по 200 лв.
за студенти първокурсници – 3 бр. по 400 лв.
за студенти от втори до четвърти курс с успех над 4.50 – 6 бр. по 560 лв.
* стипендиите се изплащат на равни вноски за периода октомври – януари 2016/2017
Как се кандидатства?
Конкурсът се провежда на два етапа, като в първия (до 30.09.2016 г.), кандидатите изпращат документите и есетата си на office@blagotvoritel.org или на адрес 1186 София, ул. „Черно море” 4,
а вторият представлява интервю с представител на Фондация “Благотворител”.
Информация за пълния процес на кандидатстване можете да намерите в раздел “Конкурси”