Отчети и прозрачност

Отчетност

Запознайте се с докладите за дейността на Фондация "Благотворител"

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014