Конкурси

Бисерите в нас

Имаме удоволствието да обявим

ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА ЗА АВТОРСКИ ПРИКАЗКИ

БИСЕРИТЕ В НАС

Ива Цинцарска, 16 години от София
Христела Христова, 48 години от гр. Кула
Петра Тащан, 71години от гр. Кубрат

Тримата автори печелят ваучер на стойност 50 лв. от ORANGE CENTER

Този конкурс е част дейностите и проектите, осъществявани по програма “Добродетели” на фондация “Благотворител”. Създадохме сайта www.dobrodeteli.bg, в който поместихме текстовете на победителите. Ще се радваме всички автори, които се включиха с приказки в конкурса, да продължат да ни изпращат свои творби, които разкриват добродетелите в човешкия характер.
Вашите текстове могат да бъдат в полза на учителите, които искат да илюстрират с приказки часовете по добродетели за деца в предучилищна и начална училищна възраст.

БЛАГОДАРИМ на всички за активността и за оригиналните текстове!