Постигам по-висок успех

page-postigam-po-visok-uspeh

ДАРИ за ПОСТИГАМ ПО-ВИСОК УСПЕХ

ПРОГРАМА

Постигам по-висок успех

Цел на проекта: да стимулира усилията и стремежа към знания на ученици с висок успех от 8-и до 12-и клас и студенти, лишени от родителски грижи.

ПРОГРАМА: Подкрепа за деца лишени от родителски грижи

НАПРАВЛЕНИЕ:
Постигам по-висок успех 2024

Срок на кандидатстване: 09.10.2023 г.

Подкрепа от:

Минали програми

АРХИВИ ПО ГОДИНИ