Банкова информация

Банкова информация за банков превод

Фондация „Благотворител”
София 1186, ул. „Черно море” № 4
UniCredit Bulbank
IBAN BG12 UNCR 7630 1076 5935 18
BIC: UNCRBGSF

Данни на Фондация "Благотворител"

Фондация „Благотворител”
София 1186, ул. „Черно море” № 4
БУЛСТАТ: 131272309
ДДС №: BG131272309
МОЛ: Станислава Рашева