Конкурси

Млад Благотворител

Фондация „Благотворител“ обявява НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС 2023

mlad blagotworitel logo

Очакваме проекти за благотворителни инициативи на ученици. Това е възможност да спомогнете за промяна на средата, в която живеете или да развиете смислена кауза. Кандидатствайте за финансиране на своята идея тук!

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА ЗА 2023 ГОДИНА

Прочетете внимателно информацията, дори да сте кандидатствали предходна година. Важно е да вникнете в темите, както и да сте запознати с етапите и начина на оценяване на проектите.

Включваме нова категория за проектни предложения.

Участниците от 15 проекта да преминат еднодневно /6 часа/ обучение преди окончателното класиране.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Допустими кандидати: Ученици от 7. до 12. клас от цялата страна, които желаят да бъдат доброволци в свои каузи
Фондацията ще дари средствата за осъществяването на най-смислените и добре аргументирани инициативи!

ФИНАНСИРАНЕ: Седем проекта ще бъдат финансирани за изпълнение през 2023 година:

1-во място 1500 лв.; 2-ро място 1200 лв.; 3-то място 1000 лв.;
4-то и 5-то и 6-то място по 800 лв.

Темите: Каузите на проектите нека отговарят на една от трите зададени теми

 1. Подкрепа за деца/ученици, лишени от родителски грижи или възрастни хора в нужда
 2. Съхраняване на музикалното наследство на България
 3. Екология /опазване и грижа за околната среда/

/Ще бъдат одобрени по два проекта от всеки тематичен кръг/

ВКЛЮЧВА СЕ НОВА КАТЕГОРИЯ:

„Иновативно предприемачество с кауза“

Проектът – победител в тази категория ще бъде финансиран с 1200 лв.
Критерии, на които е необходимо да отговарят проектите състезаващи се в тази категория:

 • Да съдържат иновативен подход към даден проблем (който отговаря на темите на конкурса)
 • Да са насочени към възможност да се превърнат в социално предприемачество.
 • Възможност за създаване на собствен капитал и влагането му в кауза.

Самофинансиране: Екипите на проектите ще участват с дейности за събиране на средства, като кампаниите им ще трябва да осигурят поне 10% от дарената от фондацията сума. Самоосигурената сума се включва в дейностите.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Попълнен прецизно Формуляр – Формуляр_Млад_Благотворител_2023.docx,
 2. Попълнена, подписана декларация за всеки участник от екипа, изпращащ проекта, включително учителят. Декларация_за_информирано_съгласие_-_над_16_години-2023.doc
 3. Декларация за съгласие от родител – попълнена, подписана и сканирана – Декларация_за_информирано_съгласие_-_непълнолетни_-_2023.doc/прилага се за всеки ученик, който няма навършени 16 г./

Срок на кандидатстване: от 15-ти ноември 2022 до 10-ти януари 2023 г.

Изпращане на готовите проекти на: konkursi@blagotvoritel.org

Обучение: Представители от екипите на 15 проекта ще получат обучение „Управление, организация и реализация на проекти“

Времетраене на проектите: Планирайте дейностите по проектите от февруари до юни.

Популярност: Ще осигурим популярност на каузите и учениците, които ги осъществяват

Консултация: Кандидатстващите могат да получат отговори на възникнали въпроси или съвет при писането на проектите си. Ще се радваме да ви подкрепим и помогнем. Телефон за консултация: 0885 414 038 /Станислава Рашева/

Няколко съвета към кандидатстващите:

 •  Имайте предвид, че журито ще оценява вашия проект единствено и само върху това, което сте описали във формуляра. Няма да се разглеждат прикачени в имейла снимки и други материали. Вмъквайте всичко – снимки, линкове и т.н. във формуляра
 • Когато изпратите имейла с кандидатурата на проекта, ще получите обратен отговор от нас, че сме получили вашия проект. В случай, че нямате отговор от нас, моля свържете се по телефона с нас за уточняване.
 • Задължително преименувайте формуляра с името: „вашия проект – формуляр“. Пишете в относно „Кандидатура – името на проекта си“. Очакваме да напишете няколко изречения придружителен текст в имейла с документите – кои сте вие, от кое училище, от кое населено място, какво ви мотивира да участвате в този конкурс.

УСПЕХ!

 

Фондация „Благотворител“ обявява

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС 2022

mlad blagotworitel logo

Очакваме проекти за благотворителни инициативи на ученици. Това е възможност да спомогнете за промяна на средата, в която живеете или да развиете смислена кауза. Кандидатствайте за финансиране на своята идея тук!

ПРОМЯНА В РЕГЛАМЕНТА НА КОНКУРСА ЗА 2022 ГОДИНА

Прочетете внимателно информацията, дори да сте кандидатствали предходна година. Важно е да вникнете в темите, както и да сте запознати с етапите и начина на оценяване на проектите. Тази година предвиждаме участниците от 16 проекта да преминат обучение преди окончателното класиране.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Допустими кандидати: Ученици от 7. до 12. клас от цялата страна, които желаят да бъдат доброволци в свои каузи
Фондацията ще дари средствата за осъществяването на най-смислените и добре аргументирани инициативи!

ФИНАНСИРАНЕ: Шест проекта ще бъдат финансирани за изпълнение през 2022 година:

1-во място 1500 лв.; 2-ро място 1200 лв.; 3-то място 1000 лв.;
4-то и 5-то и 6-то място по 800 лв.

Самофинансиране: Екипите на проектите ще участват с дейности за събиране на средства, като кампаниите им ще трябва да осигурят поне 10% от дарената от фондацията сума. Самоосигурената сума се включва в дейностите.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Попълнен прецизно Формуляр – Формуляр_Млад_Благотворител_2022.docx,
 2. Попълнена, подписана декларация за всеки участник от екипа, изпращащ проекта, включително учителят. Декларация 
 3. Декларация за съгласие от родител – попълнена, подписана и сканирана – Декларация за родителско съгласие /прилага се за всеки ученик, който няма навършени 16 г./

Срок на кандидатстване: от 15-ти ноември 2021 до 5-ти януари 2022 г.

Изпращане на готовите проекти на: konkursi@blagotvoritel.org

Обучение: Представители от екипите на 16 проекта ще получат обучение „Управление, организация и реализация на проекти“

Времетраене на проектите: Планирайте дейностите по проектите от февруари до юни.

Темите: Каузите на проектите нека отговарят на една от трите зададени теми

 1. Подкрепа за деца/ученици, лишени от родителски грижи или възрастни хора в нужда
 2. Съхраняване на музикалното наследство на България
 3. Екология /опазване и грижа за околната среда/

/Ще бъдат одобрени по два проекта от всеки тематичен кръг/

Популярност: Ще осигурим популярност на каузите и учениците, които ги осъществяват

Консултация: Кандидатстващите могат да получат отговори на възникнали въпроси или съвет при писането на проектите си. Ще се радваме да ви подкрепим и помогнем. Телефон за консултация: 0885 414 038 /Станислава Рашева/

Няколко съвета към кандидатстващите:

 •  Имайте предвид, че журито ще оценява вашия проект единствено и само върху това, което сте описали във формуляра. Няма да се разглеждат прикачени в имейла снимки и други материали. Вмъквайте всичко – снимки, линкове и т.н. тук.
 • Когато изпратите имейла с кандидатурата на проекта, ще получите обратен отговор от нас, че сме получили вашият проект. В случай, че нямате отговор от нас, моля свържете се по телефона с нас за уточняване.
 • Задължително преименувайте формуляра с името: „вашия проект – формуляр“. Пишете в относно „Кандидатура – името на проекта си“. Бъдете любезни и напишете няколко изречения придружителен текст в имейла с документите.

УСПЕХ!

 

КОНКУРС 2021

mlad blagotworitel logo

Очакваме проекти за благотворителни инициативи на ученици. Това е възможност, ако желаете да спомогнете за промяна на средата, в която живеете или да развиете смислена кауза, то мястото за кандидатстване за финансиране на тази идея е тук!

Авторите на 10-те най-добри проекта ще представят идеята си във видеоклип пред жури, което ще избере победителите.
Фондацията ще дари средствата за осъществяването на най-смислените и добре аргументирани инициативи!

Условия за кандидатстване:

Допустими кандидати: ученици от 7-ми до 12-ти клас от цялата страна, които желаят да бъдат доброволци в свои каузи

Срок на кандидатстване: до 28-и февруари 2021 г.

Времетраене на проектите: Планирайте дейностите по проектите от април до септември.

Темите: Каузите на проектите нека отговарят на една от трите зададени теми

 1. Екология /опазване и грижа за околната среда/
 2. Съхраняване на музикалното наследство на България
 3. Подкрепа за деца или възрастни хора в нужда

Фондацията ще дари средствата за осъществяването на най-смислените и добре аргументирани инициативи!

ФИНАНСИРАНЕ: Пет проекта ще бъдат финансирани за изпълнение през 2021 година:

1-во място с 2000 лв.

2-ро място с 1500 лв.

3-то място с 1000 лв.; 4-то място с 1000 лв.; 5-то място 1000 лв.

Самофинансиране: Екипите на проектите ще участват с дейности за събиране на средства, като кампаниите им ще трябва да осигурят поне 10% от дарената от фондацията сума.

Необходими документи за кандидатстване: Формуляр_Млад_благотворител_2021.docx, декларация за лични данни /за всеки участник в проекта/, декларация от родител /ако ученикът няма навършени 16 г./

Необходими документи за кандидатстване: Формуляр_Млад_благотворител_2022.docx, Deklaraciq_za_informirano_saglasie_-_Пълнолетни.doc /за всеки участник в проекта/, Deklaraciq_za_informirano_saglasie_-_настойник_на_непълнолетни.doc /ако ученикът няма навършени 16 г./

Изпращане на готовите проекти на: konkursi@blagotvoritel.org или попълнете онлайн формуляр ТУК

Награда обучение: Представители от екипите на 6 проекта ще получат обучение „Лидерство и Управление на проекти“

Популярност: Ще осигурим популярност на каузите и учениците, които ги осъществяват

Фондация „Благотворител“ ще оказва логистична помощ на победителите през целия период на изпълнение на проекта.

Консултация:  Кандидатстващите могат да получат отговори на възникнали въпроси или съвет при писането на проектите си. Ще се радваме да ви подкрепим и помогнем. Телефон за консултация: 0885 414 038 /Станислава Рашева/

Препоръка: Когато изпратите имейла с кандидатурата на проекта, ще получите обратен отговор от нас, че сме получили Вашият проект. В случай, че нямате отговор от нас, моля свържете се по телефона с нас за уточняване.

 

Фондация „Благотворител“ обявява

КОНКУРС 2020

mlad blagotworitel logo

Млад Благотворител 2020 се осъществява в партньорство и с подкрепата на ”Евроинс Иншурънс Груп” АД

Очакваме проекти за благотворителни инициативи на ученици. Това е възможност, ако желаете да спомогнете за промяна на средата, в която живеете или да развиете смислена кауза, то мястото за кандидатстване за финансиране на тази идея е тук!

Авторите на 10-те най-добри проекта ще представят идеята си във видеоклип пред жури, което ще избере победителите.
Фондацията ще дари средствата за осъществяването на най-смислените и добре аргументирани инициативи!

Вземи информационен плакат от ТУК

Условия за кандидатстване:

Допустими кандидати: ученици от 7-ми до 12-ти клас от цялата страна, които желаят да бъдат доброволци в свои каузи

Срок на кандидатстване: до 29-ти февруари 2020 г.

Времетраене на проектите: Планирайте дейностите по проектите от април до септември.

Темите: Каузите на проектите нека отговарят на една от трите зададени теми

 1. Екология /опазване и грижа за околната среда/
 2. Съхраняване на музикалното наследство на България
 3. Подкрепа за деца или възрастни хора в нужда

Фондацията ще дари средствата за осъществяването на най-смислените и добре аргументирани инициативи!

ФИНАНСИРАНЕ: Пет проекта ще бъдат финансирани за изпълнение през 2020 година:

1-во място с 2000 лв.; 2-ро място с 1500 лв.

3-то място с 1000 лв.; 4-то място с 1000 лв.; 5-то място 1000 лв.

Самофинансиране: Екипите на проектите ще участват с дейности за събиране на средства, като кампаниите им ще трябва да осигурят поне 10% от дарената от фондацията сума.

Необходими документи за кандидатстване: попълнен формуляр, декларация за лични данни /за всеки участник в проекта/, декларация от родител /ако ученикът няма навършени 16 г./

Изпращане на готовите проекти на: office@blagotvoritel.org или попълнете онлайн формуляр ТУК

Награда обучение: Представители от екипите на 6 проекта ще получат двудневно обучение „Лидерство и Управление на проекти“

Популярност: Ще осигурим популярност на каузите и учениците, които ги осъществяват

Други награди: Ще има допълнителни награди за тези от вас, които не са в челните пет места!

Фондация „Благотворител“ ще оказва логистична помощ на победителя през целия период на изпълнение на проекта.

Консултация:  Кандидатстващите могат да получат отговори на възникнали въпроси или съвет при писането на проектите си. Ще се радваме да ви подкрепим и помогнем. Телефон за консултация: 0885 414 038 /Станислава Рашева/

Препоръка: Когато изпратите имейла с кандидатурата на проекта, ще получите обратен отговор от нас, че сме получили Вашият проект. В случай, че нямате отговор от нас, моля свържете се по телефона с нас за уточняване.

 

 

УЕБПобедителите в конкурса 2018 г.

Три проекта спечелиха финансиране.
Спонсорска подкрепа за един от тях получихме от правна кантора CasePro.

Представяме ви с няколко думи целите на избраните проекти така, както ги виждат учениците:

Победител: “Направи добро – съхрани българското – създай бъдеще!” – МГ „Баба Тонка” Русе 
Към видеото ​

„Читалищата са средище на български традиции и европейски ценности. За жалост, съвременните младежи не знаят, че България е единствената държава в света, в която читалището е място, където по-възрастните членове на обществото предават културното наследство на младите, а още по-жалко е, че се затварят училища и читалища- символи на българското. Не искаме това да се случва в нашия роден град! Ще се опитаме да създадем бъдеще на културната институция и да послужим за пример с благородната си мисия. Българските читалища ще бъдат вписани в регистъра на ЮНЕСКО“.

Победител: „Мостове към доброто” – ГПЧЕ „Васил Карагьозов” Ямбол
Към видеото ​

„Целта на проекта е да помогнем да хората от различните поколения и етноси да общуват, да се разбират, да откриват посоките и пътищата един към друг. Да направим така, че възрастните да излязат от самотата и социалната изолация, а децата да се докоснат до красотата на българската народна традиция….Защото мостовете между хората са най-важни!“

Победител: „Празниците с баба и дядо – топли и вкусни“ – ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ Хасково
Към видеото ​

„Отчитайки неизбежните промени в света около нас, динамичността и мобилността на днешния свят, изучаването на празниците, обредите и ритуалите е път към запазване и връщане на редица традиционни ценности. Възрастните хора останаха единствените пазители на народните ни традиции. В същото време голяма част от тях са самотни и по неволя са настанени в домовете за стари хора в страната. В Дома за стари хора в местността Кенана край Хасково живеят около 150 възрастни. Това са хора с различна душевност, житейски и професионален опит, които носят със себе си пълна торба с истории и традиции.“

Номинирани проекти, които не достигнаха финала:

„Здрав дух в здраво тяло“ – ПГАВТ „А.С.Попов“ София
Към видеото ​

„Избрахме тази кауза, защото смятаме че е от изключителна важност да работим в посока подобряване на физическата култура на младите хора, както и сформиране на здравословни навици на живот чрез повече движение и спорт. В района, в който се намира нашето училище има и три основни училища, като нито в едно от тях няма съоръжения за спортуване. Искаме да дадем възможност на всички, които имат желание да тренират, да го направят“

„Не е трудно да бъдеш добър” – СГСАГ „Христо Ботев” и НГПИ „Свети Лука” София.
Към видеото ​

„Смятаме, че благотворителността, която сме избрали, ще бъде полезна както за възрастните хора, така и за нас.Те ще бъдат подкрепени, изслушани и разбрани, а ние ще черпим мъдрост и поуки. Всички ще обменим ценен опит. Ние сме изключително мотивирани за тази благотворителност, защото можем да покажем, че не се интересуваме само и единствено от това да бъдат задоволени материалните ни нужди и прищевки. Интересуваме се от обществото и искаме то да се развива, но да не забравяме съветите на нашите родители, баби и дядовци.”


mlad blagotworitel logoWEBФондация „Благотворител“ обявява

КОНКУРС

Млад Благотворител 2018

за проекти за благотворителна инициатива на ученици

Кой може да участва?

Ученици от 8-ми до 12-ти клас от цялата страна, които са запалени по дадена кауза и имат идея как да я осъществят.

Участвайте, защото:

Имате желание да промените във вашата средата нещо, което смятате, че може да се подобри.
Защото вярвате, че можете със собствен принос да направите света по-добър. Имате желание да направите нещо добро и това е вашия шанс да го направите с помощта на фондация Благотворител!

В сърцето си сте Доброволец и знаете, че искате да участвате в каузи с добри намерения!

С какви проекти може да се кандидатства?
Проектите могат да бъдат образователни, социални или екологични. Важно е да са в полза на общността, важна е мотивацията!

Как ще се реализират проектите?
Фондацията ще дари 2000 лв./1000 лв. (I и II място) за реализиране на инициативата и екипът ни ще ви помага през цялото време с каквото е необходимо.
Победителите ще организират дарителска кампания, за да осигурят още 10% от бюджета за каузата, която ще се осъществи до края на учебната 2017/2018 г.

Как се кандидатства?
Изпращайте попълнените формуляри до 31-ви октомври 2018 г. на office@blagotvoritel.org

Формуляр за кандидатстване                   Плакат за вашето училище

Петте най-добри предложения ще представят проекта си във видеоклип.

Победителите ще бъдат обявени на 5 декември 2018 г. на специална церемония.

Инициативата стартира в рамките на Седмицата на фондациите и дарителите в България.

Във втори етап на конкурса продължават:

„Аз уча… с моя приятел Робота“ на клуб „Роботика” при ПМГ ”Баба Тонка” гр. Русе. Учениците искат да помогнат на деца със СОП при усвояване на учебния материал по по-увлекателен начин, като стимулират образното им мислене. Идеята е да създадат робот, който да помага на по-малките за заучаване на цветове и цифри, а на по-големите да бъде в помощ по учебните предмети. Веднъж седмично младежите ще посещават училище „В. Априлов”, за да общуват с децата, и да им помагат да учат и да развиват въображението си.

„Еко-хармония – мечтаем, учим и творим в зелено” на Клуб „Добротворци“ към СУ „Иван Вазов“ – гр. Вършец. Проектът цели да формира активно гражданско отношение към състоянието на околната среда и популяризирането на доброволчеството като ценност и традиция. Учениците планират изграждането на екокът „Кошница на билките“ в училищния двор и поставяне на къщички за четене в Слънчевата градина, Боровия парк и пред Специализирана болница за рехабилитация „Свети Мина“.

„ЗДРАВословен кът” на Ученически съвет при СУ ”Христо Ботев”, село Горна Малина. Целта на проекта е да се подобри културата на хранене сред учениците от училището. Планират да изградят кът за здравословно хранене и по този начин учениците да добият знания за храните и техния произход, да са по-информирани за качеството им. В дългосрочен план учениците се надяват да възпитат у съучениците си потребност да се хранят със здравословна храна, вместо с “модерните”, високо технологични, но нездравословни храни и напитки.

„Заключи гнева в залата“ на Ученически съвет към ПТГ „Симеон Велики“,  гр. Велики Преслав. Поради нарастващите нива на агресия в училище, учениците искат да мотивират младите хора за справяне с гнева, който води към рисково и асоциално поведение. Планират да създадат защитено пространство на учениците, в което могат да се освободят от негативната енергия и гнева, който ги изпълва. Очакванията са оборудваната зала да допринесе за спокойствието и душевния уют на всички гимназията, което да подкрепи увереността на учениците и да създаде добър микроклимат.

„Клуб на поколенията” на Маряна Юриева, от Земеделска професионална гимназия ”Кл. Тимирязев’’, гр. Сандански. Целта на проекта е да помогне на възрастните хора да почувстват по-значими, като предават знанията си на ученици в общи занимания като: „Йога с баба“, „Баба ни учи на плетене“, „Да бием дядо на шах“, „Сготви с баба“ и др. Съученици, възрастни и доброволци от града ще се събират веднъж седмично, за да се забавляват и изработват интересни предмети, като се учат взаимно на търпение и уважение.

Победителите ще бъдат избрани от тричленно жури и обявени на 5 декември в София. Журито е в състав: Красимира Величкова – Български дарителски форум, Надя Обретенова – БНТ и Ксавие Марсенаг – Телъс Интърнешенъл Юръп.

В срок до 25 ноември, финалистите ще представят идеите си в клипове.

Благодарим на всички за участието!