Конкурси

Курсове

Победители в

К О Н К У Р С

по проект “Професионална и социална адаптация”

за безплатна професионална и кандидатстудентска подготовка 

Алекси Алексиев, Ангел Михайлов, Добромир Здравков, Дончо Пачев, Мария Звездева, Милен Петков, Недялко Недялков, Николай Колев, Петър Симеонов, Юли Миланов

РЕЗУЛТАТИ – ПЪРВИ ЕТАП

успешно преминали първи етап на конкурса са:

Ангел Михайлов, Алекси Алексиев, Добромир Здравков, Дончо Пачев, Мария Звездева, Милен Петков, Недялко Недялков, Николай Бориславов, Николай Колев, Пенко Ванчов, Петър Симеонов, Теменужка Дамянова, Юли Миланов, Яни Златкова

С кандидатите ще бъде проведено интервю на живо или по телефон, за да бъдат избрани победителите в конкурса.

Окончателните резултати ще бъдат публикувани на 13 март 2018 г.

Какви курсове може да изберете?

  • езикови, кандидатстудентски, готварски, сладкарски, сервитьорски, шивашки, хотелиерски, строителни, козметични, електромонтьорски, пътностроителни, за масаж, озеленяване и др.

Допустимата цена на курс, която бихме заплатили е 500 лв.

Кой може да кандидатства?

  • лишени от родителски грижи или настанени в приемни семейства младежи от 17 до 20 г., мотивирани да се развиват.

Как да кандидатствате?

Първи етап: до 28.02.2018 г.
изпратете на office@blagotvoritel.org или на адрес 1186 София, ул. „Черно море” 4 следните документи:

  • автобиография и декларация за защита на личните данни;
  • мотивационно писмо за избора на предпочитаното обучение.

Резултатите ще обявим на 02.03.2018 г.

Втори етап: до 09.03.2018 г.

  • ще бъде проведено интервю с членове на фондация „Благотворител” – на живо или по телефон.

Победителите в конкурса ще бъдат обявени на 13.03.2018 г. на www.blagotvoritel.org

За въпроси и информация: 0885 414 038, office@blagotvoritel.org

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ