Как да направите дарение?

icon-online-x80

Дарение онлайн

Най-бързият и удобен начин да направите дарение по всяко време. Виж всички опции, които предлагаме и избери най-удобната за теб.

icon-bank-x80

Дарение по банков път

Банковата сметка в лева (BGN):

ФОНДАЦИЯ "БЛАГОТВОРИТЕЛ"
IBAN: BG12UNCR76301076593518
BIC: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк

icon-paper-x80

Дарение по ведомост

Всеки месец избрана от теб сума от работната ти заплата се отчислява в подкрепа на нашата дейност. Ако предпочиташ този метод, би следвало да запознаеш своя работодател с намерението си, за да получиш съдействие за счетоводното оформяне на ведомостта – размер на сумата и период на отчисляването.

Данъчни облекчения

В България дарителството се насърчава от държавата чрез данъчни облекчения както за физическите, така и за юридическите лица, дарители.

 

Законът за корпоративното подоходно облагане предвижда 10% данъчно облекчение за дарения в полза на Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, социално слаби, болници, училища и др.

 

Физическите лица получават 5% данъчно облекчение, ако са направили дарение в полза на Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, социално слаби, болници, училища и др.

 

За всяко направено дарение фондация ”Благотворител” издава Удостоверение.

dari
big-heart-copy

Всички средства, които дарявате, се използват за социалните и образователни проекти на Фондацията. Административните разходи на фондация „Благотворител” се поемат от нейния учредител.

 

От създаването ѝ през 2004 г. екипът на Фондация „Благотворител” има успешен опит в реализиране на проекти в областта на образованието. Една от дългосрочните програми подкрепя развитието на лишени от родителски грижи младежи чрез стипендии и професионални курсове. Друг фокус на дейността е национален годишен конкурс „Млад Благотворител”, чрез който се финансират проекти на ученици от 8. до 12. клас с доброволчески каузи. Програма “Добродетели” е възможност учители да надграждат своите умения и компетентности по отношение на психологическия подход към обучението и възпитанието на децата.

 

За да дариш в избрана от теб кауза е достатъчно да посочиш воля на дарението. Изберете от следните каузи: