Програма Добродетели

ДАРИ за ДОБРОДЕТЕЛИ

ПРОГРАМА:

Добродетели

Цел на проекта: да съдейства за нравственото и духовно образование на деца чрез осъзнато практикуване на добродетели в ежедневието.

Специфични цели:

Програма

ДОБРОДЕТЕЛИ

Срок на кандидатстване: 

icon-8-reglament-dobrodeteli
ЗА ПРОГРАМАТА
icon-3-predstavqne-dobrodeteli
ОСЪЩЕСТВЕНИ ПРОЕКТИ
icon-9-usloviq-dobrodeteli
КУПИ КНИГА
icon-6-kandidatstvane-dobrodeteli
ОБУЧЕНИЕ
icons-dobrodeteli_gallery
ВИДЕО УРОЦИ
icon-1-hronologiq-dobrodeteli
ИСТОРИЯ
icons-dobrodeteli_gallery
ГАЛЕРИЯ
logo-dobrodeteli-big
КЪМ САЙТА НА ПРОГРАМАТА
icon-8-reglament-dobrodeteli
ЗА ПРОГРАМАТА

Програма “Добродетели” съдейства за изграждане на характера и за развитие на емоционалната зрялост на деца и младежи.

 

Програмата е за Учителите, Възпитателите, Родителите, за всички, които вярват в способностите на децата и искат да оставят следа в техните сърца. Ярка следа, която ги вдъхновява да развиват знания и умения, с които да изградят здрава самооценка, добри взаимоотношения, съпричастност и грижа към света около себе си.

 

За над 13 години опитът ни показа, че е жизнено важно образованието на сърцето да бъде част от програмата на българското училище. Затова споделяме събраните от нас съкровища – как добродетелите и разбирането на чувствата може да се превърнат в част от цялостния възпитателен и образователен подход.

 

Време е да обърнем общоприетия модел да говорим „против” и „срещу” и да престанем само да констатираме нивото на нравствената разруха. Време е да започнем да градим живота си върху здрава основа – общочовешките добродетели, заложени във всеки човек.

 

 

Екипът на фондация „Благотворител” се вдъхнови от достъпния и задълбочен модел на представяне на благородните качества на характера и вече над 13 години творчески го прилага в над 130 училища и детски градини. Чрез различни проекти повече от 500 учители, педагогически съветници и студенти преминаха обучение за запознаване с методиката на преподаване на добродетелите. Обучение преминаха и ученици. Близо 600 от тях след това преподаваха на свои съученици. В част от училищата се създадоха клубове по добродетели с устойчива през годините дейност. Преподаването на общочовешките добродетели в часовете на класа и в извънкласни занимания се превърна в ценна практика за личностно израстване, в модел за толерантно общуване между ученици и учители и развиване на емоционална интелегентност и бе подкрепено от МОН.

 

Повече от 17 000 деца и младежи се запознаха с възможностите да практикуват общочовешките добродетели в ежедневни ситуации. Опитът ни показа, че успешната превенция на негативните прояви е свързана с изграждането на знания и умения за справяне с емоциите и проблемите. Педагозите, работили по програмата споделят, че често я прилагат за предотвратяване и разрешаване на конфликти в училище. В неформална среда, чрез дискусии, интерактивни игри, форум-театри, учениците се учат на повече уважение, толерантност, себеотстояване, търпение, миролюбие, честност, отговорност, смелост, постоянство, щедрост, състрадание…

 

Наблюденията през годините ни показаха, че често липсата на достатъчно време е сериозно предизвикателство да се подготвят и провеждат редовно часовете по добродетели. Затова решихме да направим още една крачка напред и да съставим наръчници с примерни уроци за детски градини и начален курс, като ползваме натрупания опит през прочита на българската култура. Така създадохме „Уроци за сърцето”, които се надяваме да стигнат до повече професионалисти и да обогатят работата им с децата.

 

Създадохме сайта www.dobrodeteli.bg, който да е в помощ на учители и родители и чрез който да се обогатява и развива Програма “Добродетели”.

ВИДЕО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА

Марина Грозданова представя Програма "Добродетели"
Ученичка в 12 клас в училищен комплекс Азбуки
"Да мислиш за чувствата си"
Ученик в 12 клас
за часовете по добродетели
icon-9-usloviq-dobrodeteli
КУПИ КНИГА

Тези книги могат да ви насочат как да подкрепите децата да развиват добър характер и как да създавате творческа учебна среда, основана на разбирателство и сътрудничество. Можете да ги закупите в книжарниците, в офиса на фондация „Благотворител” или онлайн тук.

 

icon-6-kandidatstvane-dobrodeteli
ОБУЧЕНИЕ

Фондация „Благотворител” организира обучения по програма

Стратегии за изграждане на характера и на подкрепяща среда в училище

Целта на програмата е да съдейства за обогатяване на уменията за изграждане на характера на децата и за създаването на училищна среда, основана на уважение, толерантност и отговорност.

Обучението е подходящо за: директори, заместник-директори, учители от предучилищно образование, начален, прогимназиален и гимназиален етап, педагогически съветници, психолози, възпитатели.

Продължителност: 16 академични часа, 8 от които са присъствени. 

Брой кредити: 1

Програмата е одобрена от министъра на образованието и науката със Заповед № РД09-228/ 02.02.2018.

Начин на завършване: тест и творческа задача.

Компетентности, които ще бъдат придобити: педагогическа, комуникативна, социална.

Теоретичната част от обучението включва представяне на 5 възпитателни стратегии и модела на 52 общочовешки добродетели; споделяне на успешни практики; разглеждане на казуси; дискусии. В практическата част педагозите ще приложат наученото в групови задачи и ролеви игри.

Дистанционната индивидуална работа е свързана с изготвяне на сценарий за урок и попълване на тест за ниво на разбиране на възпитателните стратегии.

Използваната методология дава практически инструменти за развиване на характера на детето, за справяне с негативни явления и за създаване на училищна среда, която насърчава и цени добродетелите, като мотивира осъзнатото им разбиране и прилагане.

Програмата съдейства на специалистите да обогатят уменията си за:

  • пълноценно и насърчаващо общуване в училищната среда;
  • емоционална интелегентност;
  • разрешаване на проблеми, свързани с насилие, зависимости, апатия, липса на дисциплина;
  • мотивиране на учениците, превенция на отпадане от училище и насърчаване на старанието и желанието им за напредък.

Цена: 95 лв. на участник, при група от 15 до 20 души. Включен обяд.

Програмата се осъществява със сътрудничеството на фондация „Благотворител” и ЦПО „Тренинг фактори”.

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете на info@blagotvoritel.org.

icon-1-hronologiq-dobrodeteli
ИСТОРИЯ

Вече 12 години развиваме програма Добродетели.

Защо часове по добродетели?

 

През годините имахме късмета да разговаряме за добродетелите с ученици, родители, учители и възпитатели и тези срещи се превърнаха в източник на насока и смисъл за много от нас. Често именно вниманието, което насочвахме към качества като уважение, щедрост, единство, смелост, старание и др., ни помогна да намерим отговори на трудни въпроси, пред които учениците и ние, техните възпитатели, се намирахме. Благодарение на часовете, посветени на добродетелите, успяхме да достигнем до едни от най-съкровените човешки копнежи – да постъпваме правилно, да посрещаме с достойнство предизвикателствата и да създаваме искрени и дълбоки взаимоотношения.

 

Темите за търпението, решителността, любовта, прошката, радостта нямаха възраст – и децата в предучилищните групи и техните пораснали братя и сестри, родители или възпитатели, задълбочаваха своите разсъждения и спомени за моментите, в които са ги получавали или проявявали с нарастващо вдъхновение и радост. Те ни споделяха за приятели и близки, които са оставили в тях траен спомен, благодарение на своите добродетели. Бяхме свидетели на това как младежи от бедни или заможни семейства с вдъхновение искат да бъдат пример за честност, целеустременост, съпричастност и грижа. Трогателни бяха и някои малки деца, които добиваха увереността да напомнят за добродетелите и на своите родители.

 

През годините бяхме свидетели на значими, осъзнати промени, които се извършваха с учители и с ученици. Часовете по добродетели бяха желаните, различните, очакваните, полезните, интересните, важните, истинските… Учители разказваха за своите наблюдения и горещо ни съветваха да се „преборим” за специални часове по добродетели в програмата на училищата. Защото е много по-силно въздействието, когато се дискутира задълбочено и се споделя преживяното, без да се оценява и коментира. Разговорите ни обикновено завършваха с извода, че всеки ученик, независимо от възрастта, се нуждае от часове, посветени на изграждането на характера.

 

Конкретните часове по добродетели позволяват на децата да дискутират въпроси, които засягат взаимоотношенията им, насочват и преосмислят поведението им. Подобно на всички останали часове, в които учениците изучават предмети като математика, литература, изкуство или природни науки, така и часовете, посветени на добродетелите, им дават възможност да осмислят целенасочено конкретното приложение на тези качества в ежедневието и да ги приемат за възможни и ценни, а не за абстрактни категории от приказките.

 

Станахме свидетели на интереса, с който малки и големи откликваха на темите за човешките добродетели и ни вдъхновяваха с мъдростта на отговорите. Това ни накара да се замислим за времето, в което децата израстват. Съвремието поставя множество въпроси, на които няма лесни отговори: Какво е моето място в едно отчуждено семейство? Как да успея? Какво ценят другите в мен? Какво означава да бъдеш щастлив? Как да обичам себе си? Как да създавам пълноценни взаимоотношения с другите? Кое е най-важното в живота? Как да се справя с гнева/тъгата/тревогата си? Как е правилно да постъпя, когато…? Много често семейството, приятелите, обществото и личността имат различни отговори на тези въпроси и днес, повече от всякога, човек е оставен сам да прецени кой е най-подходящият за него.

 

Когато децата започват да разпознават, разбират и да се вдъхновяват от добродетелите на характера, отговорите на тези въпроси започват да добиват повече яснота. Детето, а по-късно и възрастният, се научават да общуват и действат спрямо своята висша природа – да осмислят живота си според проявата на честност, щедрост, справедливост и смелост.

 

И, противно на очакванията на някои скептици, които срещнахме по пътя, добродетелите не правят децата наивни и мекушави. Напротив, те имат силата да им дадат нравствена устойчивост, насока за развитие и достойнство. Ето защо и като възпитатели ние се научихме, че една от задачите ни е да помагаме на децата да съчетават съпричастността със себеотстояване, търпението с целеустременост, нежността с решителност… Щедростта, честността, смелостта и единството не са вече прояви само на героите, за които слушаме и четем, а и цел на човека, който иска да се чувства щастлив. Този, който иска да запази доверието, да превъзмогне страха и да се свърже истински с другите хора. Изведнъж добродетелите не звучат само като абстрактни морални категории, а се превръщат в достъпни и вдъхновяващи качества. Показват ни как да превърнем тъгата в съпричастност, срамът в разбиране или недоволството в благодарност. Иначе казано – как да превърнем ежедневието в източник на радост и смисъл и да развием висшата си природа.

 

С огромно вдъхновение продължаваме да полагаме усилия да превърнем образованието и възпитанието в инструменти за изграждането на съпричастни, устойчиви и щастливи деца, които да се превърнат в осъзнати възрастни. Амбициите за успех, развитие и знание да бъдат съпътствани от стремеж към съпричастност, грижа, справедливост и щастие.

 

Надяваме се, че грижата за сърцата и характерите на децата са конкретни стъпки за установяване на мир в света, на справедливи обществени принципи и устойчива грижа за бъдещето.

 За чувствата и емоциите

Заедно с вдъхновението от ентусиазма и интереса на учениците, часовете по добродетели ни научиха и на един много важен урок.

 

Опитът ни показва, че децата се вдъхновяват, вълнуват и очакват часовете, в които ще обсъждаме, играем и разказваме за най-хубавите човешки качества. Те самите успяват да вникнат в същността на отделните добродетели, разбират каква е ползата от това да ги развиваме и прилагаме, и могат да споделят какви са последиците, когато забравяме да ги прилагаме. Рисуват, играят и фантазират за тях, а някои родители споделят, че вкъщи разказват с ентусиазъм за часа, който са имали.

 

И тук идва интересно наблюдение: Колкото и задълбочено децата да знаят, разбират и говорят за добродетелите на характера, понякога се затрудняват да ги приложат на практика.

 

Важно е да отбележим, че това не се отнася единствено за децата, а и за нас възрастните. Наблюдавайки и себе си (в качеството си на учители по добродетели!), забелязахме същата тенденция. Можем да говорим с часове за една добродетел, но понякога попадаме в ситуации, в които ни се иска да я бяхме проявили точно преди малко. Това се случва и на децата – чувствайки се раздразнени, предадени, гладни, отегчени и др., те често не успяват да извикат и проявят добродетелите, за които така красноречиви са говорили по-рано.

 

„ЗАЩО?!” Като възпитатели и хора си задавахме този въпрос неведнъж, а понякога и с напрежение и отчаяние. И, честно казано, минаха години преди отговорът да добие яснота:

 

БЕЗ ЕМОЦИОНАЛНА ЗРЯЛОСТ НЕ МОЖЕМ ДА ПОСТИГНЕМ НРАВСТВЕНА УСТОЙЧИВОСТ.

 

Когато човек не е емоционално зрял, той не успява да разпознава и разбира добре своите емоции и чувства, както и тези на другите, да познава нуждите и поведението, които стоят зад тях. Това може да доведе до импулсивност, самосъжаление, агресивност, тревожност, нерешителност, трудност в разбирането на нуждите на другите и в създаването на здрави взаимоотношения и създава поведения и нагласи, които затрудняват живота на нас и хората около нас.

 

Емоционално зрелите и интелигентни хора успяват да наблюдават и управляват своите емоционални преживявания и поемат отговорност за настроението, поведението и изборите си. Те разбират и управляват желанията си, успяват да взимат осъзнати решения, да приемат критика конструктивно и да създават и поддържат здрави взаимоотношения.

 

И макар образът на емоционално зрелия човек да е твърде напреднала задача за децата, то това е времето, в което те полагат основите на тези знания и умения, благодарение на своите възпитатели. Като учители се уверихме, че за да може часовете по добродетели да имат трайно и устойчиво въздействие върху децата, е важно да насърчаваме тяхното емоционално съзряване – разбирането и управлението на чувствата и емоциите им. Докато децата са в процес на учене на тези умения, им е по-скоро трудно да прилагат с постоянство моралните принципи, на които ги обучаваме. Същото се отнася и за възрастните, които са в процес на развитие на емоционалната си зрялост. Когато ревността, гневът или страхът вземат връх, те диктуват поведението ни по-бързо и сигурно, отколкото умението да проявим доверие, спокойствие или смелост. Много често емоциите, които са трудни за преодоляване, са част от нашите първични реакции, които се движат по кратки и бързи пътища в нашия мозък, дотолкова, че понякога се чудим кога сме реагирали по толкова неуместен начин.

 

Когато помагаме на децата да развиват своята емоционална зрялост заедно със своите добродетели, ние им помагаме да укрепват уменията си за себепознание и общуване, като проявяват своите добродетели дори когато са ядосани, уплашени или обидени.

 

Колкото повече научаваме за емоциите и добродетелите, толкова по-често се убеждаваме, че голяма част от добродетелите са трансформирани „трудни” чувства – смелостта е трансформиран страх, себеотстояването е трансформиран гняв, щедростта е трансформирана алчност и др.

 

Затова в наръчниците „Уроци за сърцето“ се отказахме да виждаме емоциите като „положителни” и „отрицателни”. Приемаме ги като наши неизменни спътници, ценни показатели за собственото ни развитие и един от най-важните аспекти за изграждането на човешкия характер.

 

Как гледаме на емоциите, можете да разберете в наръчниците „Уроци за сърцето”.

icons-dobrodeteli_gallery
ГАЛЕРИЯ
icon-3-predstavqne-dobrodeteli
ОСЪЩЕСТВЕНИ ПРОЕКТИ
IMG 1491214567155

В мрежа

През 2005 г. фондацията създаде със свои средства първия компютърен и интернет клуб с 4 PC конфигурации в Дом за деца “П. Р.Славейков” в София.

img 1309764092177

Сътворявам живота си

Цел на проекта: да осигури подкрепа на израстващи без родителски грижи младежи за качествена социална адаптация при прехода от институционален към самостоятелен начин на живот.

IMG 1363776851178

Училище на успеха

Проект „Училище на успеха” се изпълнява, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.05-0202, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския

IMG 1323876482179

Работилница за добродетели

Цел на проекта е да подпомогне нравственото и духовно образование на младежи от средните училища в Ихтиман, Костенец и Долна баня. Подцели: Да се изградят

IMG 1308151931181

Мога. Наравно с всички

Цел на проекта: да предостави възможност за качествена социална интеграция на младежи, на които предстои да напуснат домовете за лишени от родителски грижи деца в

IMG 1308152302183

Създаване на комплекс за социални услуги

Цел: Преструктуриране на специализираната институция ДДЛРГ „Ана Гиздова” в Комплекс за социални услуги за деца в риск и техните семейства в община Брацигово. Специфични цели:

IMG 1308152879187

Дейности извън проектите

2004 Фондацията е подпомогнала трима души в труден момент от техния живот с еднократни суми или с месечно подпомагане. Общата сума, отпусната на нуждаещи се

IMG 1319617087190

Опознавам себе си

Цел на проекта: да осигури подкрепа на младежи, израстващи без родителски грижи, за качествена социална адаптация при прехода от институционален към самостоятелен начин на живот

IMG 1380016301192

„Час по добродетели”

Цел на проекта е да съдейства за духовното и нравственото образование на младежи чрез: обогатяване на професионалната компетентност на педагози за изграждане на творчески личности;

IMG 1363776688195

Търся работа

Цел на проекта: да осигури подкрепа на израстващи без родителски грижи младежи за качествена професионална адаптация чрез изграждане на умения за активно поведение на пазара

IMG 1393580888197.JPG

Клуб добродетели

Целта на проекта е да съдейства за духовното и нравственото образование на младежи чрез:• обогатяване на професионалната компетентност на педагогическите съветници за изграждане на творчески

MG 1390227203199.JPG

Инвестиция в бъдещето

Целта на проекта е да подпомогне процеса на израстване на творчески осъзнати личности и единни общности чрез разширяване на обхвата на прилагане на Методика за

IMG 14188131541101

АБ НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ

Цел на проекта: да съдейства за нравственото и духовното развитие на деца от 7 до 10 години чрез осъзнато практикуване на добродетели в ежедневието. Продължителност:

img 14125208881102

Училището – място за толерантно общуване

Цел на проекта:Развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства в СОУ „Христо Ботев” и превръщане на етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване,

IMG 14760843201108

Колкото повече, толкова повече

Основната му цел бе да създадем екип от обучители, които да работят за разширяване обхвата на програма „Добродетели” в подкрепа на нравственото и духовното развитие

IMG 15048810171111

Лаборатория за добри хора

Проектът „Лаборатория за добри хора“ е част от Програма „Добродетели”, която фондацията развива повече от 7 години. Целта му е да съдейства за изграждане на

IMG 15048812411112

Изкуството да общуваме

Проектът е част от програма “Добродетели” и целта му е да бъдат обогатени възможностите за практическо прилагане на програмата, както и да се осигури устойчивост