Социална отговорност

Социална отговорност

Съдействие в социална отговорност

Iva Stamboliyska

Фондация Благотворител съдейства на свои корпоративни дарители - фирмите "Енко Вендинг", "Кафина", "Фамозо" за инициатива, възложена на екипа на фондацията от ръководството на фирмите, които финансират стипендиантска програма за деца и внуци на свои служители. Дарителите са избрали фондация Благотворител като независим орган за извършване на тази дейност. Така от  няколко

Социална отговорност

Конкурс за стипендианти за учебната 2019/2020 година

success

Фондация Благотворител обявява конкурс за стипендианти на фирмите "Енко Вендинг", "Кафина" и "Фамозо" Нужно е учениците да отговарят на всички условия, а те са: Да имат родител или баба или дядо, които да работят в посочените в конкурса фирми Да са ученици от 8-и до 12-ти клас Да имат среден