Национален конкурс “Млад благотворител”

programa-mlad-blagotvoritel_design

ДАРИ ЗА КАУЗА МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ!

Стани част от доброто с

Нацинален конкурс

МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ

Това е конкурс за благотворителни инициативи на ученици от 8-ми до 12-ти клас.

Вдъхновяваме и обучаваме децата да бъдат съпричастни още от ученическа възраст, да търсят и да намират доброволчески каузи, да създават проекти за тях и да успяват да ги реализират.

Конкурсът дава възможност на ученици от цялата страна да представят идея за благотворителна кауза, с която могат лично да допринесат за доброто на обществото.

Срок на кандидатстване: 14-ти януари 2024 г.

Очакваме проекти за благотворителни инициативи на ученици. Това е възможност да спомогнете за промяна на средата, в която живеете или да развиете смислена кауза. Кандидатствайте за финансиране на своята идея тук!
Минали конкурси "Млад Благотворител"

АРХИВИ ПО ГОДИНИ