Конкурси

Словотворци

konkurs ese

Фондация Благотворител
обявява
КОНКУРС ЗА ЕСЕ

С Л О В О Т В О Р Ц И

Една от най-вредните и най-опасни мисли е Всички правят така” /Лев Толстой/

Награди:
I място – 200 лв. и грамота
II място – 100 лв. и грамота
III място – ваучер за книги 50 лв.

Условия за кандидатстване:
за ученици от 7 до 12 клас от цялата страна

Есетата да отговарят на следните условия:  3600 знака /до две печатни страници/, Times New Roman 12, междуредово пространство 1,5. След края на есето включете следната информация за автора:

име и фамилия

клас,  училище, град

e-mail, телефон

Есетата изпращайте на office@blagotvoritel.org
до 15 май 2019 г.

Победителите ще бъдат обявени на 24 май
на www.blagotvoritel.org

 

ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРС ЗА ЕСЕ

С Л О В О Т В О Р Ц И – 2018

Как изглежда моят ден без съвременните технологии

Владимир Илиев – I място /250 лв. и грамота/
Никола Илиев – II място /150 лв. и грамота/
Елица Калева – специална награда /туристически ваучер за 200 лв./

Информация за победителите и есетата им може да намерите в раздел новини.2017:
Победители в конкурса:

I място – Кирил Василев, 9 клас от град Пловдив
II място – Ванина Кузова, 11 клас от град Варна
Информация за победителите и есетата им може да намерите в раздел новини.