20

години БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
За нас

Нашата мисия

Ние вярваме, че най-голямата ценност в обществото са децата и е важно да подкрепяме тяхното уникално развитие и реализация. Затова насърчаваме личностното израстване и професионалната им насоченост.

Целите на фондацията

  • Да подпомага обучението и подкрепя мотивацията на деца и младежи в неравностойно положение;
  • Да насърчава благотворителни инициативи на ученици от 7-ми до 12 клас;
  • Да съдейства за нравственото и духовно развитие на деца чрез обучение и осъзнато практикуване на добродетели.
Фондация “Благотворител” е създадена за осъществяване на дейност в обществена полза. Регистрирана е във фирмено отделение на Софийски градски съд на 02.07.2004 г. по фирмено дело № 6521/2004 год. Фондацията е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под № 20050623004.
Членства

Фондация "Благотворител" е член на:

bdf_logo_white_final
Български дарителски форум
Удостоверения