Месец: февруари 2015

Актуално Програми публикации

Любовта през моите очи

BIG novina 1424339549215

На 12.02.2015г. Любовта и другите добродетели бяха пресечена точка на два проекта „Училището – място за толерантно общуване” в партньорство с фондация „Благотворител” за СОУ”Хр.Ботев” Горна Малина и национална програма на МОН ”С грижа за всеки ученик” за СОУ ”Паисий Хилендарски” гр. Златица. Домакини бяха учениците, членуващи в клуб „Добродетели”

Актуално Програми публикации

Професионални занимания

BIG novina 1423561437214

Приключи конкурса за професионална подготовка 2015 г. за лишени от родителски грижи младежи по проект "Социална и професионална адаптация" на фондация "Благотворител". Антоанета Динева, Божидар Иванов, Исус Чавдаров, Пенка Чавдарова, и Пепа Николова избраха курс по професията Сервитьор-барман. Красимир Богданов, Кристина Райкова и Стоян Милушев решиха, че готварството може да