Месец: септември 2017

Актуално Програми публикации

Да създадем Лаборатория за добри хора!

BIG novina 1505385901282

Какво ни е нужно, за да бъдем целеустремени? Как да се себеотстояваме с уважение към другите? Как да проявяваме съпричастност и уважение? Как направим здравословни правила в училище, за да бъдем сигурни и уверени и да разгърнем целия си потенциал за творчество и успехи?Тези и много други умения ще развиват

Актуално Програми публикации

Кандидатствайте за стипендии 2017/2018

BIG novina 1504255188281

За 13 година, Фондация "Благотворител" обявява конкурс за стипендии за висок успех на ученици и студенти първокурсници, лишени от родителски грижи, в приемни семейства или с нарушено зрение. Ще бъдат подкрепени 13 стипендианти от цялата страна през 1 учебен срок/смесетър на новата учебна година.От създаването на програмата, 370 стипендианти са