Месец: ноември 2017

Актуално Програми публикации

Финалисти в Млад Благотворител

BIG novina 1510599494289

Петима финалисти в Млад Благотворител ще защитават каузите сиПет проекта от страната продължават напред във втория етап на конкурса Млад Благотворител. Той насърчава ученици в гимназиален етап да направят благотворителен проект за кауза в полза на общността. Кандидатите ще се състезават, като представят идеите си в кратко видео. Фондация „Благотворител“

Актуално Програми публикации

23-а кандидати в Млад Благотворител

BIG novina 1509527612288

Във второто издание на ученическия конкурс Млад Благотворител бяха получени 23 проекта от 14 града в цялата страна, като най-много проекти има от Сандански и Русе. Идеите за благотворителни инициативи са разнообразни и оригинални. Преобладават проектите за иновативни промени в училищната среда и приобщаването на ученици със специални потребности към