Социална отговорност

Конкурс за стипендианти за учебната 2019/2020 година

successФондация Благотворител обявява конкурс за стипендианти на фирмите “Енко Вендинг”, “Кафина” и “Фамозо”

Нужно е учениците да отговарят на всички условия, а те са:

  • Да имат родител или баба или дядо, които да работят в посочените в конкурса фирми
  • Да са ученици от 8-и до 12-ти клас
  • Да имат среден годишен успех от предходната година Отличен /5.50 – 6.00/ 
  • Да умение да се изразяват добре писмено и пред аудитория.
  • есе на тема: “Мечтите са много важни. Не можеш да постигнеш нищо, преди да си го представиш” Джордж Лукас

 

Стипендията е в размер:

100 лв. месечна сума, изпраща се на равни вноски през цялата учебна година. /Обща сума на година 900 лв./

Конкурсът се провежда в два етапа:

 

I етап – с краен срок 30.09.2017 г.

Необходимо да ни изпратите следните документи:

  1. Служебна бележка за успех и за извинени/неизвинени отсъствия за учебната 2018/2019 г.
  2. Лично написано есе на тема: “Мечтите са много важни. Не можеш да постигнеш нищо, преди да си го представиш” Джордж Лукас. Размер на есето от 1800 до 3600 знака /от 1 до 2 страници.
  3. Попълнен въпросник. Изтегли от: ВЪПРОСНИК
  4. Попълнена декларация за поверителност на личните данни

Изпратете документите си на имейл office@blagotvoritel.org или на адрес 1186 София, ул. „Черно море” 4, тел.

За въпроси, позвънете на телефон 0885 414 038.

II етап – до 10.10.2018 г. с одобрените кандидати ще бъде проведено интервю с членовете на журито по оценяване на кандидатите на живо или по телефон.

Преминалите успешно двата етапа на конкурса ще бъдат обявени на 14 октомври на сайта www.blagotvoritel.org.