Актуално Програми публикации

Красимира Величкова – жури в “Млад Благотворител” 2022

Krasi VПредставяме членовете на журито в “Млад Благотворител” 2022 година.
С огромно удоволствие представяме Красимира Величкова! Тя е член на журито в Национален конкурс Млад Благотворител от самото създаване на конкурса „Млад Благотворител“ и вече седем години е активен съмишленик в тази кауза.

Красимира Величкова е Директор на „Български Дарителски Форум“от 2008 г.. По нейни думи: “човекът, за когото отговорния гражданин действа там, където поради една или друга причина институциите са в дефицит. “Това е идеята на доброволчеството – да се помага ефективно.”
Занимавала се е със стратегии за организационно развитие и набиране на средства за социални и културни проекти. Също и с инициирането и осъществяването на проекти в сферата на културата и културните политики. Отдадена е на обединяването на благотворителни фондации и социално отговорни компании, които подкрепят каузи в сферата на социалните дейности, екологията, културно-историческото наследство, образованието, зачитане на човешките права и здравеопазването. Тя разбира дарителството като усещане за успех и ключ към личния смисъл, като инструмент за грижа на гражданския сектор и инвестиция в общността. Задвижващото колело, без което няма как да открием този смисъл.

Преди това е работила като мениджър “Развитие и партньорства” в сдружение  „Алтера” и като мениджър “Финансирания и развитие” във фондация „Работилница за граждански инициативи”. Занимавала се е със стратегии за организационно развитие и набиране на средства за социални и културни проекти, както и с инициирането и осъществяването на проекти в сферата на културата и културните политики. БДФ обединява благотворителни фондации и социално отговорни компании, които подкрепят каузи в сферата на социалните дейности, екологията, културно-историческото наследство, образованието, зачитане на човешките права и здравеопазването. Завършила е Културология в Софийски университет „Св. Климент Охридски”.