Актуално Програми публикации

Краен срок – Млад Благотворител 2022

Важно: 5-ти януари е датата, до която всеки ученик от 7. до 12. клас може да ни изпрати свой проект и така да кандидатства за финансиране в конкурса “Млад Благотворител”!
Целта на конкурса е да даде вдъхновение, живот и реализация на благотворителни мисии на ученици.
Насърчаваме доброволчеството и развиваме уменията в младежите да създават и изпълняват авторски проекти.

Вярваме, че ако човек познае удовлетворението от направеното добро в ранна възраст, той цял живот ще умее да постъпва така, че то да бъде неизменна част от живота му.

ФИНАНСИРАНЕ: Шест проекта ще бъдат финансирани за изпълнение през 2022 година:
1-во място 1500 лв.;
2-ро място 1200 лв.;
3-то място 1000 лв.;
4-то място 800 лв.
5-то място 800 лв.
6-то място 800 лв.

КАУЗИТЕ: проектите нека отговарят на една от трите зададени сфери

  • Подкрепа за деца/ученици, лишени от родителски грижи или възрастни хора в нужда
  • Съхраняване на музикалното наследство на България
  •  Екология /опазване и грижа за околната среда/

УСЛОВИЯ за кандидатстване ще откриете ТУК

Видеоклипът популяризира дейността на ученици, сред победителите в конкурса Млад Благотворител 2021 година.
Иван Гопин, ученик в 8. клас и неговия ментор Райна Пашова – проект “BeeTheChange – да помогнем на пчелите”
и
Оля Иванова, Християна Иванова, Емил Трайков, Мартин Станоев – проект „Събуждащият книги събужда светове“/Ръководител: Даниела Стоилкова, учител/
Видеото изготвиха: NEW GENERATION ARTS