Актуално Програми публикации

Старт на конкурс “Млад Благотворител” 2022

mb 640x480pxl

Днес, 15-ти ноември, обявяваме старта на конкурса „Млад Благотворител“, в който ще изберем шест проекта на ученици и ще ги подкрепим финансово за реализация през 2022 г.

Важи за ученици от 7. до 12. клас, които имат идея за благотворителна дейност, а сърцата им желаят да се посветят на каузата по осъществяването ѝ.

Започнете с фантазия! Какво искате да промените в средата около вас, така че България да стане по-добро място за живеене?!

Ето и трите тематични кръга:

  1. Подкрепа за деца, лишени от родителски грижи или възрастни хора в нужда
  2. Съхраняване на музикалното наследство на България
  3. Екология /опазване и грижа за околната среда/

/Ще бъдат одобрени по два проекта от всеки тематичен кръг/

 

Предвиждаме финансиране за реализация, както следва:
1-во място 1500 лв.
2-ро място 1200 лв.
3-то място 1000 лв.
4-то и 5-то и 6-то място по 800 лв.

Вярваме, че в ръцете на младите хора е способността да осъществят промяна към по-добро бъдеще!